NeerlandiNet

Nederlandse tekste, asook artikels en rubrieke oor Nederlandse en Belgiese literatuur en kultuursake

“Een brief in een fles is dit, Breyten”

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-12-21

"Blijkbaar hechtte Kouwenaar belang aan de politiek geëngageerde gelegenheidsverzen en hij heeft de teksten een vaste plek gegeven in het gebundeld en later verzameld dichtwerk. De dichter, over wiens werk menig critici wel eens stelt dat het autonomistisch is en dus een autonome taalwerkelijkheid opbouwt, heeft zich niet alleen in de marxistische beginfase van zijn dichterschap maar ook later politiek uitgesproken."

Belgisch poëziedebuut van Breytenbach in Yang Kahier (1968)

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-12-14

"Breytenbach heeft van de publicatiemogelijkheden in de Lage Landen sinds eind jaren zestig dankbaar gebruik gemaakt. De receptie van Breytenbach in Nederland is in kaart gebracht en becommentarieerd. De aanwezigheid in het Vlaamse literaire landschap, precies in hetzelfde jaar van Breytenbachs literaire introductie in Nederland, verdient zonder meer evenveel aandacht."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Kris Van de Poel, Conrad Steenkamp en Maarten Vidal

Freek Robinson, Conrad Steenkamp, Kris Van de Poel, Maarten Vidal Onderhoude 2020-12-07

Freek Robinson gesels met Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, Kris Van de Poel, die algemene sekretaris van die (Nederlandse) Taalunie en Maarten Vidal, beleidsekretaris by die (Nederlandse) Taalunie, oor hul samewerkingsooreenkoms.

Persbericht: Webinar van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika

LitNet Akademies en skole 2020-12-04

Dit webinar zal op woensdag 16 december plaatsvinden (13u Belgische tijd), met bijdragen door collega’s van de UGent en van partnerinstellingen uit Zuid-Afrika.

Het beloofde land: Verkenning van het Zuid-Afrikaanse landconflict

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-11-30

"Promised Land spreekt tot de verbeelding omdat de lezer wordt meegetrokken in een reeks verhalen, die een uiterst complexe situatie met heel veel verschillende actoren – landloze en landhongerige mensen, corrupte politici en ambtenaren, racistische boeren, internationale investeerders, wanhopige migranten en vreemdelingen, bedriegers en gangsters – tot de essentie herleiden."

Persverklaring: Prestasiebeurs van die Van Ewijck-Stigting weer beskikbaar 

LitNet NeerlandiNet 2020-10-20

Daar kan weer aansoek gedoen word vir die Van Ewijck-Stigting se  prestasieprys van R75 000.

De Achtste Zonnebloemen. De zoektocht naar van Goghs verdwenen schilderij door Pauline Vijverberg

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-10-15

"Dat het universeel thema van migratie zo spannend wordt beschreven, maakt de roman onvergetelijk."

Aster Berkhof (1920–2020): monumentale literaire erfenis over het dorp en de wereld

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-10-09

"Aster Berkhof, pseudoniem van Lode Van Den Bergh, een van de meest gelezen Vlaamse auteurs van de vorige eeuw, is op 29 september jongstleden overleden in zijn woonzorgcentrum – hoe mooi toch klinkt dat in het Afrikaans: aftreeoord – nabij Antwerpen."

On(ver)taalbaarheden

Yves T'Sjoen, Naòmi Morgan NeerlandiNet 2020-10-07

"Vraag is vervolgens hoe dergelijke woorden, waarvan de semantische inhoud niet vastligt, in een andere taal worden omgezet. Dit vergt van de vertaler creativiteit. Naòmi Morgan, die het boek van Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince) ook zelf heeft vertaald, ondernam een vergelijkend onderzoek."

Regulating religion door Helena van Coller

Frank Judo Lesersindrukke 2020-09-17

"Kortom: als u belangstelling hebt voor religie, en denkt dat juridische boeken vervelend zijn, moet u dit boek ter hand nemen om van gedachten te veranderen. En als u houdt van recht, en meent dat religie als thema niet meer van deze tijd is, moet u hetzelfde doen."

Persvrystelling ‒ Digitale paneelgesprek Persbericht ‒ Online panelgesprek

LitNet NeerlandiNet 2020-09-01

"Livestream" via Facebook | Donderdag 10 September, 18.00-19.00 | Yves T’Sjoen (Universiteit Gent) en Alwyn Roux (UNISA) in gesprek met Daniel Hugo (digter en vertaler) en Saskia De Coster (skrywer)

De krekel, de mier en Antjie Krog

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-08-21

"Toen ik het kortste hoofdstuk uit Hoe alles hier verandert van Antjie Krog las, moest ik denken aan de fabel van de krekel en de mier."

Professor Paul de Keyser en Zuid-Afrikaanse dissertaties: Ernst van Heerden promoveert in Gent

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-08-21

"Dankzij archiefonderzoek aan de Universiteit Gent, meer bepaald in de nalatenschap van professor Paul (Pietje) de Keyser, is een document opgedoken waarin bijzonderheden staan over de promotie van Ernst van Heerden."

Uys Krige en literaire contacten in Vlaanderen

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-07-29

"De paden van Tone Brulin en Uys Krige hebben elkaar meermaals gekruist. Zo regisseerde Brulin Die sluipskutter (1951) van Uys Krige voor de Vlaamse televisie (uitzending op 17 of 18 mei 1962)."

Treurtrips: De schoonheid van lelijk Nederland

Hendrik-Jan de Wit NeerlandiNet 2020-07-21

"Wat Mark van Wonderen vooral laat zien is dat sommige vermeende mooie plaatsen helemaal niet zo mooi zijn. Wat te denken van de Nederlandse kust – wat staat daar een lelijkheid!"

Meertalige skrywersonderhoud: Nederlandse skrywer Esther Verhoef gesels oor Liewe Mamma

Naomi Meyer, Esther Verhoef Skrywersonderhoude 2020-07-10

"Ik wil als schrijver bij voorkeur, net zoals de lezer, verrast worden."

"Vanuit mijn universitaire biotoop" ‒ Alwyn Roux in gesprek met Yves T’Sjoen

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux NeerlandiNet 2020-07-08

"Internationale samenwerking is van cruciaal belang."

Opperlandse overpeinzingen van een neerlandist V

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-07-02

"Uit de debatten en menig opiniestuk mag blijken dat geen consensus bestaat over wat een canon precies behelst; of een canon überhaupt nodig is, wie de samenstelling bepaalt, hoe dynamisch of statisch hij dan wel is. In een geglobaliseerde wereld is cultuur ('onze cultuur') geen exclusief binnenlands product, geen statisch gebouw van onomkeerbare data en onweerlegbare visies."

Het verzwegen verhaal dat verteld moet worden

Hendrik-Jan de Wit NeerlandiNet 2020-06-23

"Wat een roman is Wij zijn wrekers over dit alles van Conny Braam. Het is onmogelijk om dit verhaal goed te typeren; zo rijk is het aan verhaallijnen, gebeurtenissen en personages."

"En dalk gaan niks verlore nie" – Tone Brulin en NP Van Wyk Louws Germanicus

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-06-18

"Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het overlijden van NP Van Wyk Louw keer ik terug naar Brulins regiedebuut in Zuid-Afrika. In Vlaanderen had de toneelschrijver en acteur/regisseur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel) ruime naambekendheid verworven als theatervernieuwer."

Top