Pieter Verster

Pieter Verster is op 22 Oktober 1954 op Heilbron in die Vrystaat, Suid-Afrika gebore. Hy het sy skoolloopbaan by Vrede Laerskool begin, by Willem Postma Laerskool in Bloemfontein voortgesit, en aan Grey Kollege in Bloemfontein voltooi. Hy studeer aan die Universiteit van die Vrystaat en die Universiteit van Pretoria, waar hy sy BA (cum laude) (UV), BA Honn Grieks (cum laude) (UP), BD (cum laude) (UP), MA (UV), DD (Sending- en Godsdienskunde, UP) en DD (Dogmatiek en Etiek, UP) behaal. Hy is tans hoof van die Departement Sendingwetenskap in die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Verder is hy lidmaat en geordende leraar van die NG Kerk. In 2008 is sy boek A Theology of Christian Mission: What Should the Church Seek to Accomplish? gepubliseer, en in 2012 New Hope for the Poor. Hy behaal ook ’n C3-gradering by die NNR. Hy is getroud met Ernéne (’n bibliotekaresse) en hulle het twee dogters, Wanda en Frida, en ’n seun, Pieter. ’n Digbundel, Die breek van eerste lig, is pas deur hom uitgegee.

Intiemer tongval

Pieter Verster Poësie 2017-02-13

"net jakobregops is trots
as kappertjies vergeel in die sagte wind,
soos intiemer woorde."

A theological-ethical investigation of the influence of Christian mission on moral values in South Africa

Pieter Verster Academic research 2016-12-14

"The question to be posed is, if it is indeed not in God's law that God determines the relationship with humans in its moral orientation, where should it be?"

’n Teologies-etiese oorweging van die christelike sending en die invloed daarvan op morele waardes in Suid-Afrika

Pieter Verster LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-12-14

"Kan die klem op die evangelie en God se wet tot ’n christelike lewens- en wêreldbeskouing lei, asook tot die opbou van ’n gemeenskap en tot moreel-etiese herstel, in ’n tyd waarin korrupsie algemeen is en die waarde van respek vir lewe so misken word?"

The search for God in N.P. Van Wyk Louw’s “Groot ode”

Pieter Verster Academic research 2015-11-20

"The existence of N.P. Van Wyk Louw’s struggle with God is well known."

Die soeke na God in “Groot ode” van N.P. Van Wyk Louw

Pieter Verster LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-11-20

"Ons weet nie ons weet nie
hoe ver die liefde lê nie
die wat sê die weet nie
die wat weet die sê nie."

LitNet Akademies-leesgoed: Pieter Verster

Pieter Verster 2014-04-01 Watter tekste beïnvloed ons akademici? Navorsers en kundiges deel hulle top 3 tekste van die afgelope tyd met LitNet.

Versoening met God in 30 Nagte in Amsterdam deur Etienne van Heerden

Pieter Verster 2013-04-10 "In hierdie artikel word gepoog om die uitgangspunte van Etienne van Heerden in die roman 30 Nagte in Amsterdam rakende die versoening met God te oorweeg."
Top