Lizette Rabe

Lizette Rabe is professor in joernalistiek en voorsitter van die departement joernalistiek aan die Universiteit Stellenbosch (US). Sy het haar joernalistieke loopbaan in 1979 by Naspers begin en was meer as 20 jaar lank in die joernalistiekpraktyk, onder meer as tydskrifredakteur. Sy het haar doktorsgraad in 1994 aan die US verwerf. In 2001 het sy haar as “praktisyn-as-professor” by die US aangesluit. Sy is skrywer, medeskrywer of samesteller van verskeie publikasies, met as skrywer onder meer Rykie – ’n lewe met woorde (Tafelberg 2011) en A luta continua. A history of media freedom in South Africa (African Sun Media 2020), en as samesteller onder meer ’n bundel essays oor Naspers se 100-jarige bestaan: ’n Konstante revolusie – Naspers, Media24 en Oorgange (Tafelberg 2015). Sy is die ontvanger van die Rektorstoekenning vir Uitnemende Onderrig en was in 2013 op die eerste Rektorslys van die US se 25 top-navorsers oor alle fakulteite. In 2015 was sy die ontvanger van die US se Kanselierstoekenning, asook van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Stalsprys vir Kommunikasie en Joernalistiek.

’n Bespreking van Wieg deur Joan Kruger

Lizette Rabe Boeke en skrywers 2022-12-09

"En juis in Wieg word die geskiedenismaker die vrou, eerder as die man, en alles wat daarmee saamhang vanuit ’n vrou se lewens- en wêreldbeskouing. Die 'ander' het ’n stem gekry."

Abraham Faure – ware Renaissance-mens en "vader van die Suid-Afrikaanse literatuur"

Lizette Rabe, Melt Myburgh Onderhoude 2022-02-02

Lizette Rabe gesels oor die veelsydige Abraham Faure, "vader van die Suid-Afrikaanse literatuur", wie se pionierswerk in die kerk, onderwys en joernalistiek die Afrikaanse kultuurwêreld help vorm het soos ons dit vandag ken.

The origins of (Dutch) Afrikaans journalism, the period in which it developed, and Abraham Faure as pioneer

Lizette Rabe Academic research 2021-12-17

"Faure can be described as pioneer journalist in Dutch (and thus later Afrikaans) journalism at the Cape in the early 19th century as founding editor of HNZAT as well as the two later religious magazines."

Die oorsprong van die (Hollands-)Afrikaanse joernalistiek, die tydsgewrig, en Abraham Faure as pionier

Lizette Rabe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-12-17

"Abraham Faure was skynbaar die regte persoon op die regte tyd op die regte plek. Verskeie bronne beskryf hom as ’n Renaissance-mens wat, hoewel klein van postuur, ’n groter as groot figuur in sy tyd aan die Kaap was."

Fopnuus vier hoogty in tye van onsekerheid

Marli van Eeden, Lizette Rabe Onderhoude 2020-06-25

“Fopnuus vind vrugbare aarde in tye van onsekerheid. En watter groter onsekerheid as die huidige wás daar al in ons heugenis? ’n Pandemie wat lei tot ’n ‘info-demie’. Dié faktor van onsekerheid gepaard met ‘n ander element, tegnologie, beteken fopnuus gedy.”

Om tot verhaal te kom: ’n videogesprek met Lizette Rabe rondom skryfterapie

Izak de Vries, Lizette Rabe Skrywersonderhoude 2019-07-03

Deur elke dag te skryf, kan jy verhalend tot verhaal kom Probeer sin maak met sinne wat nie wil sin maak nie. Kyk na ’n videogesprek met Lizette Rabe.

Landbouweekblad: ’n onderhoud met Lizette Rabe

Lizette Rabe, Isabeau Botha Onderhoude 2019-05-28

"Ek dink nie ’n mens kan sê Landbouweekblad was onpartydig nie." Isabeau Botha gesels met Lizette Rabe oor haar LitNet Akademies-artikel, "’n Landboublad as 'sosiale barometer': Landbouweekblad as aanwyser van een eeu se landbou-ontwikkeling".

An agricultural magazine as “social barometer”: The Afrikaans magazine Landbouweekblad as an indicator of agricultural developments over one hundred years

Lizette Rabe Academic research 2019-05-24

"Indeed, within the agricultural concept of a barometer as an indicator of weather patterns, and thus as being of vital importance to agriculture in terms of good or bad news, it could be said that the magazine has been, and still is, a social barometer of its time over its existence of one hundred years."

’n Landboublad as “sosiale barometer”: Landbouweekblad as aanwyser van een eeu se landbou-ontwikkeling

Lizette Rabe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-05-21

"Die Afrikaanse landboutydskrif Landbouweekblad vier in Mei 2019 sy eeufees. Hierdie artikel beskou vanuit ’n mediageskiedkundige asook tydskrifstudie-vertrekpunt die ontstaan en ontwikkeling van die blad sedert 1919."

Chronicle of a coming of age? A media-historiographical revisit: The TRC, Naspers and Afrikaans journalism

Lizette Rabe Academic research 2017-11-30

"Twenty years later one can state that the interpretation of the events is a good example of both concepts of loyal resistance and the idea of the continuous, open dialogue that moulded Naspers’s inherent culture."

Kroniek van ’n mondigwording? ’n Mediageskiedkundige herevaluering van die WVK, Naspers en Afrikaanse joernalistiek

Lizette Rabe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-11-30

"Die begrip oop gesprek is veral ook van toepassing op die feit dat die gesprek rondom die interpretasie van, en nuwe narratiewe rondom, die Afrikaanse joernalistiek en die WVK voortgaande en 'oop' moet bly om nuwe moontlikhede en nuwe interpretasies te kan ontsluit."

Huisgenoot as magazine of its time: a media-historical chronicle of a magazine as evergreen over one hundred years

Lizette Rabe Academic research 2016-09-15

"Indeed, Huisgenoot as an evergreen 'home companion' has not only survived 100 years, but has achieved its success with excellence."

Huisgenoot as tydgenoot: ’n mediageskiedkundige kroniek van ’n tydskrif as “skrif” van sy tyd

Lizette Rabe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-09-15

"Hierdie artikel gebruik ’n mediageskiedkundige vertrekpunt om die ontwikkeling van Huisgenoot van 1916 tot 2016 met sy idealisties-ideologiese en markgedrewe ideale as “skrif” van sy tyd te boekstaaf."

“Making columns” à la “rich, richer, Rykie” – Rykie van Reenen and some markers for blogger-columnists

Lizette Rabe Academic research 2015-08-20

This article sets out to map certain elements of columns as a guide for the blogosphere’s columnists, i.e., bloggers, by attempting to identify the elements that made legendary and virtuoso Afrikaans journalist Rykie van Reenen (1923–2003) stand out as a top columnist – or a person “making columns” (Van Reenen 1954), as she herself referred to column writing – as it attempts to lay down some markers for a current generation of blogger-columnists and what they can learn from the work of a columnist of a bygone era.

“Rubriekmaak” à la ryk, ryker, Rykie – Rykie van Reenen en enkele merkers vir hedendaagse blog-rubriekskrywers

Lizette Rabe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-08-19

Kan ’n nuwe generasie (blog)rubriekskrywers baat vind by die stylkenmerke van Rykie van Reenen se rubrieke? Lizette Rabe ondersoek Van Reenen se “rubriekmaak”.

Top