Hercules Boshoff

Hercules Boshoff is ’n dosent in filosofie en besigheidsetiek by Akademia. Hy was tot 2021 ’n postdoktorale navorser in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe van die Noordwes-Universiteit (Vaaldriehoek-kampus). Hy het sy PhD met ’n proefskrif getiteld “Ekonomie en subjektiwiteit” (2019) aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf, en sy MA (2015) by die Universiteit van Pretoria. Met beide hierdie projekte het hy onder van Nederland se mees vooraanstaande filosowe gewerk. Sy publikasies dek die filosofie van ekonomie, tegniek, taal, individuasie en die geskiedenis van filosofie. Hy was medestigter en voorsitter van die Chairefoon-Inisiatief, ’n vereniging wat hom beywer vir die bevordering van filosofie in Afrikaans by nagraadse studente.

The economics of the invaluable

Hercules Boshoff Academic research 2021-04-22

"If we are to understand the manner in which we can be transformed by an object and in turn what enables us to transform and work on objects, we can move closer to an enveloped notion of economics."

Die ekonomie van kosbaarheid

Hercules Boshoff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-04-22

"Deur die koppeling van ekonomie aan tuisteskepping gaan verskeie modusse van toenadering tussen mens en natuur oop, waaruit ons besef dat dit waartoe ons in staat is, nie alleen die resultaat van ons eie inspanning is nie, maar ook aan ons geskenk word."

Philosophy and written culture

Hercules Boshoff Academic research 2017-12-06

"The philosophical requires a free and spontaneous discussion and interaction about the meaning of texts, and provides a platform for a type of thinking that invites others outside to participate."

Filosofie en die skrifkultuur

Hercules Boshoff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-12-06

"Die menslike oor is volgens Pythagoras nie ingestel om hierdie konstante simfonie te hoor nie. Wat hy as 'klank' ervaar, is eintlik ’n kakofonie in die simfonie. Dit vereis ’n spesiale ingesteldheid om die ware simfonie, die logos, van die kosmos aan te hoor."

Huldeblyk aan die laaste Afrikaanse denkers

Hercules Boshoff SêNet-briewe 2016-07-05

"Hierdie skrywe word gerig aan Afrikaanse “intelligentsia” ..."

Top