Gert van der Westhuizen

Gert van der Westhuizen is ’n professor in opvoedkunde in die Departement van Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Johannesburg. Sy onderrig- en navorsingswerk handel oor onderwerpe van leergeregtigheid en die sosiale en politieke dimensies van kennis in opvoedingsinteraksies. Onlangse gepubliseerde werk handel oor die gespreksdimensies van mentorinteraksies en die wyses waarop deelnemers hulle kennisverantwoordelikhede in leergesprekke nakom. Lopende navorsingsprojekte sluit in studies van gesprekke gemik op leer tussen kennishouers in die gemeenskap en kinders buite skoolverband, asook studies van tweedetaal-leerinteraksies op universiteit.

Om rou waar te neem

Gert van der Westhuizen Seminare en essays 2024-02-12

"Wat doen mens wanneer jy dagboek skryf na die dood van ’n geliefde? Waar begin jy? In hierdie bydrae neem ek spesifieke passasies uit A grief observed, in geen uitgewerkte volgorde nie, maar gelei deur waar ek bevind het tydens die lees van die dagboek. Ek vermoed hierdie notas kan mense wie se geliefdes oorlede is, help om hulle eie ervarings van rou waar te neem, en te leer om daarmee saam te leef."

 

Wat skryf aan ’n mens doen: bladsy 61 van Elsa Joubert

Gert van der Westhuizen Skryfsake en rubrieke 2021-06-29

"Probeer die volgende: Skryf ’n skok-ervaring op. Soos die oomblik toe jy hoor jy is Covid-positief."

Ons voer gesprek, daarom leer ons

Gert van der Westhuizen Menings 2020-05-26

"Dis wat jy sien: gesprekke van aanhouding, na binne gekeer, verwyder van strate, en weggehou van malls en kuierplekke."

slab slabbert slabbertste

Gert van der Westhuizen Poësie 2019-10-08

“jou asem het toe jou hande gevolg
om lug te wees vir nageslagte”

Buiteperspektief op tale in die onderwys

Gert van der Westhuizen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2018-02-13

"Salomone vra die vraag of die Konstitusionele Hof se meerderheidsbesluit minder gaan oor die 'krag van Engels as verenigende neutrale taal', en meer oor die simboliese assosiasie van Afrikaans met die rasgemotiveerde foute van apartheid en mense se behoefte om onregte van die verlede met sprekers self af te reken."

Verborge heelheid

Gert van der Westhuizen Menings 2018-01-18

"Dis asof daar ’n verborge heel-wees en sielsgroei is wat almal ontwyk, en ’n totale gebrek aan vertroue. Palmer noem dit "a hidden wholeness" en maak voorstelle vir ’n onverdeelde lewe."

’n Nuwe era van onderwysaktivisme is nodig

Gert van der Westhuizen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2017-06-22

"Onderwyskrisisse in Suid-Afrika, wat insluit die taalkrisisse, krisisse van kennisinhoude in kurrikula, krisisse van toegang en relevansie, gaan krisisse bly tensy die populasie iets daaraan doen, sou Chomsky gesê het."

Omstrede matriekuitslae: ’n Onderhoud met Gert van der Westhuizen

Gert van der Westhuizen, Jean Oosthuizen Skole 2017-01-16

"Politici sien en gebruik matriekuitslae as die prestasie van die regerende party; ouers juig oor suksesse, of huil oor die gevolge van hulle kinders se swak prestasies en hoe dit deure toemaak."

As universiteite verengels, hoe gemaak met opvoedkundestudente wat by Afrikaanse skole gaan skoolhou?

Estelle Kruger, Gert van der Westhuizen, Alta Engelbrecht SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2016-09-02

"Om opgelei te word as onderwyser deur medium van Engels is die realiteit vir meer as 90% van onderwysstudente aan Suid-Afrikaanse universiteite."

Die dekolonisering van kennis

Gert van der Westhuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-10

"Dekolonisering van kennis beteken dan om die volle diversiteit van kennis in ons samelewing in die kurrikula, dit is die inhoud van onderwys soos in handboeke vervat, te weerspieël."

Omtrent taalberegtiging in hoëronderwys

Gert van der Westhuizen Seminare en essays 2015-12-23

"Daar is 'n nasionale gesprek nodig oor die noodsaak van universiteite om akademiese hooftale te bevorder."

Learning talk in mentoring interactions – a study of the interactional nature of learning

Gert van der Westhuizen Academic research 2015-09-09

T"his article is an inquiry into the interactional nature of learning, and focuses on the ways in which participants in mentor settings use their talk for purposes of learning."

Leerspraak in mentorinteraksies – ’n ondersoek na die interaksionele aard van leer

Gert van der Westhuizen LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2015-09-09

"Die diepgaande ontleding van twee leerinteraksies in hierdie studie demonstreer die perspektiewe op die interaksionele aard van leer wat deur gespreksontledingsmetodes oopgemaak word."

Onderwys vir almal – kan universiteite 'n verskil maak?

Gert van der Westhuizen Seminare en essays 2015-07-21

"Die vraag of dit goed gaan met die onderwys in Suid-Afrika kan maar gereeld gevra word. Landsburgers het die reg om te weet hoe goed dit gaan, of al die land se kinders ten minste op skool is, en of daar goeiegehalte-onderwys gegee word."

Akademici in Afrikaans

Gert van der Westhuizen Seminare en essays 2015-07-07

"Hier is ruimtes vir ware meertaligheid, op nuutgeskepte wyses wat nuwe beleide en houdings en samewerking nodig het."

Top