LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. ’n Kern-doelstelling van LitNet Akademies is om Afrikaans as akademiese en vaktaal te bevorder, en derhalwe word slegs artikels wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskryf is, gepubliseer.

Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

Lees meer oor LitNet, die node vir akademiese skryfwerk en www.voertaal.nu.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan akademies@litnet.co.za
LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.
• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

TT Cloete se ''rykdom van die onvoltooide'': Andries Visagie voer 'n onderhoud met TT Cloete
2007

Andries Visagie, TT Cloete 2007-06-29 U het reeds ’n negetal digbundels gepubliseer sedert u debuut in 1980 met Angelliera. Is dit vir u belangrik om elke dag met die poësie besig te wees of kry u eerder sporadies die inspirasie om die pen op te neem? Kortom, hoe gaan u te ...

LitNet Akademies: Mei 2006 – Vol 3

LitNet 2007-06-14 LitNet Akademies: Mei 2006 Vol 3 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Die hipnose van die digkuns: TT Cloete-gedenklesing 2005 ...

Die hipnose van die digkuns: TT Cloete-gedenklesing
2005

Joan Hambidge 2007-06-14 TT Cloete se versamelbundel Die baie ryk ure bevat ’n afdruk op die voorblad van die beroemde verlugte getyeboek-kalender van die hertog Jan van Berry, wat geleef het van 1340 tot 1416, Les très riches heures du duc de Berry, met ...

'n Lyntekening, ja, maar is hy straight?
2005

Hennie Aucamp 2007-06-14 Dit is dalk bloot toevallig, maar van die bekendste lyntekeninge van die twintigste eeu is van gay kunstenaars wat heel dikwels die manlike naakt geteken het, soos Cocteau, Andy Warhol en David Hockney. Hierby kan gevoeg word die graffiti- ...

Uit in die kuberruim: Enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay@LitNet binne Suid-Afrikaanse konteks

2007-06-14 This article investigates the nature, role and contribution of Gay@LitNet as an electronic alternative for the publication of gay literature in South Africa. Attention will be given to the manner in which Gay@LitNet acts as a public forum for nurturing gay ...

Marjorie Wallace
2005

Madame Lacoste 2007-06-13 Die kunstenaar Marjorie Wallace, eggenote van die Sestiger Jan Rabie, is Sondag 26 Junie 2005 in Onrus oorlede. Kort nadat 'n retrospektiewe uitstalling in 2003 in die US Sasol Kunsmuseum aangebied is wat haar Suid-Afrikaanse werk oor 'n periode van ...

Letterkundige polemiek: woord en wederwoord?
2006

Madame Lacoste 2007-06-13 Die wandelgange druis. "Het jy gehoor?" "Nee, regtig?" In 'n post-postmoderne era vra 'n mens jou af: 'n klag van plagiaat oor dokumente in die publieke domein? 'n Klag van plagiaat oor 'n Ted Hughes-aanhaling uit Country of my skull, 'n ...

Van armblankes tot voorheen bevoordeeldes
2005

Hermann Giliomee 2007-06-13 'n Volk red homself? Drie of vier jaar gelede, toe swart ekonomiese bemagtiging net begin momentum kry, het ek aan dr Anton Rupert gevra of hy kan dink aan enige Afrikaanse maatskappy of Afrikaanse ondernemers wat deur 'n Engelse maatskappy ...

Mense en grense
2005

Ampie Coetzee 2007-06-13 Verraaiers en profete: Afrikanerdissidente intussen Gerrit Brand se uitnodiging aan my om deel te neem aan dié gesprek eindig so: Hoe voel dit om 'n dissident te wees? Wat dryf 'n mens daartoe? En is dit die moeite werd? Hoe dink die ...

Wanneer die tyd uit lit is: Aktivisme of apatie?
2005

Bert Olivier 2007-06-13 Hoe weet mens die tyd is uit lit[1], ont-wrig? Wanneer, ten spyte van mooi beloftes, die gaping tussen ryk en arm lande (asook ryk en arm mense in dieselfde land) al hoe groter word. Wanneer die voortbestaan van al hoe meer van die lewende ...

Waar is die nuwe generasie swart Afrikaanse skrywers?
2005

Nèlleke de Jager 2007-06-13 You can only be a proper grown-up publishing house in this country if you publish the very best of home-grown fiction. – Nicholas Pearson, Britse uitgewer van Vikram Seth se A Suitable Boy en Jonathan Franzen se The Corrections[1] Fred ...

Dit reën op Rietfontein!
2006

Desmond Painter 2007-06-13 'n Beskouing oor Eugène Marais se Versamelde Werke, The Soul of the White Ant, The Soul of the Ape en Dwaalstories. Hierdie gesamentlike heruitgawe van Eugène Marais se tweedelige Versamelde Werke, geredigeer en versorg deur sy ...

Die Groot Small – oor die lewe en werk van Adam Small

Steward van Wyk 2007-06-13 Baie dankie aan prof Van Zyl en die Woordfees vir die uitnodiging om deel van hierdie program te wees. Ek wil begin deur enkele biografiese besonderhede te noem, waarna ek chronologies na Small se werk sal kyk en ‘n paar temas en vormlike ...

Die lyf as landskap
2005

Hennie Aucamp 2007-06-13 Aan die nagedagtenis van Sheila Cussons, wat geen onderskeid getref het tussen sensualiteit en mistiek nie. Die naaktfiguur in die kunste - of wat ons vandag met terugskouende wysheid kunste noem - is so oud soos die mensheid self, en kom voor ...

CJ Langenhoven as kunstenaar
2005

Thijs Nel 2007-06-13 Langenhoven het gesê: Onsterflikheid kan maar na die dood kom. Onthou dit, o kunstenaar, en wees getroos. [1] In sy volgende spreuk volg hy dit op met: Daar is geen kuns by sukkel nie en geen sukkel by kuns nie. [2] Elders het hy ...

Versoening in die ban van geskiedskrywing as ''memory politics''?
2006

Loammi Wolf 2007-06-13 ’n Paar inleidende opmerkings Onlangs het ’n woordewisseling op SêNet ontstaan oor die gebruik van bepaalde gelaaide woorde soos joiners, hensoppers en etniesesuiwering in die taaldebat. Kort voor lank is ander persone daarvan ...

LitNet Akademies: Mei 2005 – Vol 2
LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie

LitNet 2007-06-13 LitNet Akademies: Mei 2005 Vol 2 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Was daar 'n Tagtigerbeweging? 2005 Elize Botha — ...

Was daar 'n Tagtigerbeweging?
2005

Elize Botha 2007-06-13 My optrede vanaand het 'n preambel nodig. Van groot belang is dit om daarop te wys dat dit nie die bedoeling was dat ek vanaand alleen hier voor u staan nie. My wens was dat Piet Roodt, my eertydse kollega in die Departement Afrikaans van die ...

Afrikaans: 'n Koalisie van gewilliges is nodig
2004

Chris Brink 2007-06-13 Voorsitter, dames en here, namens die Universiteit, welkom op Stellenbosch. Dankie en geluk aan NTLA met die idee van 'n nasionale taalberaad. Van die universiteit af: ons stem saam dat 'n nasionale strategie vir Afrikaans 'n goeie ...

Verwyderd die uwe, Henry James
2004

Hennie Aucamp 2007-06-13 Colm Tóibín is 'n eietydse Ierse skrywer wat in Ierland woon en werk. Sy status as romanskrywer en essayis groei met elke nuwe publikasie, sy seksoriëntasie ten spyt, want die gehalte van sy werk is so onomstootlik dat dit alle ...
Top