Wannie Carstens

 

Wannie Carstens is ’n oudstudent van die Universiteit Stellenbosch. Hy is sedert Julie 1991 verbonde aan die voormalige PU vir CHO, tans Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, waar hy direkteur van die Skool vir Tale is. Hy is ten nouste betrokke by aktiwiteite wat Afrikaans raak (op beide akademiese en organisatoriese vlak), onder andere as voorsitter van die Afrikaanse Taalraad (ATR) tot November 2011, as huidige voorsitter van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA), asook van die Raad van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en van die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum. Hy dien ook as direksielid van die Buro van die WAT. As gegradeerde NNS-navorser is hy die skrywer van twee akademiese boeke as alleenouteur en van twee as mede-outeur, waarvan Text Editing (saam met Kris van de Poel en John Linnegar) in Junie 2012 verskyn het. Hy werk tans aan ’n verdere boek oor die geskiedenis van Afrikaans.

 

 

Waar lê die uitklophou vir Afrikaans?

Jean Oosthuizen, Wannie Carstens Onderhoude 2015-05-08

"Ons het so baie om trots op te wees rakende Afrikaans wat ons oor 90 jaar bereik het: ons letterkunde, ons woordeboeke, ons vaktaal, die gehalte van studente wat in Afrikaans aan ons universiteite opgelei is, ons vermoë om planne te maak as ons in ’n drukgang kom [...], ons verenigings wat voortreflike werk doen, ons kunstefeeste, ons mense wat op soveel vlakke die land dien. So kan ’n mens aangaan. Kom ons koester wat ons het en bou daarop voort."

Die mitiese toring van Babel en moedertaal

Wannie Carstens 2014-02-20 Ter viering van Moedertaaldag plaas LitNet hierdie bydrae deur Wannie Carstens.

Taalmuseum- en Erfenisdaglesing 2013: Volledige toespraak

Wannie Carstens 2013-09-27 Die tweede jaarlikse Taalmuseumlesing ter viering van Erfenisdag het op 26 September 2013 in die Paarl plaasgevind. LitNet plaas graag die volledige toespraak van Wannie Carstens, Voorsitter van die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en ook Voorsitter van die Raad van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Op pad van ’n verdeelde na ’n gedeelde toekoms in die Afrikaanse taalgemeenskap: Die rol van die Afrikaanse Taalraad in die proses van versoening

Wannie Carstens LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2013-03-15

"In hierdie artikel kom die toekoms van Afrikaans ook ter sprake [...] vanuit [...] hoe die taal se toekoms verseker kan word deur die inklusiewe Afrikaanse gemeenskap hierby te betrek. In watter mate die Afrikaanse Taalraad (ATR) hierdie rol kan vervul, en die werk wat hierdie liggaam sedert 2003 gedoen het, word hier bespreek."

Voorsittersrede Derde Jaarvergadering van die ATR – 18 November 2011

Wannie Carstens 2011-11-29 Dit is weer eens met groot genoeë dat ek hierdie voorsittersrede van die ATR lewer – dit is reeds die derde een. In die eerste voorsittersrede van Augustus 2009 in Pretoria het ek verslag gedoen oor die verloop van die proses wat opgebou het daartoe en ook tot
Top