Lina Spies

Die komplekse Emily Dickinson: ’n bespreking

Lina Spies Seminare en essays 2021-04-21

"In my skrywe oor Emily Dickinson se liefdeslewe, geïnspireer deur Johann de Lange, was my bedoeling om haar lewe te belig deur veral haar briewe. Daarbenewens wou ek ook op haar digterskap fokus deur verwysing en aanhaling van sekere van haar gedigte."

Versugting

Lina Spies Poësie 2021-02-23

LitNet is 21 jaar oud. Met die ondersteuning van die Hiemstra Trust vier ons dié mylpaal met nuwe verse deur ons voorste digters. Lees Lina Spies se gedig hier.

Elisabeth Eybers’s “soetste kettery” (sweetest heresy): The word and the Word in her poetry

Lina Spies Academic research 2019-12-13

“Without denying the universally human dimension to Elisabeth Eybers’s religious poetry, I regard her female identity as integral to reading these poems.”

Elisabeth Eybers se “soetste kettery”: Die woord en die Woord in haar poësie

Lina Spies LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-12-13

“Sonder ontkenning van die algemeen-menslike dimensie van Elisabeth Eybers se religieuse poësie, gaan ek uit van haar vroulike identiteit.”

Die ope arms van die wagtende vader

Lina Spies Seminare en essays 2019-07-17

In ’n onlangse LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe)-artikel word geskryf oor die uitbeelding van Jesus volgens die Evangelie van Judas.  Hier skryf Lina Spies oor nog ’n Bybelse uitbeelding, naamlik dié van die verlore seun. Sy doen dit aan die hand van ’n kortverhaal van Hennie Aucamp.

’n Ongedoofde lamp: Die dagboek van Anne Frank

Lina Spies Seminare en essays 2019-07-02

"Die aandag aan haar dagboek in die Afrikaanse media by die herdenking van wat haar 90ste verjaarsdag sou gewees het, bevestig vir my dat Anne Frank se dagboek ’n lamp is wat nie gedoof kan word nie, omdat die pit nie uitbrand nie. Dit gooi sy lig wyd en ver."

Olga Kirsch: ’n Lewe in gedigte: Egonne Roth se biografie oor Olga Kirsch, ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Lina Spies Resensies 2019-03-12

"My bedoeling met dié artikel was om aan die biografie reg te laat geskied deur veral te konsentreer op hoe kennis van Olga Kirsch se lewe bydra tot begrip en waardering van haar gedigte. Dit is ’n eis waaraan Roth se biografie oortuigend voldoen." 

Skryfkompetisie – Tyd: Hier is die wenners!

Lina Spies Skryfkompetisies 2019-01-11

Meer as 300 uiteenlopende inskrywings is ontvang en die 15 gedigte het op die kortlys verskyn. Die bekroonde digter en letterkundige Lina Spies het die drie wengedigte aangewys en deel haar indrukke van die kortlys en wengedigte.

The Word as flesh with Martinus Nijhoff and D.J. Opperman

Lina Spies Academic research 2018-12-11

"This illustrates that two great poets can have an absorbing conversation with each other over time and distance."

Die vleesgeworde Woord by Martinus Nijhoff en D.J. Opperman

Lina Spies LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-11

"Vir sowel Nijhoff as Opperman moet die gedig los kom van sy maker en outonoom wees. Die digter bereik die sterkste mate van outonomie in die gedig deur hom te identifiseer met ’n personasie buite homself wat voortkom uit die magnetiese aangetrokkenheid van vlees tot vlees."

Die Bybel as interteks in die Afrikaanse poësie: Lina Spies in gesprek met Pieter de Villiers

Pieter GR de Villiers, Lina Spies Onderhoude 2018-11-26

"Ek het die artikel geskryf om opnuut aandag te vestig op die belangrikheid van Ina Rousseau se klein oeuvre waarin die deurlopende tema van die verlore paradys my opgeval het soos wat die titel van haar debuut, Die verlate tuin, reeds te kenne gee. By die skryf van my artikel het dit vir my geblyk dat waar dié tema in sekere gedigte nie eksplisiet uitdrukking vind nie, dit misgekyk word en die interpretasie nie reg laat geskied aan die integrasie van al die elemente in die gedig, dus in sy volle aanbod, nie."

67-woord-gedig vir Mandela-dag 2018: Wenners

Lina Spies Skryfkompetisies 2018-08-30

Altesaam 75 uiteenlopende inskrywings is ontvang en die volgende 10 gedigte verskyn op die kortlys. Die bekroonde digter en letterkundige Lina Spies het die twee wengedigte aangewys en deel haar indrukke van die kortlys en wengedigte.

Ordering and healing in the becoming universe: The Biblical intertext in die poetry of Ina Rousseau

Lina Spies Academic research 2018-08-22

"The continuous theme in Die verlate tuin is unfulfilled man and woman’s futile desire for the fulfilment of their deepest needs, for an unscathed earth and a relationship of trust with God. By giving Biblical women poetic form, Rousseau specifically expresses female unfulfilment."

Ordening en heling in die wordende heelal: die Bybelse interteks van Ina Rousseau se poësie

Lina Spies LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2018-08-21

"Die deurlopende tema in Die verlate tuin is die onvervulde mens se vergeefse verlange na vervulling van sy diepste behoeftes, ’n ongeskonde aarde en ’n vertrouensverhouding met God. Deur aan Bybelse vroue poëtiese gestalte te verleen, gee Rousseau uitdrukking aan spesifiek vroulike onvervuldheid."

Vital remains deur Amos van der Merwe: ’n resensiebespreking

Lina Spies Resensies 2018-03-13

"Sonder geringskatting van die probleme van die kind Randall as asmalyer en dat hy noodwendig ook in armoede moes grootword, is dit onteenseglik waar dat hy, anders as sy broer, eers laat in sy gelukkige lewe as bekende en gewilde sanger met ’n identiteitskrisis gekonfronteer is. By Winston het dit begin by die klein seuntjie agter die klerekas."

Top