Conrad Steenkamp

Conrad Steenkamp is uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, ’n organisasie wat hom beywer vir die bevordering van Afrikaans in sy volle diversiteit en vir versoening tussen die sprekers van die taal.

Hy is ’n sosiale antropoloog met ’n agtergrond in prosesfasilitering en die bestuur van kulturele en natuurlike hulpbronne, veral op gemeenskapsvlak. 

Nuwe taalbeleid van die US – die Afrikaanse Taalraad reageer

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-07

"Daar bestaan naamlik ’n sterk gevoel in die Afrikaanse gemeenskap dat hulle taal op sy laaste bene aan die US staan. Die feitlik volslae hegemonie van Engels lê voor en die einde van die pad met die universiteit is bereik."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Hein Willemse en Conrad Steenkamp

Freek Robinson, Hein Willemse, Conrad Steenkamp Onderhoude 2021-10-06

Kom die stelling “Afrikaans is uitheems” neer op Afrikanistiese nasionalisme? Freek Robinson gesels met Hein Willemse (Universiteit van Pretoria) en Conrad Steenkamp (uitvoerende hoof, Afrikaanse Taalraad) oor die behoud van Afrikaans en sy funksies, asook die belangrikheid van ’n meer genuanseerde taalpolitiek.

Does SU have a communication problem or a problem policy?

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-20

"However, this attempt reflects a culture of siege as SU deems critics 'fundamentalists' and demonises and marginalises them as sinister forces. The references to malice and the existence of dark powers behind their opponents smell like the paranoia of a totalitarian system and appear in the narratives of stubborn dictators around the world."

Die US het probleembeleid eerder as ’n kommunikasieprobleem

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-19

"Hierdie poging weerspieël egter ’n kultuur van beleg waarin kritici wat die US as 'fundamentalisties' ag, as sinistere kragte gedemoniseer en gemarginaliseer word. Die verwysings na kwaadwilligheid en geheimsinnige magte ruik na die paranoia van ’n totalitêre sisteem en verskyn in die narratiewe van hardkoppige diktators die wêreld oor."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Kris Van de Poel, Conrad Steenkamp en Maarten Vidal

Freek Robinson, Conrad Steenkamp, Kris Van de Poel, Maarten Vidal Onderhoude 2020-12-07

Freek Robinson gesels met Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, Kris Van de Poel, die algemene sekretaris van die (Nederlandse) Taalunie en Maarten Vidal, beleidsekretaris by die (Nederlandse) Taalunie, oor hul samewerkingsooreenkoms.

Video: "Die toekoms van Kaaps"-webinaar

LitNet, Conrad Steenkamp, Heindrich Wyngaard, Jeremy Vearey, Frank Hendricks, Charlyn Dyers, Gerda Odendaal, Monn-lee Geduld Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-06-23

"Die toekoms van Kaaps"-webinaar van die Afrikaanse Taalraad, aangebied in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en LitNet, het op Jeugdag, 16 Junie 2020, plaasgevind. Lees ook bydraes oor Kaaps deur die jare uit die LitNet-argief.

Reaksie op Jonathan Jansen se bydraes by die onlangse gesprek by die Goethe-instituut

Conrad Steenkamp Seminare en essays 2020-02-28

"Jansen se voorskriftelikheid en retoriese tegnieke vertroebel noodwendig die gesprek. Hy sorg daarvoor dat ons oor beuselagtighede stry pleks van konstruktief oor oplossings vir werklik moeilike probleme in die onderwys te praat."

Ontwikkeling van ons inheemse tale is sentraal tot sosiale samehorigheid

Conrad Steenkamp, Ria Olivier Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2019-03-27

President Ramaphosa se toespraak by Sharpeville op Menseregtedag bevat heelwat waaroor taalmense gelukkig kan wees, hoewel dit mens in sekere opsigte ook met gemengde gevoelens - en met vrae - laat.

ATR-huldeblyk ter ere van Christo van Rensburg

Conrad Steenkamp In memoriam 2018-08-28

"Die ATR betreur die heengaan van een van Afrikaans se grootste stryders. Op sy kalm manier het hy diep spore getrap in die stryd om die erkenning van Afrikaans met al sy variëteite."

Suidoosterfees 2018: Wat is die toekomswaarde van Afrikaans? – Conrad Steenkamp

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2018-05-08

"Daar bestaan ’n noue band tussen die ekonomiese waarde van Afrikaans en die lewenskragtigheid van die taal as huis- en onderrigtaal. Ook ouers se persepsies hieroor, positief of negatief, speel ’n sleutelrol."  

“Rassistiese identiteite”, meertaligheid en die toekoms van Afrikaanse skole

Conrad Steenkamp SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2018-01-30

"Die sprekers van Afrikaans moet nou saamspan om die inherente diversiteit van die taal agter ons skole te mobiliseer. Ons kan ook baie meer doen om Afrikaanse skole en Afrikaansmediumonderrig vir swart ouers en kinders aantreklik te maak."

Waarheen met Afrikaans?

Conrad Steenkamp, Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-17

"Meertaligheid in ’n meertalige land soos Suid-Afrika is dus geen luukse nie, maar ’n voorvereiste vir ware demokrasie en inklusiewe ontwikkeling. Ons behoort almal minstens drie tale te kan praat."

Persvrystelling: Wenners van die Taalraad se 2016 Kokertoekennings

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-11-22

Vanjaar se Kokertoekennings is Vrydag tydens 'n spesiale geleentheid in Pretoria oorhandig. Hier is die wenners.

Jeugdag en die 40e herdenking van Soweto

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-06-15

"Afrikaans is óók ʼn taal van bevryding."

Kommentaar deur die Afrikaanse Taalraad: Taalbeleid by die Universiteit van Pretoria

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-06-03

"Kwessies soos taal, kulturele ruimtes en kurrikulum by die UP moet dus onderhandel word eerder as dat ’n meerderheidsgroep eenvoudig hul wense op ’n minderheid afdwing."

Top