Jean Oosthuizen

Joernalis

Koue Pole se hart klop warm vir Afrikaans

Jean Oosthuizen 2015-01-21 "Afrikaans is ’n wêreldtaal, nes enige ander: so lank as wat sy blootstelling kry, sal sy waardeer word, daarvoor is sy mooi genoeg." Jean Oosthuizen gesels met Karen Kuhn, dosent in Afrikaans by die Adam Mickiewics Universiteit in Pozna?, Pole.

Wie moet die skuld dra vir die gemors in die onderwys?

Jean Oosthuizen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2015-01-19

 Die land se onderwys is in ’n krisis en die toekoms van miljoene kinders is duister. Jean Oosthuizen het met Paul Colditz, voorsitter Fedsas, gesels om agter die kap van die byl te probeer kom.

Mistieke teologie dalk die kerk se reddingsboei

Jean Oosthuizen 2015-01-13 Jean Oosthuizen gesels met twee teoloë wat fokus op die kontemplatiewe kant van spiritualiteit oor wat mistieke spiritualiteit behels en hoe dit van tradisionele kerk verskil.

Howe is nie Hollywood nie

Jean Oosthuizen 2014-12-17 Suid-Afrikaners het oornag almal kwasi-regslui geword na die Oscar Pistorius- en Shren Dewanie-verhore. Maar is dit so eenvoudig?  Jean Oosthuizen het gaan kers opsteek by Koos Louw.

Afrikaanse universiteit is haalbaar, sê Solidariteit

Jean Oosthuizen 2014-12-16 Die Solidariteit Beweging se planne om ’n volwaardige Afrikaanse universiteit op die been te bring, lok wye reaksie uit. Jean Oosthuizen gesels met Flip Buys oor sy langtermyndroom vir ’n Afrikaanse “Harvard”.

Slim Wim kom huis toe

Jean Oosthuizen 2014-12-11 Die aangewese Matierektor, Wim de Villiers, het groot planne vir die Universiteit Stellenbosch. Jean Oosthuizen het met hom gesels oor sy aanstelling en wou by hom weet hoe klop sy hart oor Afrikaans en wat is sy drome vir Matieland. 

NG Kerk se Belhar-plan kerkregtelik onhoudbaar

Jean Oosthuizen 2014-12-10 Duisende lidmate van die NG Kerk is landswyd besig om hulle stemme uit te bring vir of teen die insluiting van die Belydenis van Belhar as deel van die kerk se geloofsbelydenis. Jean Oosthuizen het met die VGKSA se moderator, Mary-Anne Plaatjies van Huffel, gesels om uit te vind wat dink sy en haar kerk daarvan. 

Onderhoud: Oorlogsfutiliteit gryp steeds die verbeelding aan

Jean Oosthuizen, Albert Grundlingh 2014-12-03 Jean Oosthuizen gesels met Albert Grundlingh oor die betekenis van die Anglo-Boereoorlog in ’n eietydse konteks.

Onderhoud: Anton van Niekerk gesels oor sy geloofsoortuigings

Jean Oosthuizen, Anton van Niekerk 2014-12-03 "Dat ek iets/iemand vertrou, beteken nie noodwendig dat ek iets met sekerheid weet nie. Onsekerheid is net so deel van die geloof soos sekerheid."

Seks, siepsop en braaiboud

Jean Oosthuizen 2014-11-19 Die aktrise Yvonne van den Bergh se onthulling op Facebook dat sy BDSM beoefen het die tonge behoorlik los. Jean Oosthuizen het by die seksuoloog Johann Lemmer gaan kers opsteek om meer oor dié alternatiewe seksuele lewenstyl uit te vind.

Die wonderwêreld van Eugène N Marais kry 'n staanplek in die Paarl

Jean Oosthuizen 2014-11-12 Jean Oosthuizen gesels met Francois Lötter oor die Eugène Marais-stigting in die Paarl se planne om dié veelsydige Suid-Afrikaner te vereer. 

Die duiwel is los oor godsdiens in die skole

Jean Oosthuizen, Hans Pietersen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2014-11-11

Hans Pietersen se organisasie se hofaansoek wat openbare skole wil verbied om net een godsdiens voor te staan het die hele land aan die gons. Jean Oosthuizen wou by hom weet wat sit agter dit alles?

Op die spoor van die "profeet" TB Joshua

Jean Oosthuizen 2014-10-13 Jean Oosthuizen loop terug op die spoor van die “profeet” TB Joshua ’n dekade of wat gelede toe Afrikaanse mense ook in groot getalle Lagos toe gestroom het om deur hom gesond gebid te word.

Die Nuwe Hervorming Netwerk tien jaar later

Jean Oosthuizen, Sakkie Spangenberg 2014-10-07 Dit is vanjaar presies tien jaar gelede toe ’n groepie teoloë en denkers ’n oop gesprek in die Afrikaanse kerke wou begin en die Nuwe Hervorming Netwerk (NHN) gestig het. Jean Oosthuizen gesels met een van die stigterslede, Sakkie Spangenberg, oor die NHN se pad die afgelope dekade.

Wanneer die kerk met die wêreld in gesprek tree

Jean Oosthuizen 2014-09-25 Gelowiges, ongelowiges en buitekerklikes het verlede week om ’n ronde tafel gaan sit en met mekaar in gesprek getree. Jean Oosthuizen gee sy indrukke van die gesprek.
Top