Fanie Herman

Fanie Herman is ’n navorsingsgenoot in die Universiteit van die Vrystaat se Departement vir Politieke Studies en Regeerkunde. Hy verwerf in 2014 sy PhD (op die vakgebied van die internasionale politiek), waarin hy ondersoek instel na China se betrokkenheid by vredesendingsoperasies in Afrika. Sy MA-graad, verwerf in 2008, fokus op die strategiese kompetisie tussen die Verenigde State van Amerika en China vir Afrika se oliehulpbronne. Herman is die skrywer van verskeie publikasies in internasionaal geakkrediteerde vaktydskrifte. Hy het ook verskeie internasionale navorsingsvoordragte gelewer. Sy navorsingsbelange sluit in: Sino-Afrika-verhoudinge, strategiese studies, internasionale sekuriteit en regimeteorie.

China se militêre diplomasie in Afrika: Wat is aan die gebeur?

Fanie Herman Seminare en essays 2021-09-14

"Afgesien van die doelwitte om vrede en stabiliteit te bring, help militêre diplomasie met die verbetering van bilaterale verhoudinge, die beskerming van nasionale soewereiniteit, die vestiging van sekuriteit- en ontwikkelingsbelange, die bevordering van die weermag se moderniseringsveldtog en die handhawing van wêreldvrede." – Fanie Herman oor China se militêre diplomatieke bedrywighede in Afrika.

Chinese sekuriteitskontrakteurs in Afrika: Oorsig, jongste gebeure en ontwikkelinge

Fanie Herman Seminare en essays 2021-08-10

"Chinese sekuriteitskontrakteurs is ook betrokke by verdagte operasies wat dikwels met die onregmatige gebruik van wapens te doen het." – Fanie Herman oor China se sekuriteitsbedrywighede in Afrika.

American-Chinese competition: A systemic and theoretical analysis

Fanie Herman Academic research 2021-06-28

"The strategic competition creates new models based on regional trade groupings which can lead to deglobalisation and a new international economic and political order: on the one side the current American liberal international order and on the other side the establishment of a China-centred international system."

Amerikaans-Chinese wedywering: ’n Sistemiese en teoretiese ontleding

Fanie Herman LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-06-28

"Die Trump-administrasie verdien krediet vir die erkenning van die belangrikheid van tegnologiese wedywering met China en die wyse waarop dit hanteer is, byvoorbeeld die Huawei-kwessie. Die Biden-administrasie sal vinnig moet begin om oplossings vir die uitdagings wat Trump gestel het, te vind."

The Belt and Road Initiative (BRI): The early influence on Africa

Fanie Herman Academic research 2020-10-12

"The findings reveal that the BRI has the potential to develop Africa as an emerging market, but China’s opaqueness and Africa’s financial debt are burdens in the effective management and coordination of the initiative."

China se Gordel-en-pad-inisiatief (Belt and Road Initiative, BRI): Die vroeë invloed op Afrika

Fanie Herman LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-10-12

"Die poging van China om lenings aan lande beskikbaar te stel vir die oprigting van infrastruktuur en ekonomieseontwikkelingsprojekte word wyd en syd deur waarnemers gekritiseer. Soos die projekte vorder en lande groter lenings aanvra, begin hulle sukkel om die lenings terug te betaal en val dan in die sogenaamde skuldlokval."

Top