Eben Coetzee

Eben Coetzee is ’n senior lektor in die Universiteit van die Vrystaat se Departement vir Politieke Studie en Regeerkunde. Hy verwerf sy PhD in 2017 (in die vakgebied van die internasionale politiek), waarin hy ondersoek instel na die voortdurende tersaaklikheid van die strukturele realis Kenneth Waltz om die internasionale politiek te beskryf en te verklaar. Sy MA-graad, gedurende 2010 verwerf, fokus op die teoretiese en historiese vraagstukke oor die demokratiese vredesteorie. Coetzee is die skrywer van verskeie publikasies in internasionaal geakkrediteerde vaktydskrifte, en skryf gereeld vir Maroela Media. Hy het ook verskeie internasionale en nasionale navorsingsvoordragte gelewer. Sy navorsingsbelange sluit in: kernwapens, kernafskrikking, kernterreur, en die teorie van strukturele realisme.

Is the spectre of nuclear terrorism justified?

Eben Coetzee Academic research 2020-11-18

"Is the spectre of nuclear terrorism and, concurrently, the depiction of nuclear terrorism as an existential crisis by the media, government officials and nuclear experts, justified?"

Is die skrikbeeld van kernterreur geregverdig?

Eben Coetzee LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-11-18

"Is die skrikbeeld van kernterreur en, bykomend, die uitbeelding van kernterreur as ’n eksistensiële krisis deur die media, politici en sommige kenners, geregverdig?"

Top