Eben Coetzee

Dr. Eben Coetzee is ’n senior lektor aan die Universiteit van die Vrystaat se Departement Politieke Studie en Regeerkunde. Hy verwerf sy PhD in 2017 (in die vakgebied van die Internasionale Politiek), waarin hy ondersoek instel na die voortdurende tersaaklikheid van die strukturele realis Kenneth Waltz om die internasionale politiek te beskryf en te verklaar. Sy MA-graad, verwerf gedurende 2010, fokus op die teoretiese en historiese vraagstukke oor die demokratiese vredesteorie. Coetzee is die skrywer van verskeie publikasies in internasionaal geakkrediteerde vaktydskrifte en skryf gereeld vir Maroela Media. Hy het ook verskeie internasionale en nasionale navorsingsvoordragte gelewer. Sy navorsingsbelangstellings sluit in: kernwapens, kernafskrikking, kernterreur en die teorie van strukturele realisme. Sy jongste bydraes sluit in ’n hoofstuk getiteld “Iran, the bomb and the spectre of (nuclear) terror” (in Directions in international terrorism: theories, trends and trajectories, 2021), ’n artikel getiteld “Hypersonic weapons and the future of nuclear deterrence” (in Scientia Militaria, 2021) en ’n artikel getiteld “Is die skrikbeeld van kernterreur geregverdig?” (in LitNet Akademies, 2020).

Nuclear deterrence in an era of sweeping technological developments: How vulnerable are ballistic missile submarines really?

Eben Coetzee Academic research 2021-07-26

"Against the backdrop of sweeping technological developments in ASW, how vulnerable are SSBNs as the cornerstone of the second-strike forces of nuclear states really and what are the implications for nuclear deterrence that follow from this?"

Kernafskrikking in ’n tydperk van ingrypende tegnologiese ontwikkeling: Hoe kwesbaar is kernaangedrewe ballistiesemissielduikbote werklik?

Eben Coetzee LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-07-26

"Waar die tweedeslaanaanvalsmagte van kernstate onkwesbaar is, sal ’n kernafskrikkingstrategie uiters doeltreffend bly en strategiese stabiliteit voortduur."

Is the spectre of nuclear terrorism justified?

Eben Coetzee Academic research 2020-11-18

"Is the spectre of nuclear terrorism and, concurrently, the depiction of nuclear terrorism as an existential crisis by the media, government officials and nuclear experts, justified?"

Is die skrikbeeld van kernterreur geregverdig?

Eben Coetzee LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-11-18

"Is die skrikbeeld van kernterreur en, bykomend, die uitbeelding van kernterreur as ’n eksistensiële krisis deur die media, politici en sommige kenners, geregverdig?"

Top