Carine Janse van Rensburg

Carine Janse van Rensburg het 26 jaar lank Afrikaans op hoërskool onderrig voordat sy ’n loopbaan as vryskutskrywer en -vertaler begin het. Sy was medeskrywer vir skoolhandboeke, studiegidse en onderrigmateriaal en het etlike boeke, waaronder kinderliteratuur, vertaal. In 2011 het sy by die Fakulteit Opvoedkunde by die Universiteit Stellenbosch aangesluit, waar sy Afrikaans in die Departement van Kurrikulumstudie onderrig het. In die daaropvolgende jaar het sy op ’n deeltydse grondslag Engels in dieselfde fakulteit en Afrikaanse poësie by die Departement Afrikaans en Nederlands onderrig. Sy het in 1995 haar meestersgraad onder die leiding van prof. Lina Spies verwerf met ’n verhandeling oor die metapoësie van Sheila Cussons. Sedert Julie 2017 onderrig sy Afrikaans aan die Two Oceans Graduate Institute.

Artist and creation: Sheila Cussons and the struggles of the artist

Carine Janse van Rensburg Academic research 2020-07-06

"Cussons’ poetry, more often than not, expresses her intense desire to capture the wonder of artistic creation, the Divine and the mystical experience."

Kunstenaar en skepping: Sheila Cussons en die problematiek van die kunstenaar

Carine Janse van Rensburg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-07-06

"Die poësie van Cussons gee meermale uiting aan haar intense begeerte om die wonder van die skepping, die Goddelike, die mistieke ervaring vas te vang."

Endler Konsertreeks met Annette-Barbara Vogel en Pieter Grobler

Carine Janse van Rensburg Musiek 2015-06-10

"Min beter maniere om  ’n Vrydagaand deur te bring as met goeie musiek in die Endler. En  Annette-Barbara Vogel en Pieter Grobler het Vrydagaand gesorg vir goeie musiek."

Endler Konsertreeks met die Beethoven Strykkwartet-projek

Carine Janse van Rensburg Musiek 2015-06-03

"In die geselskap van gunstelinggeeste."

Resensie: Eerste optrede van die Universiteitskoor Stellenbosch onder bestuur van die US Woordfees

Carine Janse van Rensburg Musiek 2015-05-13

"Die universiteitskoor en hul koorleier het bekoor met ’n hartverwarmende optrede wat beslis geen siel, of selfs siellose, in die gehoor onaangeraak kon laat nie."

Endler Konsertreeks: Lauren Dasappa en Bennie van Eeden

Carine Janse van Rensburg Musiek 2015-04-29

"Dit was goeie  tydsbesteding so op ’n laat Sondagmiddag."

Endler Konsertreeks: Zorada Temmingh en Anzel Gerber

Carine Janse van Rensburg Musiek 2015-04-16

"Ek was dankbaar dat ek nie een van die ongeveer 7 miljard mense is wat hierdie uitvoering misgeloop het nie."

Endler Konsertreeks: Nikolaas Kende

Carine Janse van Rensburg Musiek 2015-04-15

"Nikolaas Kende se aanslag is lig, maar ernstig. Hy bekoor hierdie lekeluisteraar. Sy vertolking van Schubert se Klaviersonate in A-mineur, D537, laat reg geskied aan die afwisselende drif en lirisme van die sonate."

Endler Konsertreeks met Miagi

Carine Janse van Rensburg 2015-03-20 "Begeesterd. Dis die woord wat by my opgekom het terwyl ek na hierdie jeugorkes geluister het. Daar het ’n energie van dirigent Brandon Phillips, en later Tshepo Tsotetsi, na die orkes gevloei en terug. ’n Wedersydse besieling."

Endler-konsertreeks met Roelof Temmingh (en Zorada)

Carine Janse van Rensburg 2015-03-16 Roelof Temmingh het waarskynlik in sy skrale agtien jaar reeds meer akkolades ontvang as die meeste gewone sterflinge in ’n leeftyd.

Endler Konsertreeks met Gunter Kennel

Carine Janse van Rensburg 2015-03-07  Carine Janse van Rensburg lewer verslag van Gunter Kennel se orrelspel tydens 1 Maart 2015 in die Endlersaal in Stellenbosch.

Endler-konsertreeks, Korngold Projek 2 | Endler concert series, Korngold Project 2

Carine Janse van Rensburg 2015-03-04 "Die musici se oorgawe aan die musiek was meesleurend, hul energie aansteeklik en hul fyn ingesteldheid op mekaar – in ’n werk wat by tye ’n redelik vinnige tempo handhaaf – loflik."

Endler-konsertreeks met Renée Reznek | Endler concert series with Renée Reznek

Carine Janse van Rensburg 2015-02-23 "Wat ’n roerende belewenis was Renée Reznek se klawerklanke nie. Suiwer en deernisvol – soos ook haar omgang met haar instrument, met elke komposisie, met haar gehoor."

Klaskamerklets: Onderhoud met Carline Janse van Rensburg

Carine Janse van Rensburg, Carline Janse van Rensburg 2014-12-09 Klaskamerklets: Onderhoud met Carline Janse van Rensburg

Klaskamerklets: Onderhoud met Rina Paul

Carine Janse van Rensburg, Rina Paul 2014-12-02 Klaskamerklets met Rina Paul
Top