André Duvenhage

André Duvenhage is ’n navorsingsprofessor aan die NWU, en ’n politieke wetenskaplike, en spesialiseer in die veld van politieke verandering met as toepassing die Suid-Afrikaanse verband. Hy is ’n bekende in media- en joernalistieke kringe en word dikwels as politieke kommentator gehoor. Hy is reeds meer as 35 jaar verbonde aan akademiese instellings soos die Universiteit van die Vrystaat en die NWU. Sy groot belangstelling is die toekoms en hy werk ook op die gebied van scenario-ontledings.

Die Suid-Afrikaanse politieke bestel: krisis, oorlewing (?) en die toekoms

André Duvenhage Menings 2021-04-30

"Binne die omgewing van ’n verbrokkelende staat neem die burgery al hoe meer funksies van die staat oor. Hiervan is veiligheid en sekuriteit waarskynlik die allereerste funksie van enige staat."

Politieke weerstand en wit verset in Suid-Afrika – die Senekal-episode en die pad vorentoe

André Duvenhage Seminare en essays 2020-10-23

"Senekal verteenwoordig ’n belangrike baken in die herontdekking van identiteit en die bereidwilligheid tot daadwerklike optrede."

André Duvenhage: Dís die ergste wat met SA kan gebeur

Melt Myburgh, André Duvenhage Onderhoude 2020-09-22

"In Suid-Afrika is politiek inderdaad ’n spel wat handel oor mag, oorlewing en bevoordeling, en jaloesie en afguns eindig dikwels met die dood. Die laaste skoot in hierdie geveg is nog nie gevuur nie en Ramaphosa se rug is baie oop."

South Africa at a tipping point – a bad-case scenario?

André Duvenhage Academic research 2020-09-14

"The conclusion of the explorative study is that the political tipping point has already been reached and that we are faced with a bad-case scenario. Indeed, evidence indicates that a bad-case scenario is the most probable. It has far-reaching implications for our future over the short term as well as the long term."

Suid-Afrika by ’n kantelpunt – ’n slegte-saak-scenario? 

André Duvenhage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-09-14

"Selfs met leierskap wat hervormingsgesind is, is die kragte te groot en omvangryk om te stabiliseer. Die stelsel is so sensitief gebalanseer dat selfs kleiner kragte of snellers die groter orde fundamenteel kan verander en binne die verband van chaotiese stelsels ’n bykans 'skoenlapper-effek' kan veroorsaak."

Die Suid-Afrikaanse politiek – ’n tyd van fundamentele verandering?

André Duvenhage Seminare en essays 2020-06-28

"Reeds voor die uitbreek van COVID-19 was die Suid-Afrikaanse ekonomie, politiek en samelewing in krisis gedompel."

COVID-19-politiek: waar verlede, hede en toekoms ontmoet

André Duvenhage Seminare en essays 2020-04-22

"In samehang met bestaande politieke en ekonomiese uitdagings beskou, staan Suid-Afrika voor sy grootste krisis sedert die aanvaarding van die 1996-Grondwet, met sommiges soos Johann Rupert wat reeds praat van ’n ekonomiese parallel met die Groot Depressie van 1931."

Rondom grondhervorming

André Duvenhage, Naomi Meyer Seminare en essays 2018-08-15

"Die argument word gevoer dat Suid-Afrika nooit ’n tweede Zimbabwe sal kan wees nie. Ek stem hiermee saam, behalwe dat die uitkoms van ondeurdagte grondhervorming veel erger kan wees."

Sekurokratisering en Suid-Afrika: ’n onderhoud met André Duvenhage

Menán van Heerden, André Duvenhage Onderhoude 2017-11-15

"Ek wil nie so ver gaan om te sê dat die demokratiese projek reeds op die ashoop is nie, maar die uitdagings is baie groot en die finale toets lê ook nie te ver hiervandaan nie."

#FeesMustFall: vervreemding en protes

Menán van Heerden, André Duvenhage, Wynand Greffrath Onderhoude 2017-02-01

“Staatsingryping, wat outonomie direk bedreig, vergrote toegang en dus meer studente, swakker befondsing, verlies aan vermoë as gevolg van talle faktore en sosiale en politieke onstabiliteit is besig om die universiteitswese in Suid-Afrika in gevaar te stel.”

The securitisation of South African politics – a trend analysis

André Duvenhage Academic research 2016-03-02

"It is clear that the next five years will be a crucial period in South African politics that will decisively influence the trajectory of the state. In this regard, the national and provincial elections of 2019 will be a key barometer, particularly in terms of the role that the national security establishment will play in its run-up and aftermath."

Die sekurokratisering van die Suid-Afrikaanse staatkundige bestel – ’n tendensbepaling

André Duvenhage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-03-01

"Die plaaslike verkiesing van 2016 en hoe veiligheidsinstellings aangewend word, kan ’n belangrike rigtingwyser wees vir die manier waarop die staat in die toekoms veiligheidsinstellings gaan plaas en aanwend."

’n Strategiese ontleding van die Suid-Afrikaanse politieke omgewing en die implikasies vir universiteite in Suid-Afrika

André Duvenhage Seminare en essays 2016-02-18

"Met Afrikaanse universiteite wat op ’n nierassige grondslag funksioneer, kan groot waarde toegevoeg word en kan dit ironies genoeg bydra tot die ANC-ideaal van ’n verenigde nierassige en nieseksistiese samelewing."

’n Arabiese Lente in eietydse Suid-Afrika?

Wynand Greffrath, André Duvenhage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-03-03

"Gegewe die hoë vlakke van sosio-ekonomiese ongelykheid, werkloosheid en armoede in Suid-Afrika, heers daar kommer dat die heersende plaaslike politieke klimaat ook ’n teelaarde vir revolusionêre regimeverandering verteenwoordig."

Lonmin-skietery: Wat is die politieke implikasies?

Henry Cloete, André Duvenhage 2012-08-21 "Hierdie voorval mag vorentoe ’n waterskeidingsmoment vir beide Suid-Afrika en die ANC wees."
Top