PEN Afrikaans


penafrikaans300PEN Afrikaans is deur sy lidmaatskap van PEN die verteenwoordiger van sy lede en die Afrikaanse skrywersgemeenskap in ’n internasionale verband. Kontakadres: penafrikaans@gmail.com

 

PEN Afrikaans Vertaalfonds: Reglement

Rules and regulations for the PEN Afrikaans Translation Fund

Teken in vir PEN Afrikaans se gratis nuusbrief

*noodsaaklik

Boek-Krismis by Dennegeur in November

Danie Marais 2014-11-26  PEN Afrikaans skenk boeke aan Dennegeur-laerskool in Elgin.

PEN Afrikaans druk Ukusela eKapa se bekers vir skoolbiblioteek

Naomi Bruwer 2014-11-10 PEN Afrikaans het Saterdag 8 November ten bate van Dennegeur-laerskool in Elgin se skoolbiblioteek aan die Ukusela eKapa-projek deelgeneem. 

PEN Afrikaans Nuusbrief: Oktober 2014

Kerneels Breytenbach 2014-11-04 Oor: PEN Afrikaans Bestuurder aangestel; die invloed van die poskantoorstaking op Afrikaanse boekverkope; nuwe Afrikaanse publikasies.

Verklaring oor voorgestelde een-teksboek-beleid

Kerneels Breytenbach 2014-10-17 PEN Afrikaans spreek namens alle Afrikaanse skrywers sy diepste kommer uit oor die regering se sentraliseringsplanne vir die onderwys.

PEN Afrikaans Nuusbrief: September 2014

Kerneels Breytenbach 2014-10-08  Oor: Aardklop 2014; reaksie op die Augustus-nuusbrief; PEN Afrikaans se eerste boekprojek; die TuksAmumni Laureaat-toekenning; nuwe Afrikaanse publikasies.

PEN Afrikaans Nuusbrief: Augustus 2014

Kerneels Breytenbach 2014-08-29 Oor: Die registrasie van joernaliste; Steve Hofmeyr en die Namakwafees; PEN Afrikaans se eerste boekprojek; die Raakvlakke-kongres.

PEN Afrikaans: Nuusbrief – Junie 2014

Kerneels Breytenbach 2014-06-27 Voorsitter Kerneels Breytenbach oor die Kunsblad van Beeld en PEN Afrikaans se vooruitsigte.

Kommer oor die voortbestaan van Volksblad

2014-06-10 PEN Afrikaans spreek sy diepe kommer uit oor die moontlikheid dat die geskiedkundige Afrikaanse koerant Volksblad tot niet gemaak gaan word. 

PEN Young Voices 2013: Freyja

Christina van Deventer 2014-04-30 Christina van Deventer is in 2013 as PEN Afrikaans se finalis in die internasionale "Young Voices"-kompetisie aangewys. Lees haar wenverhaal.

PEN Young Voices 2013: Terug

2014-04-30 Danie Stander is in 2013 as PEN Afrikaans se finalis in die internasionale "Young Voices"-kompetisie aangewys. Lees sy wenverhaal.

2014 se “New Voices”-kompetisie oop vir inskrywings

2014-03-12 PEN Afrikaans kan twee verhale inskryf en nooi graag alle ongepubliseerde skrywers tussen 18 en 30 om ’n Afrikaanse kortverhaal tussen 2 000 en 4 000 woorde voor te lê.

PEN Afrikaans: Nuusbrief – Februarie 2014

Kerneels Breytenbach 2014-02-07 Nuus aan PEN Afrikaans se lede: Ontmoeting by US Woordfees 2014, die opskorting van die M-Net Literêre Toekennings, PEN Afrikaans se registrasie, en die belastingheffing op boeke

PEN Afrikaans: Nuusbrief – Desember 2013

Kerneels Breytenbach 2013-12-19 Namens die bestuur van PEN Afrikaans ons seënwense vir die Kersgety, en die hoop dat 2014 ’n jaar sal wees waarin die lede van PEN Afrikaans elkeen groot bydraes maak tot die uitbou en groei van die Afrikaanse geskrewe woord.

PEN Afrikaans bring hulde

2013-12-09 Hy is vir ons 'n simbool van die bevryding van ons land, die leier wat 'n era van vreedsame versoening ingelei het toe daar 'n gevaar van 'n bloedige oorgang was.

Persverklaring: Afskaling van Afrikaans by Universiteit van Kwazulu-Natal

Kerneels Breytenbach 2013-11-01 PEN Afrikaans neem met groot kommer kennis van die Universiteit van Kwazulu-Natal se voorneme om die doseer van Afrikaans as taal af te skaal tot eerstejaarsvak.

PEN Afrikaans: Notule van die tweede algemene vergadering

2013-10-16 Notule van die tweede algemene vergadering van lede.

Voorsittersverslag by geleentheid van die tweede ledevergadering van PEN Afrikaans

Sonja Loots 2013-10-01 "Daar is groter duidelikheid oor die identiteit van PEN Afrikaans en oor die soort projekte waarop ons in die toekoms wil fokus." Sonja Loots lewer verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede.

Mediavryheid op NWU se Potchefstroomkampus

2013-09-11 PEN Afrikaans, ’n groepering skrywers, joernaliste, uitgewers, akademici en ander woordpraktisyns wat hul onder meer vir mediavryheid beywer, vind die sluiting van die Noordwes-Universiteit se studentekoerant, Die Wapad, ongerymd en betreurenswaardig.

PEN Afrikaans: Jaarvergadering 2013

Sonja Loots 2013-06-25 PEN Afrikaans se jaarvergadering vind plaas tydens Aardklop op 24 September 2013.

Brief van die voorsitter: 24.06.2013

Sonja Loots 2013-06-25 Sonja Loots oor PEN Afrikaans se bedrywighede en nuwe ontwikkelings.
Top