PEN Afrikaans


penafrikaans300PEN Afrikaans is deur sy lidmaatskap van PEN die verteenwoordiger van sy lede en die Afrikaanse skrywersgemeenskap in ’n internasionale verband. Kontakadres: [email protected]

 

PEN Afrikaans Vertaalfonds: Reglement

Rules and regulations for the PEN Afrikaans Translation Fund

Teken in vir PEN Afrikaans se gratis nuusbrief

*noodsaaklik

PEN Young Voices 2013: Freyja

Christina van Deventer 2014-04-30 Christina van Deventer is in 2013 as PEN Afrikaans se finalis in die internasionale "Young Voices"-kompetisie aangewys. Lees haar wenverhaal.

PEN Young Voices 2013: Terug

2014-04-30 Danie Stander is in 2013 as PEN Afrikaans se finalis in die internasionale "Young Voices"-kompetisie aangewys. Lees sy wenverhaal.

2014 se “New Voices”-kompetisie oop vir inskrywings

2014-03-12 PEN Afrikaans kan twee verhale inskryf en nooi graag alle ongepubliseerde skrywers tussen 18 en 30 om ’n Afrikaanse kortverhaal tussen 2 000 en 4 000 woorde voor te lê.

PEN Afrikaans: Nuusbrief – Februarie 2014

Kerneels Breytenbach 2014-02-07 Nuus aan PEN Afrikaans se lede: Ontmoeting by US Woordfees 2014, die opskorting van die M-Net Literêre Toekennings, PEN Afrikaans se registrasie, en die belastingheffing op boeke

PEN Afrikaans: Nuusbrief – Desember 2013

Kerneels Breytenbach 2013-12-19 Namens die bestuur van PEN Afrikaans ons seënwense vir die Kersgety, en die hoop dat 2014 ’n jaar sal wees waarin die lede van PEN Afrikaans elkeen groot bydraes maak tot die uitbou en groei van die Afrikaanse geskrewe woord.

PEN Afrikaans bring hulde

2013-12-09 Hy is vir ons 'n simbool van die bevryding van ons land, die leier wat 'n era van vreedsame versoening ingelei het toe daar 'n gevaar van 'n bloedige oorgang was.

Persverklaring: Afskaling van Afrikaans by Universiteit van Kwazulu-Natal

Kerneels Breytenbach 2013-11-01 PEN Afrikaans neem met groot kommer kennis van die Universiteit van Kwazulu-Natal se voorneme om die doseer van Afrikaans as taal af te skaal tot eerstejaarsvak.

PEN Afrikaans: Notule van die tweede algemene vergadering

2013-10-16 Notule van die tweede algemene vergadering van lede.

Voorsittersverslag by geleentheid van die tweede ledevergadering van PEN Afrikaans

Sonja Loots 2013-10-01 "Daar is groter duidelikheid oor die identiteit van PEN Afrikaans en oor die soort projekte waarop ons in die toekoms wil fokus." Sonja Loots lewer verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede.

Mediavryheid op NWU se Potchefstroomkampus

2013-09-11 PEN Afrikaans, ’n groepering skrywers, joernaliste, uitgewers, akademici en ander woordpraktisyns wat hul onder meer vir mediavryheid beywer, vind die sluiting van die Noordwes-Universiteit se studentekoerant, Die Wapad, ongerymd en betreurenswaardig.

PEN Afrikaans: Jaarvergadering 2013

Sonja Loots 2013-06-25 PEN Afrikaans se jaarvergadering vind plaas tydens Aardklop op 24 September 2013.

Brief van die voorsitter: 24.06.2013

Sonja Loots 2013-06-25 Sonja Loots oor PEN Afrikaans se bedrywighede en nuwe ontwikkelings.

PEN-verklaring oor digitale vryheid

2013-06-05 PEN erken die potensiaal van digitale media as ’n middel om die fundamentele reg op vrye meningsuiting te verwesenlik. Die PEN-verklaring oor digitale vryheid is nou beskikbaar in Afrikaans.

Jong skrywers: Wen $1000 en 'n reis na Reykjavik

2013-05-23 PEN Afrikaans soek twee jong kortverhaalskrywers tussen 18-30 jaar oud om te benoem vir ’n internasionale kompetisie waarin die wenner $1000 en ’n reis na die internasionale PEN-konferensie in Reykjavik, Ysland, wen.

Petisie: Bevryding van Liu Xiaobo

Sonja Loots 2013-04-29 "Die inperking die vryheid van Xiaobo en sy vrou, Liu Xia (wat onder huisarres geplaas is), bly een van die dringendste prioriteite van PEN Internasionaal."

Die gevoelswêreld van die jong skrywer – 'n soektog

Leti Kleyn, Naomi Meyer, Riana Scheepers 2013-03-12 Riana Scheepers en Leti Kleyn stel ’n publikasie met jeugherinneringe saam wat later dié jaar by LAPA Uitgewers sal verskyn. Hulle het hul geheueflitse aan Naomi Meyer vertoon.

PEN Afrikaans by die US Woordfees

Sonja Loots 2013-03-06 Kom sluit aan by PEN Afrikaans se bestuur vir 'n informele gesprek by die US Woordfees op Saterdag 9 Maart.

'n Oproep vir jeugherinneringe

2013-02-21 Riana Scheepers en Leti Kleyn stel ’n publikasie saam wat later dié jaar by LAPA Uitgewers sal verskyn. Gepubliseerde skrywers word genooi om jeugherinneringe binne die bestek van 2500–3000 woorde op te skryf en met ’n foto uit hulle kinderjare toe te lig.

Oestyd-skryfuitdaging: Intussen

Enigma 2013-01-15 Opgedra aan die boere en werkers wat regtig omgee. Ek spoeg op die ingebusdes wat toegelaat het om deur magsoekers misbruik te word sonder om te dink. En ek bid vir regverdige oplossings – Engemi Ferreira

Oestyd-skryfuitdaging: Die dak lek

Madeleen Viljoen-Theron 2013-01-08 Lena druk haar linkerduim teen haar tandvleis. Dis rou, daar waar gister nog twee wit voortande gepronk het. Sy sug. Sy stem nie saam met die gewoonte nie, maar Kerwick het aangedring.
Top