PEN Afrikaans AJV 2017: Notule

  • 0

Notule

PEN Afrikaans se AJV op 18 September 2017 om 12:30 te Wellington Biblioteek

1. Verwelkoming

Kerneels verwelkom almal.

2. Verskonings en vasstelling van ’n kworum

Kerneels stel dit aan die vergadering dat daar een en twintig mense teenwoordig is en dat hy negentien volmagte ontvang het. Dit beteken daar is ’n kworum teenwoordig.

Teenwoordig: Danie Marais, Naomi Bruwer, Rudi Venter, Francis Galloway, Rachelle Greeff, Willem de Vries, Andries Visagie, Charl-Piere Naudé, John Miles, Abraham de Vries, Marga Stoffer, Carolyn Meads, Marni Bonthuys, Helené Prinsloo, Bibi Slippers, Miemie du Plessis, Rethie Loubser, Emile Visagie-Bothha, Andries Bezuidenhout, Kerneels Breytenbach, Izak de Vries

Die volgende lede het volmagte gestuur, Kerneels lees die name uit: Frederick J. Botha, Wannie Carstens, Reneé Conradie, Hannes Deetlefs, Ronel de Goede, Helene de Kock, Fanie de Villiers (Kleinboer), Clinton du Plessis, Tertius Kapp, Estelle Neethling, Bernard Odendaal, Chanette Paul, Maritz Spaarwater, Uys van der Hoven, Rudie van Rensburg, Christelle van Rooyen-Wessels, Jan van Tonder en Elsa Winckler.

Die volgende lede het verskoning aangeteken, Kerneels lees die name uit: Amanda Botha, Pieter Cilliers, Jaco Fouché, Anton van Niekerk, Naas Steenkamp en Conrad Steenkamp.

3. Die kwessie van bestuurslede wat herverkiesbaar is na vier jaar

Kerneels opper die kwessie van ’n voorstel wat gemaak is dat ons grondwet moet verander om te keer dat bestuurslede meer as vier jaar op die bestuur bly. Hy noem dat dit moeilik sal wees om iemand soos Naomi, wat tans die tesourier is, te vervang en hy stel dus voor dat ons nie die grondwet sodanig verander nie. Daar is geen teenstem nie.

4. Goedkeuring van die vorige notule

Die notule vir die AJV gehou op 20 Augustus 2016 is op die internet beskikbaar en is weer aan lede voorgehou in ’n e-pos wat op 8 September 2017 uitgestuur is. Kerneels vra of daar enige vrae is, of sake wat uit die notule spruit? Daar is geen. Naomi stel voor dat die notule goedgekeur word,  dit word deur Marga gesekondeer.

5. Voorsittersverslag

Kerneels lewer nou sy voorsittersverslag. Hy noem dat Danie ’n ander betrekking aanvaar het, en bedank hom vir die wyse waarop hy PEN Afrikaans gedien het. Melding word ook gemaak van Marga se harde werk om die vertaalfonds op die been te bring, en Naomi word bedank vir haar werk met ons boeke. Die verslag is op die internet beskikbaar.

6. Tesourier se verslag

Naomi lewer haar verslag. Sy meld dat daar geen fout of bevraagtekening was met betrekking tot die finansies nie, maar noem ook dat die nuwe beleid volgens die ouditeure  beteken dat NRO’s nie ’n ongekwalifiseerde oudit kan kry nie. Die oudit is gedoen deur LDP, Stellenbosch.

Op navraag hoekom die oudit gekwalifiseerd was, terwyl PEN Afrikaans vir die 2015-boekjaar 'n skoon oudit ontvang het, het die ouditeure as volg geantwoord:

Dit blyk ’n oorsig te wees is in die 2015 finansiële state omdat dit standaard praktyk is vir die ouditopinie om gekwalifiseerd te wees vir ’n nie-winsgewende organisasie. Die opinie wat ons in die 2016-state insluit is dus die standaard kwalifikasie vir nie-winsgewinde organisasies. Die opinie word gekwalifiseer omrede dat dit nie moontlik sal wees vir die ouditeure om te bepaal of kontant donasies ontvang was en nie aangeteken is nie.

Daar is geen vrae nie en sy meld weer dat enige lid mag versoek om toegang te kry tot die ouditverslag.

7. Bestuurder se verslag

Danie lewer sy verslag. Die volle verslag is op die internet te lees.

8. Die nuwe PEN Afrikaans Vertaalfonds

Marga lewer kortliks verslag oor die PEN Afrikaans vertaalfonds en onderstreep die belang van Afrikaanse boeke wat oorsee uitgegee word. Die verslag is op die internet te lees.

9. Verwikkelinge rondom kopiereghervorming

Marga lewer kortliks kommentaar op die verslae en voordragte aan die parlementêre portefeuljekomitee. Sy onderstreep hoe gevaarlik die voorgestelde wetgewing is. Haar verslag is op die internet te lees.

Francis Galloway waarsku ook dat die boekhandelaars baie seer gaan kry as hierdie wetgewing deurgaan.

Daar is goeie samewerking met PEN South Africa in hierdie verband, berig Danie.

10. Verkiesing van ’n nuwe bestuur

Marga Stoffer word deur Kerneels Breytenbach genomineer as voorsitter. Rachelle Greeff sekondeer. Daar is geen teenstem nie.

Danie Marais word deur Kerneels Breytenbach genomineer as ondervoorsitter. Marga Stoffer sekondeer. Daar is geen teenstem nie.

Naomi Bruwer word deur Marga Stoffer genomineer as tesourier. Kerneels Breytenbach sekondeer. Daar is geen teenstem nie.

Die volgende lede is verkiesbaar en word aan die teenwoordiges voorgehou om op die bestuur te dien: Izak de Vries, Bernard Odendaal, Andries Visagie en Francis Galloway. Daar is geen teenstem nie. Charl-Pierre Naudé word sonder teenstem gekoöpteer.

Afsluiting

Marga neem die voorsitterstoel in en bedank Kerneels vir sy volgehoue, harde werk vir PEN Afrkaans.

Daarna verklaar sy vergadering as afgehandel.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top