PEN Afrikaans AJV 2017: Verslag oor die PEN Afrikaans Vertaalfonds

  • 0

Internasionale aansien vir ons skrywers bevorder die statuur van die Afrikaanse letterkunde as geheel, en maak ook deure oop vir ander skrywers om vertaal te word. Die publikasie van ’n vertaalde boek is egter duur en is ’n risiko vir die buitelandse uitgewer. Die vertaalkoste (dws die fooi wat aan die vertaler betaal moet word) is dikwels die rede waarom ’n  buitelandse uitgewer besluit om nie die vertaalregte in ’n werk te bekom nie. Weens die gebrek aan ’n vertaalfonds, ’n baie algemene verskynsel in ander lande, is dit daarom besonder uitdagend om vertaalregte vir Afrikaanse skrywers se werk te verkoop.

Een van die doelwitte van die bestuur van PEN Afrikaans vir die afgelope jaar was om ’n vertaalfonds vir Afrikaans te stig, en ons was bly en dankbaar om op 7 Julie vanjaar die totstandkoming van die PEN Afrikaans Vertaalfonds te kon aankondig. Die doelstelling van die fonds is om die Afrikaanse letterkunde internasionaal te bevorder deur meer vertalings en publikasies van verdienstelike Afrikaanse werke moontlik te maak.

Die PEN Afrikaans Vertaalfonds is opgerig met die finansiële ondersteuning van die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO) en wil dus hierdie leemte vul deur die vertaalkoste van verdienstelike werke gedeeltelik of ten volle te befonds. Ons dra ook hiermee weer eens ons dank oor aan die Trust.

Kortliks werk die fonds soos volg: ’n Buitelandse uitgewer kan, nadat daar ’n ooreenkoms met ’n Suid-Afrikaanse uitgewer bereik is, aansoek doen om vertalingsbefondsing. Werke in die volgende genres kom in aanmerking: romankuns, poësie, kortverhale, narratiewe niefiksie (biografieë, geskiedkundige en aktuele werke) en teksgebaseerde kinder- en jeugboeke.

Oorwegings wat in ag geneem sal word sluit in die statuur van die buitelandse uitgewery (dws is dit ’n soliede, gevestigde onderneming) sowel as die uitgewery se planne tov verspreiding en bemarking van die vertaalde werk. Verder sal daar ook in aanmerking geneem word of die betrokke skrywer se werk reeds in vertaling beskikbaar is; of die werk genomineer is vir plaaslike literêre toekennings en/of literêre pryse gewen het, en of dit plaaslik goed verkoop het. Kortom: wat ons wil bereik is dat werke nie net vertaal word nie, maar dat die vertaling en publikasie daarvan ook suksesvol is, dus sal na aspekte wat dit beïnvloed gekyk word.

Befondsingsaansoeke sal twee keer per jaar oorweeg word. Die twee sperdatums vir aansoeke is 15 Mei en 15 November van elke kalenderjaar. Die reglement met meer volledige riglyne en bepalings is beskikbaar by: https://www.litnet.co.za/reglement-vir-die-pen-afrikaans-vertaalfonds/

Marga Stoffer
PEN Afrikaans AJV, Wellington, 16 September 2017

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top