Notule van PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering

  • 0

20 Augustus 2016, City Lodge Lynnwood, Pretoria

Teenwoordig: Kerneels Breytenbach (KB, voorsitter), Danie Marais (DM, bestuurder), Naomi Bruwer (NB, tesourier), Izak de Vries (bestuurslid), Bernard Odendaal (bestuurslid), Marga Stoffer (bestuurslid), Renée Conradie, Helene de Kock, Fanie de Villiers, Engemi Ferreira, Gert van der Westhuizen.

1. Verwelkoming

1.1 Die voorsitter verwelkom die vergadering.

1.2 Goedkeuring van sakelys en notule: Naomi Bruwer, gesekondeer deur Izak de Vries.

2. Verskonings, volmagte en vasstelling van ’n kworum

2.1 Verskonings: Pieter Cilliers, Willem de Vries, Anzil Kulsen, Murray la Vita, Chanette Paul, Conrad Steenkamp, Anton van Niekerk, Bettina Wyngaard.

2.2 Verskonings en volmagte verleen: Wannie Carstens (aan DM), Heilna du Plooy (aan DM), Pienkes du Plessis (aan DM), Francis Galloway (aan NB), Helena Hugo (aan Bernard Odendaal), Tertius Kapp (aan DM), Amanda Lourens (aan KB), John Miles (aan KB), Estelle Neethling (aan DM), Helené Prinsloo (aan DM), Naas Steenkamp (aan KB of DM), Maritz Spaarwater (aan DM), Andries Visagie (aan DM).

2.3 Daar is 70 opbetaalde lede; ’n kworum is 40%, d.w.s. 28 lede. Elf lede is by die vergadering teenwoordig en 13 volmagte is ontvang. Daar is dus nie ’n kworum nie.

2.4 Die grondwet laat ’n virtuele stemming toe. DM stel voor dat daar voortgegaan word met die vergadering en lede later ’n virtuele stemming doen.

3. Voorsittersverslag

3.1 Die voorsitter lewer sy verslag (Lees dit hier.).

4. Tesourier se verslag

4.1 PEN Afrikaans het ’n skoon, ongekwalifiseerde oudit vir 2015 gekry.

4.2 Die Dagbreektrust se borgskap (die eerste van drie jaar) het ingeskop.

4.3 Naspers het ’n borgskap gegee wat verteenwoordiging by die 81ste PEN International-kongres 2015 in Québec moontlik gemaak het.

4.4 PEN International se gelde van Trippel Sewe is ontvang.

4.5 Die Tesourier word bedank vir haar goeie werk ten spyte van ’n vol program en sy word gelukgewens met die oudit.

5. Bestuurder se verslag en vooruitskouing vir die volgende jaar

5.1 Die bestuurder lewer verslag (Lees dit hier.).

6. Verwikkelinge rondom kopiereghervorming

6.1 Marga Stoffer lewer verslag oor die huidige stand van sake met betrekking tot die voorgestelde veranderinge aan die kopieregwet (Lees dit hier.).

7. Taalregte en moedertaalonderrig

7.1 Daar moet besluit word watter veldtogte en organisasies PEN Afrikaans amptelik en aktief wil ondersteun.

7.2 KB meld dat dit belangrik is dat PEN Afrikaans betrokke bly by gesprekke oor Afrikaans, hetsy deur die bestuurder of lede wat gekoöpteer word.

7.3 DM wys daarop dat dit belangrik is dat die stemme van skrywers gehoor word. Mense ervaar dit anders as kommentaar/bydraes van politici.

7.4 KB sê daar moet bepaal word hoe lede voel oor Solidariteit en Afriforum: moet PEN Afrikaans wegskram van hulle betrokkenheid of júís a.g.v. hulle betrokkenheid ook betrokke wees? Daar moet nie aangeneem word dat mense saamstem bloot omdat hulle dieselfde vergadering bywoon nie.

7.5 Dit gaan hier oor moedertaalonderrig, maar ook oor die behoud van Afrikaanse skrywers se inkomste uit hulle skryfwerk. Nuwe taalbeleide roei Afrikaanse skrywers se mark uit.

7.6 Daar moet besluit word of PEN Afrikaans lid van die Taalraad moet word.

7.7 KB stel voor dat ’n virtuele stemming oor verskeie van hierdie bogenoemde sake plaasvind.

8. Wysiging van PEN Afrikaans se grondwet

8.1 Indien PEN Afrikaans sy belastingstatus as PBO (openbare weldaadsorganisasie) wil behou, moet die organisasie se grondwet verander word.

8.2 ’n Tweederde-meerderheid is nodig om die grondwet te wysig. Dit moet dus ook via virtuele stemming geskied.

9. Toekenning van ere- en lewenslange lidmaatskap

9.1 Lewenslange lidmaatskap: Naas Steenkamp is genomineer. Hy het besonder groot rol gespeel met die stigting van en internasionale erkenning van PEN Afrikaans. Hy het ook baie werk gedoen om die eerste administratiewe sake gedoen te kry en ’n grondwet op te stel. Volgens PEN Afrikaans se grondwet kan lewenslange lidmaatskap toegeken word aan iemand wat ’n besondere diens aan PEN Afrikaans verleen het. Daar is eenstemmigheid by die vergadering dat lewenslange lidmaatskap aan Steenkamp verleen moet word, maar aangesien daar nie ’n kworum is nie, is ’n virtuele stemming ook hieroor nodig.

9.2 Erelidmaatskap: Margot Luyt en Karen Meiring is voorgestel deur Fanie Olivier. Die voorstel word deur die vergadering ondersteun. Dit sal ook deel word van die virtuele stemming.

10. Verkiesing van ’n nuwe ondervoorsitter

10.1 KB stel Marga Stoffer voor; Izak de Vries, Engemi Ferreira en Naomi Bruwer ondersteun die nominasie.

10.2 Daar is geen ander nominasies nie.

10.3 Die nuwe ondervoorsitter sal ook deur ’n virtuele stemming gekies word.

11. Algemeen

11.1 Die volgende algemene jaarvergadering sal in 2017 plaasvind tydens die Tuin van Digters-fees in Wellington.

11.2 Die voorsitter bedank almal en sluit die verrigtinge af.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top