Susan Smith

Susan Smith verwerf in 1993 die graad DLitt oor feminisme in die Afrikaanse letterkunde. In 2002 ontvang sy die Premierstoekenning van die Departement Kuns en Kultuur van die Oos-Kaap vir haar bydrae tot die Afrikaanse taal en letterkunde in die Oos-Kaap en in 2012 die Orde van die Goue Pen vir bevordering van Afrikaans en die Orde van die Goue Kruik vir gemeenskapsbetrokkenheid (beide van Cordis Trust). Susan Smith is tans medeprofessor en departementshoof van Afrikaans aan die Universiteit van Fort Hare in Oos-Londen.

Haar eerste gepubliseerde gedigte verskyn in 1997 in Nuwe Stemme 1 en van haar gedigte word daarna in verskeie publikasies opgeneem, o.a. Versreise, Versjoernaal, Pret met Poësie, Vonkverse 1 & 2, Groot Verseboek en ’n Nederlandse bloemlesing, De Onbestemmelingen, waarin een van haar gedigte deur Gerrit Komrij in Nederlands vertaal is. Haar debuutbundel, In die afwesigheid van sin, verskyn in November 2012 by Protea Boekhuis.

In haar navorsing hou Smith haar veral besig met ‘n ondersoek na ekokritiek en ekopoësie en die die toepassing van hierdie teorieë op Afrikaanse literêre tekste.
 

Resensie: Skadu oor die sonwyser deur Kobus Lombard

Susan Smith Resensies 2015-07-13

"Die digter maak, soos in sy vorige drie bundels, gebruik van ’n sober, gestroopte aanslag. Die gedigte in hierdie bundel is eweneens deurlopend kort (soms net vier reëls) en is gestruktureer deur ’n kort daarstelling van ’n bepaalde beeld, opgevolg deur ’n fokus op die slotreël of -reëls waarin ’n verdieping of insig aangebied word."

Plek as liggaam en liggaam as plek. Tendense van die nuwe materialisme en interaksie tussen mens en plek in enkele tekste uit Verweerskrif (2006) van Antjie Krog

Susan Smith LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-05-14

In hierdie artikel word die plek as liggaam en liggaam as plek deur middel van ’n ekokritiese en die nuwe-materialisme-benadering verken aan die hand van gekose verse uit Antjie Krog se bundel Verweerskrif (2006).

Biebouw-resensie: Reisiger te perd deur Piet van Rooyen

Susan Smith 2014-10-29 "Plasing binne die wêreldletterkunde maak van die bundel ’n historiese dokument en ’n weerspieëling van sy tyd en van die persepsies van daardie tyd. En dit is hierin dat die grootste krag van die bundel geleë is."

Onderhoudend: Susan Smith

Susan Smith 2014-06-04 "Daar bestaan wêreldwyd ’n toenemende sensitiwiteit vir die omgewing, aangevuur deur waarskuwings oor die mens se invloed op ons planeet en sy hulpbronne en die reeds onomkeerbare vlakke van aardverwarming."

Ekokritiek en die nuwe materialisme: ’n Ondersoek na die nuwe materialisme in enkele gedigte van Johann Lodewyk Marais uit die bundel In die bloute (2012)

Susan Smith 2014-04-02 Wat is die teoretiese agtergrond van die nuwe materialisme en objekgeoriënteerde ontologie en hoe kan aspekte daarvan as ekokritiese leesstrategieë aangewend word? Susan Smith stel ondersoek in en pas dit toe op gedigte van Johann Lodewyk Marais uit sy bundel In die bloute (2012).

LitNet Akademies-leesgoed: Susan Smith

Susan Smith 2014-02-20 Susan Smith deel haar top leesgoed vir die afgelope jaar met LitNet Akademies.

Gifkaroo – voorteks maak vuis

Susan Smith 2013-08-02 Dít is die eerste gewaarwordinge ná die lees van Gifkaroo, Etienne van Heerden se voorteks vir sy roman, Klimtol, wat in September 2013 by Tafelberg Uitgewers verskyn.

Ekokritiek: In gesprek met Susan Smith

Elzette Steenkamp, Susan Smith 2013-04-11 "Ekokritiek is nie ’n panasee vir alles wat verkeerd is met die omgewing nie; nog minder is dit die politieke towerstaffie wat almal gaan laat regop sit en die regte ding gaan laat doen."

Plek en ingeplaaste skryf. ’n Teoretiese ondersoek na ingeplaaste skryf as ekopoëtiese skryfpraktyk

Susan Smith 2012-12-12 "’n Ondersoek na die verwantskap tussen die twee dele in die woord ekopoësie het tot gevolg dat ekokritici indringend selfondersoek moet instel, nie net na die wat nie, maar ook na die hoe en waar van plek in ekokritiek en ekopoësie."

dit was die tyd

Susan Smith 2012-12-12 Susan Smith skryf 'n gedig vir haar skoolreünie in 2011.

Haikoe-kompetisie: 5 Haikoes deur Susan Smith

Susan Smith 2012-12-04 Susan Smith se inskrywing vir ons haikoe-kompetisie.

die oortjies van die gedig

Susan Smith 2012-07-25 Susan Smith sien die oortjies van 'n gedig bo die water uitsteek en wonder wat lê daar onder ...

In dié rymteskip van René so baie: ’n resensie van in die niks al om van René Bohnen

Susan Smith 2012-06-14 <i>In die niks al om</i> van René Bohnen is alles wat ’n tweede bundel behoort te wees. Dié rymteskip vaar goed.

Die aard van ekopoësie teen die agtergrond van die ekokritiese teorie met verwysing na enkele gedigte van Martjie Bosman

Susan Smith 2012-06-12 "Ekokritiek kan breedweg gesien word as die studie van kultuurprodukte soos kunswerke, skryfwerk en wetenskaplike teorieë wat hulle bemoei met die menslike verhouding met die natuurlike wêreld."
Top