Loammi Wolf

Loammi Wolf het ’n doktorsgraad in publiekreg en regsfilosofie aan Unisa behaal. Sy het verder ook in die VSA (Virginia) en Duitsland (Heidelberg en Frankfurt) studeer. Aanvanklik het sy op die gebied van menseregte gespesialiseer. Sy is toegelaat as advokaat aan die Hooggeregshof van Suid-Afrika. Nadat sy aan die regsfakulteit van die Universiteit van die Witwatersrand verbonde was, het sy na Duitsland geëmigreer en die rigting van belastingreg ingeslaan. In 2008 het sy die inisiatief Democracy for Peace gevestig in ’n poging om die regstaat in Suid-Afrika deur navorsing te help sterk. Die fokus van haar navorsing was sedertdien hoofsaaklik op staatsorganisasiereg. Sy stel ook belang in hoe die verlede hanteer en/of geïnstrumentaliseer word om traumatiese gebeure van die verlede te verwerk of te versterk. Haar navorsing kyk spesifiek ook na die epigenetiese invloed van xenofobie en hoe dit die proses van demokratisering beïnvloed.

A critical reflection of the Gijima judgments

Loammi Wolf Academic research 2019-04-03

"The facts in the Gijima case were briefly that the State Information Technology Agency (SITA) concluded a state contract with Gijima Holdings to provide IT services to the Department of Defence but failed to follow the procurement proceedings prescribed by section 217 of the Constitution and legislation regulating procurement."

’n Kritiese betragting van die Gijima-uitsprake

Loammi Wolf LitNet Akademies (Regte) 2019-04-03

"Die dispuut in die Gijima-sake het onder meer daaroor gegaan of die remedies vir onregmatige administratiewe handelinge net die draers van die reg op administratiewe geregtigheid toekom en of die betrokke bepalings in die Grondwet en die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid 3 van 2000 wyer uitgelê kan word om staatsorgane in te sluit."

Wat is op jou bedkassie? Loammi Wolf antwoord

Loammi Wolf Boeke en skrywers 2017-12-22

LitNet het aan ’n paar lesers gevra watter boek of boeke wag op hul bedkassie vir die rustyd tussen Kersfees en Nuwejaar. Lees Loammi Wolf se antwoord.

Equal chances of political parties

Loammi Wolf Academic research 2016-07-20

"This article focuses on three aspects that affect equal chances for political parties to garner voter support in free and fair elections."

’n Kritiese betragting van die kieswetgewing ten opsigte van gelyke kanse vir politieke partye

Loammi Wolf LitNet Akademies (Regte) 2016-07-20

"Hierdie artikel fokus op drie aspekte van die kieswetgewing wat die reg op gelyke behandeling en geleenthede van politieke partye en die beginsel van vrye en regverdige verkiesings beïnvloed."

Brexit vir brekfis: wat nou?

Loammi Wolf Seminare en essays 2016-06-28

"Die Brexit-referendum mag in die geskiedenis ingaan as die dag waarop xenofobiese wrewel en populistiese mistastings die gesonde verstand van die Britte, wat normaalweg saaklik is, totaal benewel het en hulle ’n allemintige fout begaan het."

Oor die sin en sinloosheid van kunsverbranding

Loammi Wolf Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-22

"Mens moet versigtig wees om die tydelike stoor van die 75 kunswerke tot tyd en wyl die taakspan van die universiteitsraad besluit het hoe om die situasie te hanteer, as sensuur te betrag."

Die vlugtelinge in Europa: hoop en vrees ná die Sylvester-nag in Keulen

Loammi Wolf Seminare en essays 2016-01-20

"In 2015 was die woord van die jaar in Duitsland vlugtelinge, wat kortkop gevolg is deur Je suis Charlie en Grexit."

Duitse Vredesprys vir die skrywer-filosoof Navid Kermani

Loammi Wolf Seminare en essays 2015-06-23

Loammi Wolf skryf oor "die estetika van poësie as snypunt van kulture en gelowe".

Standbeeld-gedig: günter grass

Loammi Wolf Skryfkompetisies 2015-04-29 günter grass die digter-skrywer ets sy kykers stip gefokus op klein-burgerlike kleinsieligheid eties drywend op drolle van magsbeheptheid die rewolusie kap die adel weg ook die roem van digters en denkers al wat tel is pantsers, edikte, blitzkrieg selfs seuns en oumanne as laastes vir die loopgraaf die rewolusie vreet alles, nie net sy kinders […]

Günter Grass (1927–2015) en die eensaamheid van skryf

Loammi Wolf In memoriam 2015-04-22

"My eerste gedagte toe ek hoor dat Günter Grass oorlede is, was aan die uieskillery."

Stefanie Zweig – ’n heimatlose lewe tussen twee kontinente

Loammi Wolf 2014-05-06 Stefanie Zweig is in 1932 in Leobowitz in Silesië (vandag Pole) gebore en was skaars ses toe hulle Duitsland verlaat het.

David Beresford Pratt: die mens agter die sluipmoordpoging

Loammi Wolf 2012-12-04 "As regsgeleerde is mens seker altyd geïnteresseerd in sulke beroemde gevalle. As mens hedendaagse berigte lees oor die sluipmoorde van Pratt en Tsafendas, is dit opvallend hoeveel daar in die dade geprojekteer word deur die beriggewende protagoniste vanuit hulle eie heilsperspektief."

The Spear en die gevare van postmoderne ivoortorings

Loammi Wolf 2012-09-20 Loammi Wolf reageer op die LitNet Akademies-artikel "Die politiek van die estetiese in ’n postkoloniale konteks: menswaardigheid en vryheid van uitdrukking in die debat rondom Brett Murray se skildery The Spear" deur Jaco Barnard-Naudé en Pierre de Vos.

Toe die Queen in 1953 gekroon is

Loammi Wolf 2012-07-30 "Wat veral interessant was, is dat dit die eerste keer was in die 900-jarige bestaan van die Engelse koningshuis dat die publiek die kroning in hulle sitkamers kon volg. Destyds was dit ‘n groot nuutjie dat die BBC die kroning 'live' op TV kon uitsaai vanuit Westminster Abbey, al was dit net in swart en wit."
Top