Joanita Erasmus-Alt

Joanita Erasmus-Alt is ’n musiekonderwyseres verbonde aan die Hoërskool Fichardtpark in Bloemfontein, en navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2006 verwerf sy ’n meestersgraad in musiek aan die Universiteit van die Vrystaat. Met die voltooiing van ’n MA-graad (kreatiewe skryfwerk) (met lof) ontvang sy in 2013 die Gerhard Beukes-prys vir skeppende skryfwerk van die universiteit. In 2016 verwerf sy ’n PhD-graad in die Departement Afrikaans en Nederlands aan dieselfde universiteit, en in 2019 ’n tweede PhD in dieselfde departement.

As musiekonderwyseres was Joanita verbonde aan verskeie skole in die Vrystaat en het sy verskeie kore/vokale ensembles afgerig. Twee hiervan het pryse tydens internasionale kompetisies gewen: In 2012 is die Indomitus Vokale Ensemble van Grey Kollege aangewys as algehele wenners van die Internasionale Kompetisie vir Kers- en Adventmusiek in Praag, en in 2018 was die Cisticola Cantans Vokale Ensemble tweede in hul kategorie in Krakow. Gedurende die eerste 21 dae van die aanvanklike nasionale COVID-19-inperking het Joanita elke dag ’n Afrikaanse gedig getoonset. Die volledige liedsiklus (Klinkklaar) is in die vorm van ’n huiskonsert deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap uitgesaai.

Musical meaning and metaphors of liminality in Coenie de Villiers’s song art

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen Academic research 2024-03-27

"This article aims to examine the Afrikaans singer Coenie de Villiers’s use of music-related metaphors in a selection of his lyrics to highlight the often elusive, liminal nature of the human condition."

Musikale betekenis en metafore van liminaliteit in die liedkuns van Coenie de Villiers

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2024-03-27

"Die doel van hierdie artikel is om ondersoek in te stel na die wyse waarop musieksimbole en -metafore in ’n aantal van Coenie de Villiers se lirieke gebruik word om die liminale aard van die menslike kondisie te beskryf."

Geheime van blitsverkopers in Afrikaans

Ena Jansen, Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller Skrywersonderhoude 2022-03-16

"Reeds in 1979 het ek op ’n dag aan Charles Malan gesê dat as hy my sou sê waar ’n persoon gestudeer het, wie sy vriende (en vyande) is, ens, dan sou ek voorspel wat die beoordeling van sy werk sal wees." – Hennie van Coller oor sy en Joanita Erasmus-Alt se Blitsverkopers, beeldvorming en bemarking.

Exploring the responses of local musicians to the national lockdown as strategic actions within field-theoretical thinking

Joanita Erasmus-Alt Academic research 2021-07-21

"It was also found that musicians sequentially and sometimes simultaneously had to play different roles within the cultural field due to their being personally responsible for the production of their musical performances during the greater part of the lockdown."

’n Verkenning van plaaslike musici se reaksies op die nasionale inperking as strategiese handelinge binne veldteoretiese denke

Joanita Erasmus-Alt LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-07-21

"Deurdat musici tydens die grootste gedeelte van die inperking self verantwoordelik was vir die produksie van hul musiekaanbiedings, is hul trajekte verder uitgebrei. Wanneer ’n kunstenaar self sy/haar musiek op die internet geplaas het, moes hy/sy tegelykertyd uitvoerder, beligtingstegnikus, klanktegnikus en regisseur wees."

"Look at me": Nataniël’s self-fashioning

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen Academic research 2021-02-01

"As (apparently) genderless outsider, Nataniël’s artistic meta-text thus simultaneously mediates exceptional visibility and invisibility. Such self-fashioning, underlining contrasting aspects of his persona, empowers him to engage in a wide range of role play."

"Kyk na my": die beeldvorming van Nataniël

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-02-01

"Terwyl sy artistieke (self)beeldvorming sy seksualiteit tegelyk beklemtoon en onderspeel, word hy in sekere kringe as ’n gay-ikoon gesien. Nietemin fokus sy vertellings en lirieke nie op homoërotiek as oorkoepelende tema nie, maar eerder op andersheid."

Becoming: The role of numinosity and mysticism in Sondag op ’n voëlplaas (2013) by Johann Nell.

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller Academic research 2017-11-28

"Nell's text thus, especially by its use of numinous and mystical elements, provides a provocative and profound perspective on the human soul and the continuous quest for psychological integration."

Wording: die rol van die numineuse en mistiek in Sondag op ’n voëlplaas (2013) deur Johann Nell

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-11-28

"Binne die konteks van ander tekstuele middele lewer Nell se teks, veral deur die gebruik van numineuse en mistieke elemente, dus ’n kragtige blik op die menslike siel en die voortdurende soeke na psigiese integrasie."

Tollie se stem

Joanita Erasmus-Alt 2014-03-11

Agter die strooise kry ons vir Nônô en Tollie. Tollie bou 'n draadkar. Nônô terg toktokkies met 'n lang, dun stokkie.

Maaltyd

Joanita Erasmus-Alt 2014-01-10

"Sondae eet ons op die stoep. Dis die enigste stoflose dag van die week. Dan gaan lê die verstikkende stof wat die veetrokke van Maandae tot Saterdae op pad na Lappies se slagpale uitry. Na kerk maak ons 'n brunch – sommer net tamatie-en-kaas-snackwiches en tee – en dan sit ons buite op die smal stoep. Ek en Ma."
 

'n Anderwêreldse storie

Joanita Erasmus-Alt 2013-10-15

'In 'n rooidakhuisie aan die buitewyke van 'n groot rumoerige stad het Kaszap Éva gewoon. Agter vierkantige vensters bokant malse malvas in heuningbruin potte het Éva wydsbeen agter haar harp getreur. “Dis die mense van hierdie stad,” het Éva gesnik en haar kop teen die harp laat rus.'

Die halfmens-boom

Joanita Erasmus-Alt 2013-06-17

“Pa, watse snaakse bome is dit?” het ek gevra toe ons jare gelede die eerste keer hierdie pad gery het.

“Dis die halfmens-boom,” het Pa geantwoord.


Die reisgenoot

Joanita Erasmus-Alt 2013-06-17

"Tydens ons gedeelde nagtelike busrit-ure vertel sy my van haar reise. Oostenryk, Hongarye, Tsjeggië ... altyd Europa. Sy het geen begeerte om Amerika of Australië of Nieu-Zeeland te besoek nie, sal sy altyd sê. Wanneer ons na 'n jaar weer ontmoet, is ek opnuut verbaas oor hoeveel ervarings sy intussen opgedoen het en op watter ver paaie sy was."

Gesprek

Joanita Erasmus-Alt 2013-06-17

"By die stasie in Siebensterngasse het hulle opgeklim. Die ou dame met die hond. Die trem was vol. Sy het na een van die leerhandvatsels bokant haar kop gereik. Die hond was so styf teen haar aangedruk dat dit moeilik was om tussen pelsjas en hond te onderskei. Ek het opgestaan en beduie dat sy moes sit. Die verrimpelde gesig het in ’n dankie vertrek. Ek het geweet dat sy die een was."


Top