Daniel Hugo

Daniel Hugo (1955) het Afrikaanse en Nederlandse letterkunde studeer aan die universiteite Stellenbosch, Pretoria, Vrystaat en Leuven. In 1989 word ’n DLitt aan hom toegeken vir ’n proefskrif oor die vernufpoësie in Afrikaans. Hy was ’n literêre programmaker by die Afrikaanse radiodiens van die SAUK en is deesdae ’n voltydse vertaler en digter. Sy jongste digbundel, Openbare domein, het in 2018 verskyn. Hy het reeds meer as 50 boeke uit Nederlands en Engels vertaal. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het hom twee keer bekroon vir sy vertalings uit Nederlands, naamlik vir Tom Lanoye se Sprakeloos en Stefan Hertmans se Oorlog en terpentyn. Hy is getroud met die joernalis Marlene Malan.

Foto: Marlene Malan

Digterstuin: Die digter se tuin

Daniel Hugo 2012-09-20 "as die dood sy rondte doen
 en hom kry by die komposhoop ..." 

Slotsom

Daniel Hugo 2010-02-03 dronkverdriet is al wat my nog gelukkig maak – dis tranedal dié

Drinklied

Daniel Hugo 2010-02-03 al weer ’n dag van geweldig eet en drink – sonder ’n enkele verhewe gedagte sou mens dink, maar dit is blote skyn: die bakker, die slagter, die kelner, die kok skep ’n hemel met hulle aardse ambagte dit is op hulle wat ons skink en klink want hierdie goeie wyn verdien ’n refrein – […]

Stamvader

Daniel Hugo 2010-02-03 ek omhels die skurwe eik met sy pels van digte mos drie honderd seisoene saai hy sy akkers in die bos onverdiend ervaar ek hier die vriendskap van ’n kolos soos die tortel in sy kruin wortel ek op Stellenbosch

Vaalheid oorheers in Dolf van Niekerk se teleurstellende Lang reis na Ithaka

Daniel Hugo 2009-05-27 Digterlike en filosofiese strewe gee aan die bundel ’n Zen-kwaliteit: deur hunkering, verlange en pogings om teengesteldes te versoen bereik die soekende, swerwende digter ten slotte ’n aanvaarding van die absolute stilte.

Windhoek

Daniel Hugo 2008-10-28 Windhoek, Namibië is Daniel Hugo se Jerusalem én sy Rome: die heilige stad waar hy met die Sestigers se verbysterende woorde kennis gemaak het nog vóór hy sy eie hand aan die digkuns gewaag het. ...

Haikoe-oomblikke

Daniel Hugo 2008-08-26 Daniel Hugo deel vier haikoe-oomblikke met riviertortels.

Omar die Tentmaker

Daniel Hugo 2008-08-06

Valse vriende – die gevaarlike avontuur van vertaal uit Nederlands

Daniel Hugo 2008-07-16 Sedert menseheugenis – dit wil sê vandat ek kon lees – het daar in my ouerhuis ’n geraamde spreuk gehang. Op swart satyn in goud geborduur het daar gestaan: “Gezelligheid kent geen tijd.” Dit was ’n geskenk uit ...

Die gruishoop vol misgekykte diamante: Joan Hambidge in gesprek met Daniel Hugo

Daniel Hugo, Daniel Hugo, Joan Hambidge 2008-07-09 "Die letterkunde is soos ’n gruishoop wat ’n mens oor en oor moet sif om die misgekykte diamante te vind. Die patroon waarin dié vondste dan in ’n tematiese bloemlesing gerangskik word, gee daaraan ’n uitsonderlike flonkering."

Digters

Daniel Hugo 2007-03-28

ABSA Ketting: Joan Hambidge in gesprek met Daniel Hugo

Daniel Hugo, Joan Hambidge Skrywersonderhoude 2007-03-06

"Goeie poësie is nie noodwendig “nuut” nie. Carina Stander en Sarina Dönges se “tradisionele” liriese verse is ewe goed as Danie Marais en Loit Sôls se “byderwetse” praatpoësie."

Top