Andries Visagie

Andries Visagie is as professor in die letterkunde verbonde aan die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch. Hy het sy studie by die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit Utrecht (Nederland) voltooi en sy proefskrif is gewy aan ’n studie van manlike subjektiwiteit in die Afrikaanse prosa van 1980 tot 2000.

Andries Visagie se navorsingsbelangstelling is steeds gerig op gender en seksualiteit in die Afrikaanse en Nederlandse prosa, maar baie van sy publikasies gaan ook oor outobiografiese literatuur en mens-dier-verhoudings in die literatuur. Sy navorsing oor mens-dier-verhoudings pas in by sy meer resente ondersoek na die posisie van die Afrikaanse literatuur in die moderniteit. Sy belangstelling in die poësie vind veral uiting in sy doseerwerk en in sy bydraes as digkunsresensent. Publikasies van Andries Visagie verskyn gereeld in vaktydskrifte soos Stilet, Literator en Tydskrif vir letterkunde. Hy dra ook hoofstukke by tot boekpublikasies waaronder Perspektief en profiel (met HP van Coller as redakteur), Criticism, Crisis, and Contemporary  Narrative.  Textual Horizons in an Age of Global Risk (redakteur: Paul Crosthwaite) en The Cambridge History of South African Literature (onder redaksie van David Attwell en Derek Attridge). Hy is saam met Judith Lütge Coullie redakteur van die boek Antjie Krog: An Ethics of Body and Otherness (UKZN Press, 2013) en is resensieredakteur van Tydskrif vir letterkunde.

Comments on the Revised Language Policy for Higher Education, 2017

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2018-03-22

"The policy should be mindful of what is realistically possible in the light of the available capacity at higher education institutions so that the policy does not fail from the outset in achieving its aims."

Op ’n dag, ’n hond deur John Miles: ’n resensie

Andries Visagie Resensies 2017-09-19

"Op ’n dag, ’n hond is ’n boeiende verslag van ’n karakter wat sonder die rigtingwysers van die religie, spesifiek die Christelike godsdiens, met ongelyke sukses probeer om aan ’n morele bestaan beslag te gee in ’n vyandige wêreld waarin wreedheid en geweld te dikwels orde en stabiliteit versteur."

Akademiepryse 2017: Eugène Maraisprys vir poësie aan Bibi Slippers – commendatio

Andries Visagie Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Dit is opwindend om die werk van ’n digter te lees wat nie daarvoor terugdeins om die nut van eksperiment in die poësie na waarde te skat nie."

Akademiepryse 2017: Eugène Maraisprys vir drama aan Amy Jephta – commendatio

Andries Visagie Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

Die drama is ontstellend en boeiend en getuig van ’n baie fyn aanvoeling vir die uitbeelding van dramatiese situasies wat die aandag van lesers sowel as toneelgangers enduit bly vasvang.

A vision for Afrikaans

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2017-06-01

"I am excited by the many strong voices that are currently speaking up in Kaaps. Listening to Kaaps in a film such as Noem my skollie or in an excellent play like Kristalvlakte by Amy Jephta, one is struck by the absurdity of dismissing Kaaps as little more than a 'jokey language'."

’n Visie vir Afrikaans

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-23

"As prestasie en uitnemendheid die kenmerk van Afrikaans bly, sal dit nie misgekyk word nie. Belangrik is egter dat hierdie uitnemendheid met groter oorgawe as ooit vantevore gedeel moet word met landgenote vir wie Afrikaans dikwels ’n geslote boek bly."

Akademici gesels ’n hond uit ’n bos

Andries Visagie Seminare en essays 2017-03-28

"Kort voor die Paasnaweek kom ’n groep van sowat 20 navorsers wat op die terrein van mens-dier-studie werksaam is by die Universiteit Stellenbosch byeen om hul jongste navorsingsresultate oor honde in die Suider-Afrikaanse literatuur voor te lê."

Byskoling vir 650 Afrikaansonderwysers by US tydens die 20ste simposium van die Letterkunde-ondersteuningskomitee (LOK)

Andries Visagie Skole 2017-02-20

Die LOK het tot stand gekom toe die behoefte geïdentifiseer is om leerkragte jaarliks te help voorberei vir die voorgeskrewe tekste wat hulle op skool moet onderrig. Andries Visagie lewer verslag oor die pasafgelope 20ste LOK-simposium.

LitNet Akademies-resensie-essay: Vlakwater deur Ingrid Winterbach

Andries Visagie Resensies 2016-04-06

"Met haar roman skryf sy dus voort binne die tradisie van die betrokke literatuur in Afrikaans, maar soos geen ander Afrikaanse skrywer tot dusver nie, slaag sy daarin om die dilemma van die metamodernisme vas te vat."

Antjie Krog: An Ethics of Body and Otherness, saamgestel deur Judith Lütge Coullie en Andries Visagie

Andries Visagie, Izak de Vries 2014-06-25 Die bekendstelling van die eerste akademiese boek in Engels oor die werk van Antjie Krog het onlangs by die onafhanklike boekwinkel Bibliophilia in Woodstock, Kaapstad plaasgevind. Andries Visagie gee sy indrukke en Izak de Vries deel sy foto's.

Pasmaatspesies, niemenslike diere en die omgewing: gedagtes oor die postkoloniale ekokritiek in Suid-Afrika

Andries Visagie 2013-02-22 "As ’n mens daaraan dink dat een van die oudste en bekendste gedigte in Afrikaans, Eugène N Marais se “Winternag”, ’n natuurvers is, is dit seker nie verbasend dat die ekokritiek uiteindelik in die Afrikaanse literatuurwetenskap ook begin vaart kry nie."

Boekedag 2012: Andries Visagie kies 'n karakter

Andries Visagie 2012-04-19 As jy enige karakter in ’n boek kon wees, wie sou jy wees en waarom?

Afrikaanse Skrywersunie: inligting oor die stigtingsvergadering

Kerneels Breytenbach, Andries Visagie 2012-02-29 Hierdie kennisgewing word gerig aan almal wat belangstelling uitgespreek het om by die Afrikaanse Skrywersunie aan te sluit.

Dwaalpoort moontlik die heel beste roman van 2010

Andries Visagie 2011-01-25 Dwaalpoort is Alexander Strachan se eerste roman sedert Die werfbobbejaan,wat in 1994 verskyn het. In 1997 het hy wel ’n kortverhaalbundel, Agter die suikergordyn, gepubliseer en nou het hy sy drama Kloof (2003) herskryf en goed daarin geslaag ...
Top