Persverklaring: Grondwoorde van ver vind tuiste in Paarl

  • 0

Taalmonument se 45ste jaar spring weg met KZN-leerders se digkuns

Op dae wanneer ons doodbang is, laat ons obafana staan. 
Hy skiet bliksemstrale en rommel dan. 
Weerspieël dit terug in die lug, 
omdat hy te bang is om man tot man te veg. 
    – Amandiso Diko

Om op ’n skeppende noot mee weg te spring vir die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se 45ste bestaansjaar in 2020, is die instelling verheug om die werke van Grondwoorde 2019 se wenners in die Groen Galery uit te stal. Hierdie digkompetisie vir hoërskoolleerders in KwaZulu-Natal lok veral nie-moedertaalsprekers en het sedert 2016 so vinnig gegroei dat dit nou in ’n junior en senior afdeling verdeel is.

Groen Galery by Taalmonument (Foto: verskaf)

Volgens Michael Jonas, ATM direkteur, is die instelling ’n lewende monument waar daar gedurig ’n interaksie tussen die struktuur, natuur, besoekers en taalskeppers is.

“Ons gee graag aan opkomende skrywers, musikante en digters die kans om hul werk aan ’n groter gehoor bloot te stel. Die meeste besoekers is nie net baie geïnteresseerd in die geskiedenis van Afrikaans nie, maar ook nuuskierig oor die taal se ontwikkeling en haar jongste skeppende gedaantes aangesien dit nuwe perspektiewe bied op die bestaanswêreld van Afrikaanssprekende Afrikane.”

Grondwoorde se organiseerder, Wouter Gildenhuys, sê die doel van die kompetisie is om Afrikaans te bevorder, aspirantdigters te ondersteun en om brûe tussen leerders van meer diverse groepe te bou. Om in te skryf, moes leerders drie gedigte oor Gandhi, grond en Zoeloe mites/volksverhale instuur.

Die algehele senior-wenner was Amandiso Diko van Ganges Sekondêre Skool (met naaswenners Zen Olivier en Alaika Seepye) en die algehele junior-wenner Tiana Maritz van Hoërskool Pionier (met naaswenners Diva Luckan en Tinkie Zaayman). Nikita Perumal, Michaela Claassen, Jessica Janse van Vuuren, Thinus Bester, Tasme Ramsamooj en Annetjie van der Merwe het die ander pryse verower. Die werke van die wenners asook van talle ander deelnemers, is in ’n digbundel opgeneem wat te koop is.

Die argitek van die monument, Jan van Wijk, het sterk gevoel oor die natuur en daarom word hy vereer deur dié buiteluggalery waar sy as in ’n rots ingemessel is, knus omring deur inheemse olienhout en graniet. ’n Uitstalling van verskeie opkomende Afrikaanse skrywers word elke paar maande in dié galery se uitstalkaste van herwonne hout en glas aangebied om hiermee op die monument se kulturele én natuurlike aspekte te fokus. Sien www.taalmuseum.co.za/groen-galery/ vir die jongste en vorige uitstallings.

Die publiek kan Grondwoorde se uitstalling vanaf 2 Januarie 2020 vir ’n paar maande besigtig. Die monument, wat ook die beginpunt van die Paarl se Boomroete is, is daagliks oop van 08:00 tot 17:00. Toegang is R40 vir volwassenes, R10 vir SA studente/pensionarisse en R5 vir kinders (gratis onder ses jaar). Oudiogidse in verskeie tale asook gratis begeleide toere is beskikbaar en die monument bied ook ’n speelpark vir kinders, staproetes en ’n heerlike restaurant.

  • Vir navrae oor die monument of om meer te wete te kom oor die talle gewilde geleenthede en afslagpryse, ook rakende die ATM se 45-jarige feesvieringe, besoek www.taalmonument.co.za of hul Facebookblad. 
  • Meer oor Grondwoorde en die digbundels kan via Facebook “grondwoorde” gevind word of stuur ’n e-pos aan [email protected]

Grondwoorde groei uit KwaZulu-Natal: ’n onderhoud oor ’n Afrikaanse gedigkompetisie

Grondwoorde: ’n digkompetisie vir hoërskoolleerlinge in KwaZulu-Natal

Wenners van die Grondwoorde 2019-digkompetisie aangekondig!

 

...............

Distant words of the soil find a home in Paarl
Taalmonument’s 45th year kicks off with KZN learners’ poems

Op dae wanneer ons doodbang is, laat ons obafana staan. 
Hy skiet bliksemstrale en rommel dan. 
Weerspieël dit terug in die lug, 
omdat hy te bang is om man tot man te veg. 
    – Amandiso Diko

To kick off the Afrikaans Language Museum and Monument’s (ATM's) 45th anniversary on a creative note, the institution is delighted to exhibit the works of the Grondwoorde 2019 winners in its Groen Galery. This poetry competition for high school learners in KwaZulu-Natal attracts especially non-mother tongue speakers and has grown so rapidly since 2016 that it now entails a junior and senior division.

According to Michael Jonas, ATM director, the institution is a living monument where there is a continuous interaction between the structure, nature, visitors and language creators.

“We like to give up-and-coming writers, musicians and poets a chance to expose their work to a larger audience. Most visitors are not only very interested in the history of Afrikaans, but also curious about the language’s development and her latest creative incarnations as it offers new perspectives on the worlds of Afrikaans-speaking Africans.”

Grondwoorde organiser Wouter Gildenhuys says the aim of the competition is to promote Afrikaans, support aspiring poets and build bridges between learners from more diverse groups. To participate, learners had to submit three poems about Gandhi, land and Zulu myths/folk tales.

Die overall senior winner was Amandiso Diko of Ganges Secondary School (with Zen Olivier and Alaika Seepye the runners-up) and the overall junior winner Tiana Maritz of Hoërskool Pionier (with Diva Luckan and Tinkie Zaayman the runners-up). Nikita Perumal, Michaela Claassen, Jessica Janse van Vuuren, Thinus Bester, Tasme Ramsamooj and Annetjie van der Merwe won the other prizes. The works of the winners as well as of those of many other participants were included in an anthology of poems that is for sale.

The architect of the monument, Jan van Wijk, felt strongly about nature and therefore he is honoured by this open-air gallery where his ashes are embedded in a boulder, surrounded by indigenous olive trees and granite. Every few months an exhibit of various upcoming Afrikaans writers’ works is presented in the gallery's display cases, made from recycled wood and glass, to focus on the cultural and ecological aspects of the monument. See www.taalmuseum.co.za/groen-galery/ for the latest and previous exhibitions.

The public can view the Grondwoorde exhibition for a few months, starting on 2 January 2020. The monument, which is also the starting point of Paarl’s Tree Trail, is open daily from 08:00 to 17:00. Access is R40 for adults, R10 for SA students/pensioners and R5 for children (free under six years). Audio guides in various languages as well as free guided tours are available, and the monument also offers a playground for children, hiking trails and a restaurant.

  • For inquiries about the monument or to find out more about the many popular events and discounts, including those for the 45th year celebrations, visit www.taalmonument.co.za or its Facebook page. 
  • See more on Grondwoorde via Facebook “grondwoorde” or send an email to [email protected]
  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top