Wouter Gildenhuys

Wouter Gildenhuys

Ná skool het Wouter Gildenhuys die Karoodorp Beaufort-Wes, waar hy grootgeword en matriek geskryf het, verruil vir Bloemfontein, waar hy aan die Universiteit van die Vrystaat ʼn BSc- graad in Argitektuur behaal het. Hy het vir ʼn tydperk in Welkom en Johannesburg gewerk, voordat hy aangestel is as ʼn lektor aan die destydse ML Sultan Technikon in Durban. Hierdie tersiêre instelling het in 2002 met die Technikon Natal saamgesmelt om die Durban Universiteit vir Tegnologie te vorm. Wouter was vir 30 jaar verbonde aan hierdie instelling waar hy onder meer die Hoof van die Departement van Argitektuur en Stadsbeplanning was. Hy het in 2014 uitgetree. Wouter het ʼn besonderse liefde vir klassieke musiek, veral operamusiek. Argitektuur, kuns, tuinmaak en kosmaak is van sy ander belangstellings.

Onderhoud met Wouter Gildenhuys oor Grondwoorde 2018

Remona Voges, Naomi Meyer, Wouter Gildenhuys Onderhoude 2019-10-01

"Een van die oogmerke van Grondwoorde is om 'n liefde vir die Afrikaanse taal en die Afrikaanse digkuns aan te kweek, wat hopelik deur die proses aangemoedig word."  

Grondwoorde groei uit KwaZulu-Natal: ’n onderhoud oor ’n Afrikaanse gedigkompetisie

Naomi Meyer, Wouter Gildenhuys Onderhoude 2019-01-30

"Grondwoorde is 'n Afrikaanse digkompetisie vir hoërskoolleerlinge in KwaZulu-Natal. Die drie hoofdoelwitte is: (i) die bevordering van Afrikaans; (ii) om aspirantdigters te ondersteun; en (iii) om brûe tussen leerlinge van meer diverse groepe te bou."

Ope brief aan Phumelele Buthelezi, vakadviseur KwaZulu-Natal: Die toekoms van Afrikaans op skool

Wouter Gildenhuys SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2018-06-20

"Waarom word daar nog onderskei tussen Huistaal-leerders en Eerste Addisionele Taal-leerders op skole? Dié praktyk is in wese elitisties en eksklusief en dit skep net verdeeldheid!"

Grondwoorde: ’n digkompetisie vir hoërskoolleerlinge in KwaZulu-Natal

Naomi Meyer, Wouter Gildenhuys Onderhoude 2018-05-03

"Die doel van die kompetisie is om die gebruik van die Afrikaanse die taal te bevorder onder hedendaagse leerlinge, om ondersteuning aan opkomende aspirantdigters te verleen en om brûe te bou tussen 'n meer diverse groep leerders."

Top