Grondwoorde: ’n digkompetisie vir hoërskoolleerlinge in KwaZulu-Natal

“Die doel van die kompetisie is om die gebruik van die Afrikaanse die taal te bevorder onder hedendaagse leerlinge, om ondersteuning aan opkomende aspirantdigters te verleen en om brûe te bou tussen ‘n meer diverse groep leerders.”