’n Dialogue met Faheem Jackson: Silat, calligraphy en all things Malay-Indonesian

  • 0

Die lyn tussen Cape Malay culture in Suid-Afrika en Indonesian culture oppie Asian continent is baie din – met slavery en colonialism vanaf die 1600’s die major defining global event wat responsible is virrie “niewe breed” van Indonesians in Suid-Afrika wie nou identify as Cape Malay. Daa is ’n groot need vi identity reconciliation in Malay Muslims – ancestry is ’n baie spiritual ding, en om jouself of jou origins nie te ken nie, bedoel dat jy nie jouself ken nie. En although is daa ’n rising awareness oo ôse Indonesian origins tussen die Cape Malay community, is daa nog baie om te leer oo ôse histories. Obviously herrit sin gemaak om saam’t Faheem Jackson, ’n expert in silat en calligraphy innie Kaap, hieroor te praat tydens Heritage Month 2021. Lees leqqa hieronner!

Djy is baie faam innie field van silat. Ôs het jou silat performance gesien byrie boek launch van From the Spice Islands to Cape Town: The life and times of Tuan Guru deur Shafiq Morton in 2019. Ve’tel ôs mee oo waa’t djy jou training in silat gekry ennie silatklasse wat djy gie (voor Covid) byrie Goodwood Masjid?

In 1995 het ek in Gauteng ’n boarding school attend, Darul Uloom Zakariya, waa ek baie exposed was aan silat virrie eerste keer. My vrinne het my vertel van hierie “secret” martial art wat die Malays leer. Dit was vi my soe interessant dat ek gevow het om dit te leer. Ek het begin leer met ’n vriend van Kokoc Island in die Philippines. My vriend was oek ’n student byrie selfde institute. In 1998 het ek terug narrie Kaap toe gekom en uitgevind dat die heel ee’ste official silatskool het in Kaapstad oepgemaak en my broer het hierie skool gejoin, en ek het oek hierie skool gejoin onner die leiding van Cikgu Gielmie Hartley. Ek het my training continue daar vi ’n paa jare tot ek graded was onder die Malaysian guru, Tuan Haji Moktar, in 2001 as assistant instructor, en weer in 2012 in Melaka Malaysia as senior instructor. Ôs het klasse gehou in various locations om ôse nommers te groei innie skool en om silat mee popular te maak innie local Muslim community. Baie van ôse klasse het in madrassahs of skole plaasgevind, maa oek in masiete (moskees) in Kaapstad: Goodwood-masiet, Stegman Road-masiet in Claremont en Rondevlei-masiet in Mitchells Plain. Ôse klasse is nou op hold tydens die COVID-19 pandemic. 

Sê vi ôs mee oorie history vannie silat tradition, ennie benefits van silat oppie body en mind. Wôdit net in Indonesia beoefen?

Ommie origin van silat te pinpoint is moeilik want silat is ’n collective term virrie martial arts vannie Malay mense wat in Nusantara (Javanese vi “buite-eilande”) woon; Malaysia, Indonesia, Southern Thailand, Brunei, Cambodia en Southern Philippines. Dit is safe om daai te sê, want silat het baie varieties en complexities, en elke region vannie Malay wêreld sal sy eie version vannie history het. Silat het honderde aliran (Indonesian vi “styles”) met origins wat trek aanie observation van wild animals in combat. Som styles claim geen affiliation aan animal movements nie – proof dat silat styles ’n baie diverse nature het. Daa was baie aliran wat anner lande in Europe ennie American continents gereach het om silat alive te hou. Silat training is oek nou available in Suid-Afrika.

Silat worldwide is based op vier aspects: (1) Isi (mental en spiritual), (2) Bela-Diri (self-defence), (3) Olah raga silat (silat sport) en (4) Seni (kuns en kultuur). Die main objective van silat practitioners, volgens die Ikrar Pesilat (Indonesian vi “silatbelofte”) is om noble mind en character te uphold, eer, vreugde, friendship, positivity, creativity, waarheid, eerlikheid, justice en resilience in the face of adversity, en om mindful te wees van hulle woorde en actions. Die Ikrar Pesilat moet gefollow wôd at all times, maa especially tydens combat en dangerous situations. Lees meer oo die Ikrar Pesilat hier. Moet dit in gedagte, spirituality gaan hand in hand mettie mental state required vi ’n balanced martial artist. Baie silatskole het die morals en ethics van Islamic spirituality incorporate binne innie skole se silat training methods. Dit bedoel nie dat mense wat nie Muslim is, kannie in silat participate nie. Baie mense van anner religions het begin Islam sien in ’n new light deur silat as opposed to die consistent Islamophobic tone innie West en media. Die regte mindset en spirit sal peace en harmony weer in bring narrie pesilat (iemand wat silat beoefen) en oek in society.  

Soes met enige martial art, die pesilat moet self-defence master om hulself en anners te defend in the face of adversity. Silat sal jou leer effective ways om close-range attacks te avoid deur pola langkah (Indonesian vir “voetwerk”) te gebruik en empty-handed techniques against hand to hand attacks of weapons. Humility, volgens die silat pledge, moet te alle tye beoefen wôd – silat moet nooit gebruik wôd om af te show nie. Die agricultural philosophy, genoem ilmu padi (Indonesian vir “ryswetenskap”), moet altyd innie pesilat se kop en hart wees; die way vannie rice stalk. Wanner die rice plant jonk is ennit dra geen rys nie, dit staan regop. Maa wanner die plant vol rys is, buig dit. In hierie manier, die pesilat lee hoe om hulself te humble en nog meer as hulle baie silat knowledge en skill acquire.

Competitions en intense training hou die pesilat se skills sharp deur form demonstrations vi single, double of teamed combat – hierie incorporate die concept van sound mind en sound body. En dan is seni – om die “art” van silat te perform – baie important. Traditional costumes en music wat mettie stylised moves en artistic techniques vannie martial art saam gaan, herrit ’n internationally recognised form of choreography gemaak. Silat is oek gebruik in baie events as part vannie Malay custom, soes weddings en royal occasions.

Jou online Arabiese calligraphy klasse is in full swing! Ve’tel ôs meer oorie Naskh script en hoekom Islamic penmanship belangrik is. Waa kannie public jou art view?

Ek het die basics vannie Riq’ah script geleer byrie Abu Nour University in Damaskus van 2002 tot 2003; since daai tyd het ek Arabic calligraphy gedoen. In 2009 het ’n familievriend, dr Sulaiman Nordien, vi my die Naskh script geleer. Ek het verlief geraak mettie beauty en elegance vannie script, want ek’t gewiet dat dit is die chosen script virrie skrywery en printing vannie Qur’an. Ôse Prophet Muhammad (SAW) konnie geskryf’t of gelees’tie. Wanner die Qur’an revealed was deur die Engel Jibreel (Gabriël), het Prophet Muhammad (SAW) ’n paa calligraphers appoint van sy sahaabah (Arabies vir “heilige metgeselle”) ommie verses vannie Qur’an deur hom te transcribe. Prophet Muhammad (SAW) se niggie, Sayyidina Ali (RA), en sy seuns was brilliant calligraphers and hulle het hard gewêk om oek die Qur’an te transcribe en copies vannie Qur’an te maak (in daai tyd was daa nie ’n photocopy machine nie!). Hy (SAW) het vi ôs encourage om ôse kinners calligraphy te leer. Hy (SAW) het gesê: “Honour your children with the knowledge of script/writing, as it is of the most important matters, and brings the greatest joy.”

Die Qur’an het ’n hele chapter genoem Al-Qalam (Arabies vi “Die pen”), en innie ee’ste chapter vannie Heilige Qur’an, Al-Alaq, Allah sê vi ôs dat Hy is “The One who taught by the pen” (Qur’an, 96:4). In ’n Hadith (direk woorde deur Prophet Muhammad (SAW)), dit is oek stated dat die heel ee’ste ding created deur Allah is die pen, en dat Prophet Idrees (AS) (Enoch) wassie ee’ste persoon wat kon skryf.

Calligraphy was oek developed oo die centuries van ’n Qur’anic script in verskillende anner scripts. ’n 10th-century Abbasid Vizier, genoem Ibn Muqlah, was responsible vi die compilation van die ses styles van Arabies calligraphy, bekend as die Aqlaam assittah, en oek as die proportionate scripts, Khatt Al-Mansub. Die ses styles is: Naskh en Thuluth, Muhaqqaq en Rayhaani, en Tawqi’ en Riq’ah. Ibn Muqlah het innie moeilikheid beland mettie government en het innie tronk beland en was later ve’moo. Sy wêk was revived deur sy dogter, sy anner studente en later deur Ibn Al-Bawwaab en Yagut Al-musta’simi. Hierie drie mense issie key figures innie development vannie Arabic script soes ôs dit vandag ken.

Sien die latest van Faheem se calligraphy klasse op sy YouTube en Instagram platforms!

Ek leer nou introductory calligraphy workshops en courses vanaf 2017 want ek wou Dr Sulaiman en sy calligraphy circle van 30 jare se groundwork continue. Om meer te leer oo my en wat ek doen, djy kan vi my op social media follow.

Calligraphy deur Faheem Jackson

Jou Arabiese skryfklasse include oek hoe om soes Tuan Guru te skryf. Hoekom is Tuan Guru, en sy handskrif, belangrik in Islamic geskiedenis in Suid-Afrika?

Ek het ’n Zoom-klas begin tydens die pandemic. Oppie oomblik leer ek nie die Tuan Guru script nie, maa ek wêk op ’n method om dit te leer en vi anners te leer, Inshallah. Tuan Guru se handskrif was unique, en soes ôs wiet, was hy ’n Indonesian political prisoner innie 18de century op Robben Island. Wanner hy innie tronk was, het hy vyf copies vannie Qur’an heeltemal van memory geskryf – een van hierie Qur’ans is op display byrie Auwal Masiet in Dorpstraat, Bo-Kaap, waa Tuan Guru die ees’te imam in 1794 gewies’t. ’n Boek is geskryf deur Shafiq Morton, From the Spice Islands to Cape Town: The life and times of Tuan Guru, en is available by verskillende boekwinkels.

Arabic Calligraphers South Africa (ACSA) was in 2018 gevorm deur calligraphy enthusiasts om die preservation van Arabic calligraphy te spread. Een van ôse objectives is om te develop ’n unique Suid-Afrikaanse Arabic script en illumination designs based op ôse history en culture. Tuan Guru se calligraphic style was chosen as ’n standing point waa hierrie objectives kan vêder developed kan wôd. Ek is ’n founding member van ACSA en ek speel ’n leading role met hierie objectives saam’t ’n senior member, Mahmudah Begum Jaffer, die creator van Islamic Line Design (ILD). Die ACSA website is nog under construction, maa jy kan nog altyd die website visit vi basic information.

Djy is oek ’n member van South African Malay/Muslim Ancestors op Facebook, ’n private groep waar kennis versprei wôd oorie origins van Malay Muslims in Malaysia en Indonesia. Hoekom issit belangrik om jou geskiedenis te ken tydens die post-colonial Suid-Afrika?

Ek het altyd ’n keen interest gehad in history en culture. History sê vi ôs vannie happenings of the past soerat ôs kan leer uit die foute van anners, en om ôse eie conditions te improve. As djy nie jou history en roots kennie, djy sal ve’loo raak! Jou culture en religion is dinge wat jou help om jou chosen path innie liewe te vind. Wanner ôs oorie history van marginalised communities rondommie wêreld lees, ennie after-effects wat slavery, colonialism en apartheid op hulle gehad’t, dit gie my ’n sense of determination as iemand wat sy freedom het ommit nooit met my familie of community te lat gebeur’ie. Ek het silat geleer want ek wil geleer’t meer oo Malay language en culture en om te help revive dit wat ve’loor geraak’t innie Cape Malay community oorie jare. Daa is soeveel wat iemand kan lee net van silat, want djy leer die Adat Melayu (Indonesian vir “Malay customs”) ennie Malay terminology. My interest in silat het gelei tot my interest in Jawi; part van ôse skool logo was geskryf mettie Jawi script. Dan het ek uitgevind dat baie manuscripts deur Tuan Guru, of sy predecessors en contemporaries, geskryf was – in albei Arabies en in Jawi. Jawi is die written form van Bahasa Melayu of Indonesian, met ’n Arabies script maar met additional karakters om te compensate virrie various sounds wat djy nie in Arabic kan vind nie.

Ôs het oek die messangs (Indonesian vir “boodskappe”) byrie ee’ste cemetery in Bo-Kaap – die Tana Baru Cemetery – gesien met Jawi inscriptions. Dit provide ’n window into the past en wys vi ôs dat die slaves, wat hier gebring was, was ’n well-educated community en het ôs gelos met ’n groot legacy. Die enigste way hoe ôs justice kan doen aan hierie legacy is om te continue te pursue die path of knowledge om ôse hidden treasures te unearth. Om Arabiese calligraphy te doen was ’n similar storie. Dit was nie ’n common practice in Kaapstad nie en ek’t gevoel dat as ek iets vir anners leer wat ek baie goed ken, dit sal help om awareness te skep oorie great traditions van Islamic arts en culture wat die community kan uplift. Die groot Islamic empires het tot ’n einde gekom, maarie beauty vannie Deen (Arabies vi “religion”) hettie ve’dwyn nie. Daai gebeur want daa was altyd knowledgeable en sincere mense wat willing was om hulle tyd en liewens te sacrifice virrie onthalwe van hierie sacred trust te uphold. Ôs moet strive om te loep in hulle footsteps en nooit ôse heritage, religion en culture ve’loor nie.

Sê vir ôs jou favourite Cape Malay / Indonesian uitdrukking, en jou favourite Kaapse Muslim of Malay custom.

My favourite Malay/Indonesian uitdrukking is “Lambat tapi selamat” wat bedoel “slowly but surely”. Ôs moet enige task, skill en knowledge approach in bite-sized chunks en ôs moet nooit rush nie net om moeg te raak, en uiteindelik op te gie. Hierie reminder tie in met ’n anner Hadith deur Prophet Muhammad (SAW): “Take up good deeds only as much as you are able, for the best deeds are those done regularly even if they are few.” My favourite Cape custom is Moulud, die birthday celebration van Prophet Muhammad (SAW). Die beautiful decorations innie masiet, die fragrant aroma vannie rampies (suurlemoenblare) ennie melodies vannie salawaat (Arabies vi “groete”) – alles maak vi my ’n proud Cape Muslim.

  • Photo cred: Faheem Jackson

Lees ook:

Barakat – ’n film review van ’n Cape-Malay perspective

Tuan Guru en die aartappelboer – oor Afrikaans en versoening

Gewone lesers aan die Kaap, c. 1680 tot 1850

Persvrystelling: Taalmonument vereer skrywers van nuwe Arabies-Afrikaanse werke | Taalmonument honours writers of new Arabic-Afrikaans works

Wenners van die Arabies-Afrikaans-kompetisie bekend

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top