#BanOffOurBodies

  • 0

Foto van Bettina Wyngaard: Naomi Bruwer

...........
Op 2 Mei 2022 lek ’n konsepuitspraak in die saak Dobbs v Jackson Women’s Health Organization uit. Die uitspraak het ten doel om aborsies onwettig te maak en om Roe v Wade, wat lank as gevestigde regspraak beskou was, omver te werp.
............

Op 2 Mei 2022 lek ’n konsepuitspraak in die saak Dobbs v Jackson Women’s Health Organization uit. Die uitspraak het ten doel om aborsies onwettig te maak en om Roe v Wade, wat lank as gevestigde regspraak beskou was, omver te werp.

Op 14 Mei 2022 brand ’n wit massamoordenaar los op ’n aantal swart mense in ’n supermark in Buffalo, New York. Sover bekend is 11 mense dood.

Op die oog af het hierdie twee gebeurtenisse niks met mekaar te doen nie. Of het dit? Die skieter het vooraf ’n memorandum op die internet geplaas waarin hy groot gewag maak van die sg Great Replacement Theory, die teorie dat wit mense in die VSA  stelselmatig tot ’n minderheid gemaak word omdat immigrante en vreemdelinge meer kinders kry as wit vroue.

In regter Allito se uitspraak verwys hy met goedkeuring na ’n 2008-verslag van die Centers for Disease Control waarin melding gemaak word van ’n tekort aan ’n “domestic supply of newborn babies for adoption” wat opgelos sal word indien vroue nie meer toegelaat word om swangerskappe te beëindig nie. Een van die oogmerke van Dobbs, met ander woorde, behalwe om vroue se reg op liggaamlike integriteit drasties in te perk, is om Roe v Wade omver te werp sodat daar onder andere meer wit babas beskikbaar sal wees vir aanneming.

Dit begin dan al meer lyk asof die skietery en die konsepuitspraak nie so ver verwyderd van mekaar is as wat dit op die oog af lyk nie.

Op 14 Mei, dieselfde dag as die skietvoorval, het daar dwarsoor die VSA ongeveer 450 #BanOffOurBodies-optogte plaasgevind waarin vroue protes aangeteken het teen die gelekte uitspraak in Dobbs. Terwyl die fokus van die optogte was om protes aan te teken teen die moontlikheid dat aborsies onwettig gemaak gaan word, is daar ’n groter kommer.

............
Roe v Wade is in wese gebaseer op die reg op privaatheid wat in die Veertiende Wysiging van die Amerikaanse Grondwet vervat is. Hierdie wysiging vervat die gelykheidsklousule wat opgeneem is in die  grondwet toe slawe vrygestel is, en om te verseker dat die voormalige slawe se regte beskerm word. In effek word alle minderheidsregte in hierdie wysiging vervat.
..............

Roe v Wade is in wese gebaseer op die reg op privaatheid wat in die Veertiende Wysiging van die Amerikaanse Grondwet vervat is. Hierdie wysiging vervat die gelykheidsklousule wat opgeneem is in die  grondwet toe slawe vrygestel is, en om te verseker dat die voormalige slawe se regte beskerm word. In effek word alle minderheidsregte in hierdie wysiging vervat.

Ek het met twee vroue in verskillende state in die VSA hieroor gepraat. Geertrui Moerkerke, joernalis en akademikus in Michigan, meen dat dit net die begin van ’n veel groter aanslag op vroue se regte is. Sy sê:

I am deeply concerned. It is absolutely just the first salvo in a full attack on women's rights and the rights of minorities. I just can’t believe this is happening in 2022! When Trump was elected, I was in shock. But this Supreme Court is the result of the Trump presidency and it is far worse … This Supreme Court is here to stay much longer than any president. This country is becoming a theocracy and is being hijacked by a small group of extremist puritans/conservatives.

LGBTQ rights are next and the rights of minorities, in one way or another. Just think about how voting is made much more difficult in some states. And who benefits from this: definitely not minorities …

Ava Homa, bekroonde skrywer woonagtig in Kalifornië, meen dat politici die groter wordende verskille in sienings tussen groepe uitbuit:

It seems to me that conservative states are becoming more conservative and more liberal states are trying to make up for it. The gap is widening, the division heightening. That's very concerning. The division is a shameless political tool. The polls show that the majority of Americans have a centrist view of abortion, not an extreme one. The policy makers, however, turn a deaf ear and focus on the temporary benefits of the division. This internal hostility will eventually harm the country more than external enemies can.

Ek het albei gevra hoe die beëindiging van swangerskappe tans in hul staat hanteer word, en hoe dit kan verander indien Roe v Wade omgekeer word. Hier begin die verskille duidelik word.

In Michigan, verduidelik Moerkerke, is aborsie tot op 19,5 weke wettig, met die beperking dat daar ’n 24-uur-wagperk geld, en minderjariges moet hul ouers se toestemming verkry. Daar is ook beperkings op waarvoor mediese versekering sal betaal. Daar is egter ’n ou wet, van 1931, wat aborsie onwettig maak. Die wet maak geen uitsondering vir swangerskappe wat as gevolg van verkragting of bloedskande geskied nie. Slegs as die ma se lewe in gevaar is, mag aborsie oorweeg word. Om redes wat nie heeltemal duidelik is nie, is hierdie wet nooit van die wetboek verwyder nie. Sou Roe in die hek duik, wag ’n ramp op Michigan-inwoners wat wil aborteer.

Planned Parenthood, ’n bekende organisasie wat hulle beywer vir ’n verskeidenheid dienste wat seksvoorligting, voorbehoed, gesinsbeplanning en ook beëindiging van swangerskappe insluit, het alreeds ’n aansoek voor die hof gebring om te verhoed dat die wet in werking tree sou Roe omvergewerp word.. Gretchen Whitmer, die goewerneur van die staat, het in ’n aparte hofgeding ook dieselfde probeer doen. Beide sake moet nog voor die hof dien.

In Kalifornië is die situasie verfrissend anders. Soos in Michigan, word beëindiging van swangerskappe wanneer die fetus lewensvatbaar is, beperk. Dan kan dit gedoen word net indien die ma se lewe in gevaar is. Die verskil is egter dat daar algemeen aanvaar word dat die fetus eers vanaf ongeveer 23 weke lewensvatbaar is, maar selfs dan kan ’n dokter oor elke individuele geval ’n beslissing maak. Anders as in baie ander state is daar egter nie enige sg trigger-wette wat outomaties  in werking gestel word sodra Roe omvergewerp word nie. Dus sal aborsie steeds wettig wees. Die staat se senaat het egter selfs verder gegaan. Daar is tans ’n wetsontwerp vir oorweging voor die Senaat  wat privaatpersone toelaat om donasies te maak om vroue van elders in staat te stel om daarheen te reis om aborsies te bekom. Kalifornië is dus in die proses om hulself as ’n aborsie-sanctuary-staat te posisioneer.

Wat gebeur in ander state?

New Jersey se goewerneur het alreeds aangedui dat hulle nie hul samewerking sal gee aan enigeen van buite die staat wat ondersoeke wil loods teen gesondheidswerkers wat aborsiedienste lewer nie. Op die oog af klink dit progressief, maar dit is nie heeltemal dieselfde as om aborsie wettig te maak binne New Jersey nie.

In Alabama word dit alreeds gekriminaliseer, alhoewel aborsie nie onwettig is nie. In Tennessee is Plan B-pille alreeds verban en dit is ’n kriminele oortreding om dit te bestel. Missouri is van voorneme om Plan B outomaties te verban sodra die beslissing in Dobbs amptelik gemaak word. Louisiana stem tans om aborsie as moord te verklaar. Daar is sprake dat dit ook toegang tot Plan B onwettig kan maak.

Selfs die gesaghebbende mediese tydskrif Lancet het in hul Mei 2022-uitgawe tot die gesprek toegetree. Volgens Lancet is daar wêreldwyd jaarliks ongeveer 120 miljoen onvoorsiene swangerskappe. Drie vyfdes van hierdie swangerskappe word geaborteer, maar slegs 55% is veilige aborsies. Dit beteken dat ongeveer 33 miljoen vroue jaarliks onveilige aborsies deurmaak omdat hulle nie toegang tot wettige aborsies het nie.

..........
Die tydskrif maak ook ’n belangrike stelling omtrent swart vroue in die VSA. Swart vroue het jaarliks dubbel die aantal onvoorsiene swangerskappe as wit vroue, en meer as drie keer hoë sterftesyfer tydens swangerskap, om redes wat nie beperk is tot beëindiging van die swangerskap nie.
...........

Die tydskrif maak ook ’n belangrike stelling omtrent swart vroue in die VSA. Swart vroue het jaarliks dubbel die aantal onvoorsiene swangerskappe as wit vroue, en meer as drie keer hoë sterftesyfer tydens swangerskap, om redes wat nie beperk is tot beëindiging van die swangerskap nie.

Die organisasie Sistersong wat in Atlanta, Georgia gebaseer is en met ’n fokus op reproduktiewe geregtigheid vir swart vroue, bevestig hierdie syfers. Hulle gaan selfs verder en beweer dat die reg op aborsie nie net ’n reproduktiewe reg is nie, dit gaan ook oor rassegeregtigheid. Hier verwys hulle terug na die Veertiende Wysiging wat duidelik aanvanklik op swart burgers gemik was.

Ek het Moerkerke en Homa gevra wat hulle meen die staat se verpligting is ten opsigte van enige kinders wat teen die ma se sin gebore word na Roe. Beide meen die staat behoort die ma’s finansieel te ondersteun. Homa is beslis: “Forced birth is violence.” Die staat moet daarvoor betaal.

Moerkerke gaan selfs verder:

I think universal healthcare, child care support etc should be just the norm, always. In a lot of places in America, sex education is non-existent, access to contraceptives is very difficult … and if you happen to become pregnant; no parental leave, no universal healthcare, no child care support ...  But conservatives think we should have a national ban on abortion.

Ten tye van hierdie skrywe was daar nog geen beslissing nie. Geen vrou kan egter gerus slaap tot tyd en wyl hulle regte verseker is nie.

Moerkerke en Homa verwys beide na die stembus as die enigste seker manier om regte te vestig. Wetgewing is een manier om regte te verseker. Die verkiesing van politici wat omgee vir vroue en minderhede is die veel moeiliker, maar sekerder opsie op langer termyn.

Maar soos wat Buffalo bewys, is daar is ’n veel ernstiger, geïntegreerde en holistiese nasionale gesprek wat dringend begin moet word.

Bestaan die politieke wil daarvoor? Dit lyk nie so nie.

Lees ook:

Onverskrokke vroue: uitdagings en oorwinnings van Bybelse tye tot vandag – ’n onderhoud met Bettina Wyngaard

Koebaai, Roe vs Wade

Is dit die laaste sien van die blikkantien vir Roe vs Wade?

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top