Sonja Loots

Sonja Loots is ’n senior dosent in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad. Sy voltooi in 2016 ’n PhD in Afrikaanse letterkunde oor ensiklopediese fiksie in die prosa-oeuvre van Marlene van Niekerk. Sy is die voorsitter van die Kaapse Forum Neerlandistiek, die sekretaresse van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Neerlandistiek en ’n raadslid van die Van Ewijck Stigting. Behalwe ’n gevestigde belangstelling in literêre representasies van die argief en die ensiklopedie, handel onlangse navorsing oor dierwording en mens-dier-verhoudings in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde. Sy is ook ’n gereelde rubriekskrywer oor kultuur en politiek vir die Sondagkoerant Rapport; en die skrywer van die roman Sirkusboere (2011), wat bekroon is met die MNet-prys vir Afrikaanse Fiksie, die Eugène Maraisprys, die K. Sello Duiker-gedenkprys en die Universiteit van Kaapstad se Boekprys.

UJ-pryse 2021: Commendatio vir Ryan Pedro se pienk ceramic-hondjies

Sonja Loots Boeke en skrywers 2021-05-07

Lees Sonja Loots se commendatio oor Ryan Pedro se pienk ceramic-hondjies, ontvanger van die 2021 UJ-debuutprys: "’n debuut wat uitstaan in terme van afgerondheid, wydreikendheid en diepgang en wat nog lank gelees en bestudeer sal word."

Human-animal relationships in Thomas Mofolo’s historical novel Chaka (1925, 2017)

Sonja Loots Academic research 2018-12-18

"By way of introduction the article points out how prominently animals and animal metaphysics feature in texts about Chaka written by early European visitors to southern Africa."

Mens-dier-verhoudings in Thomas Mofolo se historiese roman Chaka (1925, 2017)

Sonja Loots LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-18

"Mofolo se roman blyk voorts ’n goeie voorbeeld te wees van De Mello se siening dat aandag aan die rol van diere insigte bied oor die teks self: in hierdie geval die roman se negatiewe oordeel oor Chaka se bewind as strydig met die gees van Afrikahumanisme."

Voordrag by die WAT se Woordpret: Die ideaal van ’n meertalige universiteit

Sonja Loots Woordeboek van die Afrikaanse Taal-portaal 2016-06-07

"Hier staan ons dus nou, buite die hasehof, ‘n bietjie radeloos, met slegs die konsep van meertaligheid soos ’n baksteen in die hand. Wat kan ons daarmee maak? Ek stel voor ons gooi dit deur ’n paar vensters."

Voorsittersverslag by geleentheid van die tweede ledevergadering van PEN Afrikaans

Sonja Loots 2013-10-01 "Daar is groter duidelikheid oor die identiteit van PEN Afrikaans en oor die soort projekte waarop ons in die toekoms wil fokus." Sonja Loots lewer verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede.

Brief van die voorsitter: 24.06.2013

Sonja Loots 2013-06-25 Sonja Loots oor PEN Afrikaans se bedrywighede en nuwe ontwikkelings.

PEN Afrikaans: Jaarvergadering 2013

Sonja Loots 2013-06-25 PEN Afrikaans se jaarvergadering vind plaas tydens Aardklop op 24 September 2013.

Petisie: Bevryding van Liu Xiaobo

Sonja Loots 2013-04-29 "Die inperking die vryheid van Xiaobo en sy vrou, Liu Xia (wat onder huisarres geplaas is), bly een van die dringendste prioriteite van PEN Internasionaal."

PEN Afrikaans by die US Woordfees

Sonja Loots 2013-03-06 Kom sluit aan by PEN Afrikaans se bestuur vir 'n informele gesprek by die US Woordfees op Saterdag 9 Maart.

22 November 2012: Brief aan PEN Afrikaanses

Sonja Loots 2012-11-28 Sonja Loots skryf 'n brief aan die PEN Afrikaanses oor die Oestyd-skryfuitdaging, 'n geleentheid om jou gedigte en kortverhale op LitNet te publiseer.

Afstande: Baie vleis aan been, maar te min murg

Sonja Loots, Sonja Loots 2010-09-22
Top