Jan Heunis

Drie US-Konvokasie-lede bedank

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

Lees Jan Heunis, President van die Konvokasie van die Universiteit van Stellenbosch, se volledige bedankingsbrief hier. 

“If you have tears, prepare to shed them now” – toespraak deur Jan Heunis SC, president van die Konvokasie van die US, 2019

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-15

"Mens benodig nie internasionale studies nie, waarvan daar vele is, om te besef dat hierdie stand van sake Engels as dominante taal bevestig, nie net op tersiêre vlak nie, maar, soos ons sal sien, ook vanaf laerskool na hoërskool tot by universiteit. Menings mag wissel oor die wysheid hiervan, maar dit is seer eienaardig dat hierdie Hof, die uiteindelike bewaker van minderheidstaalregte ingevolge die Grondwet, sy goedkeuring daaraan gee." Aldus regter Froneman.

US-taalbeleid: "Oor hierdie saak moet ons met mekaar reguit praat"

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2018-09-12

"Die vraag is dus nie soseer of Gelyke Kanse die saak sal wen of nie. Die vraag is of die breë Afrikaanssprekende gemeenskap kan bekostig om die saak nie te voer nie."

KKNK 2017: Toespraak deur Jan Heunis

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-19

"So seker soos wat die son in die ooste opkom, sal die einde van Afrikaans as taal van tersiêre onderrig dit as ’n instrument van kommunikasie en as draer van kultuur noodlottig verwond."

US-konvokasie 2017: toespraak deur Jan Heunis

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-26

"Die uitdaging is om te besef dat ’n aanspraak om in ’n moedertaal onderrig te word, ’n regverdige, grondwetlik-gefundeerde aanspraak is."

Die universiteitswese en moedertaalonderrig: regverdige grondwetlik-gefundeerde aansprake

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-09

"Die bitter ironie is dat ons hierdie besluite te danke het aan mense wat behoort te weet dat moedertaalonderrig die beste onderrig is.  Die groter ironie, die tragedie, is dat hulle Afrikaanssprekendes is."

Persverklaring: Jan Heunis bedank as 'n lid van die Raad van die Universiteit Stellenbosch

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-22

"Ek het vandag mnr George Steyn, die Voorsitter van die Raad van die Universiteit van Stellenbosch, meegedeel dat ek as 'n lid van die Raad bedank. Ek bly aan as President van die Konvokasie."

Persverklaring deur Jan Heunis, president van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-05-23

"Geen universiteit kan in reaksie op afdreiging en uit vrees vir geweld belangrike besluite neem oor byvoorbeeld die inhoud van sy taalbeleid nie, en sulke oorwegings behoort hoegenaamd nie die besluitnemingsproses te bepaal of beïnvloed nie."

US-taaldebat: “Ons sal luister, maar ons sal nie stilbly nie”

Jean Oosthuizen, Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-03

Jean Oosthuizen het met die nuutverkose president van die US-konvokasie, Jan Heunis, gesels om uit te vind watter rigting hy wil inslaan.

Waarom Afrikaans gelyke status by US verdien

Jan Heunis Seminare en essays 2016-01-20

Watter morele of juridiese regverdiging kan daarvoor bestaan om in ’n see van oorvloed Engelse universiteite Afrikaans sy gelyke status te ontneem by een van twee universiteite waar dit nog moontlik is om gelykberegtiging tussen Afrikaans en Engels in die praktyk te verwesenlik?

Top