Christa van Staden

Christa van Staden is tans as navorsingsgenoot aan die Departement Rekenaarwetenskap en Informatika van die Universiteit van die Vrystaat verbonde. Haar kwalifikasies sluit ’n PhD, MEd (Ortopedagogiek), BEd (Spesialisering begaafdekindonderwys) en ’n BA (Ed) in. Sy het, weens haar man se beroep, by verskeie skole in Gauteng, Mpumalanga en die Vrystaat skoolgehou en was ook as opvoedkundedosent by Vista Universiteit en Unisa betrokke. Christa geniet dit om praktykgerigte navorsing te doen en het al in verskeie nasionale en internasionale vaktydskrifte gepubliseer. Sy het ook verskeie nasionale en internasionale referate gelewer. Haar navorsing fokus hoofsaaklik op probleme in die onderwys en hoe tegnologie gebruik kan word om leer en professionele ontwikkeling te ondersteun.

Christa is die eienaar en ontwikkelaar van Gesels.net, ’n aanlynleeromgewing vir onderwysers. Arend is gebaseer op die bevindinge van haar proefskrif, waarin sy die bruikbaarheid van ’n sosialenetwerkdiens ondersoek het. Die ou weergawe, wat in 2012 gepubliseer is, is in Februarie 2018 gesluit sodat sy navorsing oor die gebruik daarvan kon doen, en die opgegradeerde weergawe is in Maart 2018 vrygestel. ’n Ligter toepassingsweergawe, ArendOnderwysers, is op Google Play Store en AppStore beskikbaar gestel om toegang tot die gesamentlike kennisbasis te verbeter. Alle onderwysers, onderwysstudente, oudonderwysers en opvoedkundedosente kan hier klik om te registreer om deel te word van hierdie leergemeenskap.

Christa is passievol oor haar gesin, haar familie en haar miniatuur-Schnauzers, waarvan een haar langarmdansmaat is! Hulle het vanaf 2 Maart 2019 tot 5 Oktober 2020 in Ust’-Kamenogorsk (beter bekend as Öskemen) in die oostelike provinsie van Kazakhstan gewoon, maar die pandemie het hulle laat besef dat hulle hier in hul eie land hoort – naby hul kinders en kleinkinders. Tans woon hulle vir ’n rukkie in Kuruman, Noord-Kaap, nadat hulle ook in Kathu gebly het. Christa kom dus nie weg van die K’s nie, want hul huis is in Krugersdorp. Nadat sy vir twee jaar op gebaretaal moes staatmaak om in Kazakhstan te koop en oorleef, is dit wonderlik om Afrikaans oral om haar in die Noord-Kaap te hoor. Sy besef nou eers hoe baie sy haar taal gemis het.

COVID-19 en verlore skooltyd: Christa van Staden se wenke aan ouers en onderwysers

Naomi Meyer, Christa van Staden Skole 2021-08-04

"Sillabusse hoef nie so oorvol te wees nie; dit kon ingekort word. Waarom was die pandemie eers nodig om dit te besef?"

Teachers’ perceptions of Facebook and Gesels.net as e-learning environments: implications for emergency remote education

Christa van Staden Academic research 2021-04-19

"Gesels.net was therefore designed and developed to serve as an eLE for South African teachers. Although individual teachers join both Facebook and Gesels.net, these tools have not yet been adopted by the staff of schools to establish schoolwide learning communities."

Onderwysers se persepsies van Facebook en Gesels.net as e-leeromgewings: implikasies vir nood-afstandonderwys

Christa van Staden LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-04-19

"Alhoewel Facebook beskou is as makliker om te gebruik, was die verskil in persepsies nie betekenisvol nie. Daarom kon aanbeveel word dat die groep onderwysers Gesels.net gebruik om ’n e-leergemeenskap te vestig."

The analysis of sociograms to investigate the impact of cooperative base groups on positive interdependence on class level

Christa van Staden Academic research 2020-08-20

"The COVID-19 pandemic resulted in a global move from contact education to e-learning since March 2020. In the process, the focus has shifted to the efficiency of facilitation and evaluation of learning and cooperative learning in e-learning environments."

Die ontleding van sosiogramme om die impak van koöperatiewe basisgroepe op positiewe interafhanklikheid in klasverband te ondersoek

Christa van Staden LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-08-20

"Die COVID-19-pandemie, wat sedert Maart 2020 veroorsaak het dat kontakonderwys wêreldwyd na aanlyn onderwys moes oorskakel, plaas die fokus op die doeltreffendheid waarop leer en koöperatiewe leer in aanlyn omgewings gefasiliteer en geëvalueer word."

Onderwysers kan mekaar arendsvlerke gee: ’n onderhoud met Christa van Staden

Naomi Meyer, Christa van Staden Onderhoude 2019-09-16

"Die onderwysers gesels met ander onderwysers wat dieselfde vak aanbied en leer so oor tyd en geografiese grense heen. Dit is belangrik om te weet dat jy nie die enigste onderwyser is wat met 'n probleem soos kinders met gedragsprobleme sukkel nie. As mens eers weet dat jy nie alleen is nie, word die las ligter."

Soos ’n Arend: 5 vrae aan Christa van Staden

Christa van Staden, Imke van Heerden Akademies en skole 2019-09-04

“Hierdie navorsing bewys dat onderwysers ’n toepassing kan gebruik om gevorderde vorms van kennis te skep en te deel. Dit is baie belangrik, aangesien hierdie vorm van leer selde erken word omdat daar oor die algemeen aanvaar word dat onderwysers kursusse moet bywoon om te leer.”

An investigation into the access provided by the Arend app to technological pedagogical and subject content knowledge (TPACK)

Christa van Staden Academic research 2019-08-27

"Arend, a web-based learning environment, was designed, developed and published in 2012 to serve as meeting place for South African teachers."

’n Ondersoek na die tegnologiese-pedagogiese-en-inhoudkennis (TPEIK) waartoe die Arend-toep toegang verleen

Christa van Staden LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-08-27

"Die Arend-toep is in 2018 ontwerp en ontwikkel om toegang tot die webgebaseerde Arend, ’n aanlynleeromgewing vir onderwysers, te verbeter."

Vrouedag-skryfkompetisie: Anja, my inspirasie

Christa van Staden Skryfkompetisies 2019-08-25

LitNet se Vrouedag-kompetisie – Vonkfiksie deur Christa van Staden: "Sy bou saam met die kleinseuns modderdamme, klim saam boom en lag as hulle vuil is."

A network perspective on the use of cooperative base groups as a technique to improve collaboration in distance higher education

Christa van Staden Academic research 2019-03-27

"The students were actively and meaningfully involved in the learning process, deeper forms of learning were promoted and the collaboration in groups had a positive impact on the academic success of distance education students."

’n Netwerkperspektief op die gebruik koöperatiewe basisgroepe as tegniek om samewerking in afstandhoëronderwys te bevorder

Christa van Staden LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-03-27

"Hierdie tegniek kan daartoe bydra dat die groot gaping tussen die akademiese prestasie van afstand- en kontak-hoëronderwysstudente gekrimp kan word terwyl die studente vir toetrede tot die werksplek voorberei word."

WhatsApp en die onderwys? Die sosiale media tot die redding!

Estelle Kruger, Christa van Staden Onderhoude 2018-06-20

"Ek glo dat aanlynleeromgewings leer effektiewer ondersteun omdat die presiese inhoud van gesprekke outomaties geberg word om sinchroniese en asinchroniese deelname aan gesprekke moontlik te maak."

WhatsApp? A positively interdependent e-network of practice developed while students compiled their e-portfolios in distance education

Christa van Staden Academic research 2018-06-13

"It can be concluded that WhatsApp groups provide a key to student success in distance education if the mentor is present to structure a cooperative learning process and to facilitate the development of self-regulating skills."

WhatsApp? Die ontwikkeling van ’n positief-interafhanklike e-praktyknetwerk tydens die samestelling van e-portefeuljes in afstandhoëronderwys

Christa van Staden LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-06-13

"Die afleiding kan gemaak word dat WhatsApp-groepe ’n sleutel tot studentesukses in afstandhoëronderwys bied, mits die dosent of mentor aktief in die aanlynleeromgewing betrokke is om die leerproses koöperatief te struktureer en die ontwikkeling van selfreguleringsvaardighede te fasiliteer."

Top