COVID-19 en rioolwater: Hoe om die morsige virus op te spoor

  • 0

Prent: Pixabay.com

Wastewater based epidemiology is incredibly useful for monitoring the distribution and magnitude of the SARS-CoV-2 burden in populations, as opposed to testing individuals for SARS-CoV-2. One of the problems with Covid surveillance [...] based on clinical cases is that many people don’t go for testing. Persons who don’t develop symptoms, or who develop mild symptoms will not test. Also, some people test using rapid antigen tests and these results may not make it into the national statistics.  

Dr Kerrigan McCarthy, specialist pathologist, National Institute for Communicable Diseases (NICD)

Rioolwater trek nuwe baadjie aan

Wie sou ooit kon gedroom het dat rioolwater ingespan kan word om lewensverlies te help voorkom. Wêreldwyd is die afvalproduk besig om opslae te maak met die opsporing, identifisering en beweging van COVID-19.

Maatreëls van oral om pandemie hok te slaan

......

Terwyl maatreëls van oral poog om die pandemiekurwe af te plat, ervaar die wetenskap steeds ’n behoefte om een stappie voor te wees.

.......

Terwyl maatreëls van oral poog om die pandemiekurwe af te plat, ervaar die wetenskap steeds ’n behoefte om een stappie voor te wees.

Duidelikheid oor virus se modus operandi

Plaaslik en internasionaal meen kundiges afvalwatergebaseerde waarneming kan aan dié vereiste voldoen en in baie opsigte meer aanvaarbare duidelikheid verskaf oor die virus se modus operandi.

Dr Renée Street lewer kommentaar

Renee Street, adjunkdirekteur van die Omgewing- en Gesondheidnavorsingseenheid van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad (SAMNR) sê dié  waarnemingswyse is ’n meganisme om COVID-19 meer omvattend te begryp.

"Monitering van die nie-aansteeklike SARS-CoV-2-RNS in afvalwater is ’n openbaregesondheidsinstrument om COVID-19 in ’n gemeenskap beter te verstaan. Dit is aanvullende strategie vir observasie van COVID-19 en ondersteun kliniese bevindings," sê sy.

Genetiese materiaal in menslike ontlasting

Reeds vroeg in 2020 het dit geblyk dat menslike ontlasting ’n toonaangewende bron kan wees met die bestryding van COVID-19.

Dr Edward Archer aan die woord

Edward Archer, ’n navorsingsgenoot in die Universiteit Stellenbosch (US) se Departement Mikrobiologie sê met die uitbreek van die globale COVID-19 epidemie is vasgestel dat genetiese materiaal van die SARS-CoV-2, bestaande uit RNS-genoomfragmente, deur die spysverteringstelsel van geïnfekteerde persone beweeg en in hul feses beland.

.......

Archer sê dié genoomfragmente dien dus as ’n molekulêre vingerafdruk van die oorspronklike virus, ongeag of ’n geïnfekteerde individu simptome toon of asimptomaties is.

........

Archer sê dié genoomfragmente dien dus as ’n molekulêre vingerafdruk van die oorspronklike virus, ongeag of ’n geïnfekteerde individu simptome toon of asimptomaties is.

"Die toename in virale RNS-vlakke in afvalwatersuiweringwerke verskaf ’n waardevolle vroeë waarskuwing oor stygende getalle van infeksies en ook die gepaardgaande verwagte toename in plaaslike hospitaalopnames. Dit kan ook as instrument gebruik word om die verspreiding van die siekte in gemeenskappe mee te evalueer," sê hy.

Die metode is ’n aanpassing van ’n toetsstelsel wat deur wetstoepassers gebruik word om die teenwoordigheid van dwelms in afvalwater op spoor.

Prof Anthony Turton aan die woord

Anthony Turton van die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir omgewingsbestuur en ’n stigterslid van die nieregeringsorganisasie SA Business Water Chamber sê afvalwatermonitering kan in ’n groot mate antwoorde rondom COVID-19 verskaf.

"Dis ’n laekoste- en hoogs effektiewe moniteringsmeganisme wat verandering in virale lading, tendense oor ’n sekere periode en nuwe variante aandui. Dit dien as rigtingaanwyser vir owerhede met die instelling en opheffing van voorkomingsmaatreëls," sê hy.

Die werkswyse is veral van waarde waar gedefinieerde hoërisiko-instansies of -bevolkingsgroepe soos skole, opleidinginstansies, woonstelgeboue en woonkomplekse in gedrang is.

"Die toetsing van riool vir die koronavirus identifiseer waar die virus voorkom en hoe die gevalle toeneem en afneem. Brandpuntgebiede kan so uitgewys word en dit gaan nooit oor die individue nie, maar dui op ’n gedefinieerde bevolking in die opvangsgebied."

......

Turton sê dié platform kan ingespan word om te waarsku wanneer ’n nuwe vlaag op pad is en dit is ook moontlik om blokke of selfs geboue uit te wys waar besmette individue hul bevind.

.......

Turton sê dié platform kan ingespan word om te waarsku wanneer ’n nuwe vlaag op pad is en dit is ook moontlik om blokke of selfs geboue uit te wys waar besmette individue hul bevind.

"Monsters kan in ’n spesifieke gebou se rioolstelsel geneem word om vas te stel of die virus daar teenwoordig is en om die verandering in virale lading te monitor. Data wat verkry word deur monsters te neem by suiweringsaanlegte kan verklap of inwoners van dié buurt die koronavirus onder lede het lank voordat hulle simptome toon," sê hy.

SA Business Water Chamber sluit ooreenkoms

Nadat SA Business Water Chamber onlangs ’n ooreenkoms gesluit het met die Nederlandse laboratorium KWR, het ’n plaaslike privaat laboratorium daarin geslaag om RNS van verskeie rioolwatermonsters te onttrek.

"Die steekproef dien as bewys dat die stelsel effektief en presies kan funksioneer en is met privaat inisiatief befonds en nie van die belastingbetaler verhaal nie," sê Turton.

KWR neem voortou

KWR het die voortou geneem om die potensiaal van afvalwatermonitering te demonstreer met die identifisering van totale virale ladings in ’n gedefinieerde Nederlandse bevolking. Dié tegnologie word deurgaans as ’n deurbraak beskou en het op globale skaal ’n nuwe hoofstuk in afvalwater-epidemiologie geopen.

Rioolwatermonitering wêreldwye tendens

........

Daar was nog altyd groot belangstelling in die waarde van afvalwaterepidemiologie, maar dit het nou vlerke gekry, sê Ana Maria de Roda Husman, ’n navorser in oordraagbare siektes by die Nederlandse Nasionale Instituut van Openbare Gesondheid en Omgewingsake in Bilthoven.

........

Daar was nog altyd groot belangstelling in die waarde van afvalwaterepidemiologie, maar dit het nou vlerke gekry, sê Ana Maria de Roda Husman, ’n navorser in oordraagbare siektes by die Nederlandse Nasionale Instituut van Openbare Gesondheid en Omgewingsake in Bilthoven.

"Sedert die aanvang van die pandemie word rioolwatermonitering nou wêreldwyd op verskeie maniere ingespan om oplossings te bied," sê Husman. 

"By die Verenigde Arabiese Emirate gebruik wetenskaplikes die metode om inkomende kommersiële vlugte te monitor vir geïnfekteerde passasiers."

Husman vertel dat kundiges in Hongkong rioolwater by woonstelgeboue monitor om ongeïdentifiseerde infeksiegevalle op te spoor en by Yellowknife, 400 km van die Arktiese Sirkel, word rioolwateranalise gebruik om nuwe mutasies uit te wys.

Ontwikkeling en navorsing wêreldwyd positief

Die ontwikkeling en navorsing wêreldwyd het gewys dat die moniteringsmetode baie nuttig is in veral die vroeë stadium van ’n uitbraak.

"Met die vordering van moderne tegnologie en analitiese kapasiteit kan baie spesifieke biomerkers soos COVID-19-RNS-fragmente baie sensitief ontdek word in afvalwatermonsters. Dit sluit in heelgenoomvolgordes, mikrobevariante in gemeenskappe asook ander ontwikkelde patogene," sê Archer.

Rioolwaarnemingsplatform op US-kampusse

Die Universiteit Stellenbosch het reeds sedert Mei vanjaar ’n afvalwatergebaseerde waarnemingsplatform  gevestig om institusionele uitbrake van COVID-19 op twee van sy kampusse op te spoor.

........

Die Universiteit Stellenbosch het reeds sedert Mei vanjaar ’n afvalwatergebaseerde waarnemingsplatform  gevestig om institusionele uitbrake van COVID-19 op twee van sy kampusse op te spoor.

.........

"Dit is ’n uitvloeisel van die instelling se verbintenis om alles in sy vermoë te doen om die kampusgemeenskap te beskerm," sê Gideon Wolfaardt, direkteur van die US Waterinstituut en professor in die Departement Mikrobiologie.

Die projek is in samewerking met navorsers van die Universiteit van Bath, die Universiteit van Lagos en die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad ontwikkel en word internasionaal befonds.

"Met die onderneming is die Kaapse metropoolgebied en omliggende munisipaliteite van die studiegroep ook betrek. In die Suid-Afrikaanse gedeelte is dit beide Stad Kaapstad en Stellenbosch-munisipaliteit," sê Archer.

"Ons is ’n groep wat besig is om tweeweeklikse monitering by geselekteerde afvalwerke in die Kaapse metropoolgebied te doen. Ons vergelyk hoe die RNS-fragmente van COVID-19 tussen geografiese gebiede daar uitsien," sê Archer.

"Met die projek word daar ook gefokus op die monitering van koshuise van Stellenbosch-universiteit om vas te stel waar mense meestal asimptomaties en baie beweeglik is."

Vir die twee US-kampusse sal passiewe toetstoestelle spesifieke rioollyne van geselekteerde studentekoshuise op spesifieke dae van die week toets.

Loodsprojek op kampus lewer positiewe bewyse

Die loodsprojek wat op die Tygerberg-kampus onderneem is, het bewys gelewer dat data wat met behulp van die metode verkry is, kundiges in staat stel om blokke of selfs geboue waar geïnfekteerde individue werk of bly, te identifiseer.

Archer sê dié platform het as bykomende maatreël die potensiaal om monitering van die siekte te verbeter.

"Eerstens is dit haas onmoontlik om siftingstoetse op elke student op gereelde kort intervalle te doen. Tweedens kom asimptomatiese infeksies meer voor onder jongmense en die metode sal ons in staat stel om vroegtydig moontlike brandpunte op te spoor."

US-wetenskaplikes betrokke by SACCESS

Etlike wetenskaplikes by US en regoor die land is ook betrokke by SACCESS, die Suid-Afrikaanse Samewerkende COVID-19-omgewingswaarnemingstelsel.

Dié netwerk, bestaande uit navorsers, gesondheidswerkers en epidemioloë, is onlangs gestig om die verspreiding van COVID-19 in gemeenskappe by wyse van afvalwatergebaseerde epidemiologie te evalueer. Dit sluit ook gesondheidsinstansies soos die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (NIOS), SAMNR en lede van munisipaliteite in.

Die SAMNR is reeds sedert die eerste vlaag besig met weeklikse monitering van elke rioolwateraanleg in die Kaapstadse metropool en is nou besig om rondom 72 rioolaanlegte van regoor die land te monitor.

"Ons monitor tans weekliks rioolwater by 72 afvalwatersuiweringsaanlegte in die Oos-Kaap, Wes-Kaap, Limpopo en Gauteng. Ons is ook in die proses om KwaZulu-Natal en die Vrystaat hierby te betrek," sê Street.

Twee areas in Stad Kaapstad word gebruik as verteenwoordiger vir die Kaapstadse komponent van ’n nasionale uitbreiding van COVID-19-monitering. Laasgenoemde word gelei deur die NIOS en die SA Waternavorsingskommissie (SA-WNK) in samewerking met verskeie navorsingslaboratoriums regoor die land wat inligting na ’n sentrale databasis voer.

Bronne

How waste water is helping South Africa fight COVID-19 (nature.com).

National Wastewater Surveillance System (NWSS) – a new public health tool to understand COVID-19 spread in a community | CDC. (https://www.cdc.gov/healthywater/surveillance/wastewater-surveillance/wastewater-surveillance.html)

COVID-19 Sewage Surveillance must-reads. KWR (kwrwater.nl).

Local scientists isolate Covid-19 RNA from sewage  (engineeringnews.co.za).

Finding Covid: The sewage sleuths – COVID-19 update (nsw.gov.au).

The myriad ways sewage surveillance is helping fight Covid around the world (nature.com).

Lees ook:

Waarom ’n entstof jou lewe kan red, maar nie jou DNS kan verander nie

Jy kán gefire word as jy nie ingeënt is nie, maar …

COVID-19: Die jongste | The latest

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top