Jy kán gefire word as jy nie ingeënt is nie, maar …

“‘Ignorance is not bliss’ in hierdie geval. Alhoewel die werkgewer die werknemer se oortuiginge in sekere gevalle in ag moet neem, kan die werkgewer nog steeds besluit dat dit nie geregverdig is om die werknemer te akkommodeer nie.”