Stephanus Muller

Stephanus Muller verwerf die graad DPhil aan die Universiteit van Oxford in 2001. Hy is tans Professor in Musiek aan Stellenbosch Universiteit en die Direkteur van Africa Open – Instituut vir Musiek, Navorsing en Innovasie. Hy is ook die hoofnavorser van die Andrew W Mellon Delinking Encounters projek en die Suid-Afrikaanse ontvanger van die British Academy Newton Advanced Fellowship vir die projek South African Jazz Cultures and the Archive. In 2015 was hy die Fowler-Hamilton Besoekende Genoot aan Christ Church, Universiteit van Oxford. Sy boek, Nagmusiek (2014), is bekroon met die Eugène Marais Prys deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Jan Rabie Rapport Prys, die kykNET-Rapport Prys en die Universiteit van Johannesburg Debuut Prys vir Kreatiewe Skryfwerk in Afrikaans.

Stephanus Muller praat met Lizabé Lambrechts, uitvoerende bestuurder van Nuuseum

Stephanus Muller, Lizabé Lambrechts Onderhoude 2023-03-01

"My PhD het die prosesse ontbloot waarvolgens argiewe geskep word, prosesse wat beïnvloed word deur die mandaat van instansies, die persoonlike ideologieë van argivarisse, en sosiale en ekonomiese faktore."

Language and transformation at Stellenbosch University – critically rethinking the language policy at Stellenbosch University now

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-30

"But, I think what we are seeing unfold across the campuses in our country shows that our time for more elegant solutions to complex problems has started to run out, that our country is bleeding, struggling to right itself after the disaster of apartheid and its aftershocks, that if Afrikaans is to flourish it will have to be in concert with or in the mouths of the intelligent voices of those who are currently protesting against the way it lives in our institution."

A response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-23

"I have taken a long time to write a response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate, published on 20 July 2016."

Stephanus Muller, intreerede as nuwe professor in Musiek, Universiteit Stellenbosch, gelewer op 10 Mei 2016

Stephanus Muller Seminare en essays 2017-01-12

"Openings is ingrypings.
Openings wat van buite af geskied, skeur oop.
Openings beteken opskaal.
Openings is broos."

Onderhoud met Stephanus Muller: Dekolonisasie van musiek

Stephanus Muller, Naomi Meyer Onderhoude 2017-01-12

"[D]ekolonisering [bied] ’n noodsaaklike lens waardeur van die mees aktuele en dwingende kwessies en uitdagings in tersiêre musiekbeoefening en -studie herbedink kan word."

Stephanus Muller se woord van die jaar 2015

Stephanus Muller LitNet se Afrikaanse woord van die jaar 2016 2015-12-02

Wat is Stephanus Muller se #litnetwoord2015?

Tien vrae: Stephanus Muller oor Nagmusiek

Stephanus Muller, Naomi Meyer 2014-09-18 "Nagmusiek is 'n transgressiewe teks op verskillende vlakke, en om vir soveel jare in 'n proses gewikkel te wees wat deurlopend toets en verstel en torring aan die grense waarbinne ek gemaklik is – dit het my verander."

In Memoriam: Onderhoud met wyle Stefans Grové

Stefans Grové, Stephanus Muller 2014-06-25 Stephanus Muller het op 10 Desember 2001 'n onderhoud met wyle Stefans Grové in La Pat Koffiekroeg by die Universiteit van Pretoria gevoer. Hy deel hierdie kosbare inhoud met LitNet.

Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety

Stephanus Muller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-07-11

"Die moontlikheid word oorweeg dat Gety as fiksie ’n alternatiewe historiese realiteit kan teken as wat in musiekhistoriografie moontlik is."

Top