Phil van Schalkwyk

Phil van Schalkwyk (1972-) verwerf in 2004 ’n PhD in algemene literatuurwetenskap aan die Noordwes-Universiteit (NWU) met ’n vergelykende studie van kontemporêre mitologie in verhalende tekste uit Suid-Afrika en die Nederlandse taalgebied. Hy ontvang twee maal ’n beurs van die Nederlandse Taalunie en onderneem studiereise na Antwerpen (1996-1997) en Leiden (2000). Hy doseer deeltyds by die Skool vir Tale, NWU, vanaf 1998 tot 2001. In Oktober 2001 verhuis hy na PoznaÅ„, Pole, waar hy betrokke is by die aanbied van ’n Suid-Afrikaanse Spesialisasie by die Instituut vir Engelse Filologie aan die Adam Mickiewicz-Universiteit. In April 2006 keer hy terug na die NWU, waar hy sedertdien werksaam is as senior lektor in Afrikaans en Nederlands en as navorser. Hy spesialiseer in vergelykende letterkunde, met spesiale aandag aan Suid-Afrikaanse en Nederlandstalige prosa en poësie. Hy neem deel aan kongresse in Suid-Afrika, Nederland en Pole, het al opgetree as gasdosent in België, en is (mede-) outeur van ’n aantal navorsingsbydraes in plaaslike en internasionale publikasies.

 

Opgedateer/Updated: 2011-08-10

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan [email protected] 
Bio-info dated? Send an e-mail to [email protected]

Resensie: Mens dier ding deur Alfred Schaffer – ’n verbeeldingryke herbesoek aan Shaka/Chaka

Phil van Schalkwyk Resensies 2020-06-30

"Met Mens dier ding verruim Schaffer nie slegs sy digterskap nie, maar tree hy ook op ’n onverwagse manier in gesprek met die Suid-Afrikaanse letterkunde in die breë."

Man van Cirene deur FA Venter: ’n resensie

Phil van Schalkwyk Resensies 2017-04-06

"Waarmee die leser hier gekonfronteer word, is ’n soort Bybelse toerisme waarby hy, byna soos tydens die Passiespel, Bybelse en Bybels-geïnspireerde taferele voor hom sien afspeel."

Resensie: Boekstaaf deur Nini Bennett

Phil van Schalkwyk Resensies 2015-07-14

"Boekstaaf verdien ʼn gunstiger ontvangs, want hierdie werk getuig van noemenswaardige groei."

Our hunting fathers

Phil van Schalkwyk 2014-12-09 "Buys is vir my in sy hoof-'bewegings' die romanekwivalent van WH Auden se gedig 'Our hunting fathers', ook wat die ontginning van dieper betekenisimplikasies deur middel van (metaforiese) inkongruensie betref ..."

LitNet Akademies-resensie-essay: Soos die “groot outydse digters” – Karnaval en Lent, TT Cloete

Phil van Schalkwyk 2014-04-16 "Uit hierdie werk is heelwat af te lees van die talle lewens wat Cloete in terme van jare en onversadigbaarheid geleef het. Hier is iemand aan die woord wat konstant bly én homself telkens vernuwe."

LitNet Akademies-leesgoed: Phil van Schalkwyk

Phil van Schalkwyk 2014-02-17  

LitNet Akademies-resensie-essay – “Over de gehele oppervlakte een veld”: Alfred Schaffer en Mark Rothko

Phil van Schalkwyk 2013-07-17 "Soos verderaan sal blyk, staan die poësie van Schaffer in ’n ingewikkelde verhouding tot die werklikheid. Hy is sekerlik nie, in die konvensionele sin, ’n 'betrokke' digter nie."

Steve Hofmeyr gee gas: Kapabel is 'n eerlike vertelling oor die leuenagtige

Phil van Schalkwyk 2013-01-29 Sy jongste bydrae tot Afrikaanse fiksie heet Kapabel, waarin interessant genoeg iets van Agter elke man terugkeer.

LitNet Akademies: Phil van Schalkwyk gesels oor die plek van middelmoot-literatuur in die literêre sisteem

Phil van Schalkwyk, Phil van Schalkwyk 2011-08-10 Phil van Schalkwyk reageer op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Hennie van Coller. In die debat oor “hoë” en ...

LitNet Akademies: Phil van Schalkwyk gesels oor die plek van middelmoot-literatuur in die literêre sisteem

Phil van Schalkwyk, Phil van Schalkwyk 2011-08-10 Phil van Schalkwyk reageer op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Hennie van Coller. In die debat oor “hoë” en ...
Top