Marinus Wiechers

Marinus Wiechers was vir veertig jaar regsdosent aan Unisa, waar hy einde 1998 as rektor afgetree het. Gedurende sy akademiese loopbaan het hy aan vele ander Suid-Afrikaanse universiteite gedoseer en ook in Frankryk, Duitsland, Amerika, Engeland en Spanje gestudeer en klas gegee. Sy boeke en artikels het meesal oor die staats-, volke- en administratiefreg gehandel. Hy was ’n mede-opsteller van die Namibiese grondwet en lid van die tegniese komitee wat die tussentydse Suid-Afrikaanse grondwet opgestel het. Na sy aftrede was hy voltyds kunstenaar en skilder.

Quo Vadis Suid-Afrikaanse universiteite?

Marinus Wiechers Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-26

“Duisende studente met bedenklike toelatingskwalifikasies en ontoereikende taalvaardigheid stroom na die universiteite omdat dit vir hulle die belofte inhou van ‘n toekomstige beter bestaan. Ook om die voordele van studentwees te kry, goedkoop etes en huisvesting in koshuise. Maar minder as 50 persent van hulle haal die paal en val uit.” Waar lê die probleem?

Boekresensie: All the way to an independent Namibia deur Dirk Mudge

Marinus Wiechers Resensies 2016-07-26

"Dirk Mudge se outobiografie gaan oor vredeskeppende prosesse en oor menslike eienskappe van ideale, besieling en geloof. So beskou, is die boek tydloos."

Open Stellenbosch: Fresh and innovative ideas are sorely needed

Marinus Wiechers Seminare en essays 2015-09-16

"Finally, there is only one viable and long-term solution, namely the creation of a fully fledged English academy and a fully fledged Afrikaans academy on the same campus, with the ideal of having, one day, also a fully fledged Xhosa or Zulu academy."

Omar al-Bashir: ‘n Internasionale en nasionale bomskok

Marinus Wiechers Seminare en essays 2015-06-17

"Natuurlik kan mens so ’n Malema-wysheid - omtrent die internasionale strafhof as ’n 'hof van imperiale magte' - as uiterste bog verwerp. Die kommer is egter dat hierdie soort dwaasheid op ’n hoë vlak in ons politiek verkondig word en ons staatkundige denke in die toekoms al meer en meer kan besmet."

Vryheid van spraak: hoe vry is dit?

Marinus Wiechers 2015-01-16 "Die openbare pers met sy spraakvryheid pomp suurstof in ons demokratiese bestel in. Daarsonder dal die hele staatkundige bestel versmoor."

Godsdiens in skole: Wat sê die Grondwet?

Marinus Wiechers 2014-09-09 Val godsdiensonderrig weg, of hoe word dit toegepas? Marinus Wiechers, Grondwetkenner, gee sy mening.

’n Huldeblyk aan Arthur Chaskalson, die Grondwetbouer

Marinus Wiechers 2013-07-11 "Hierdie bydrae is ’n persoonlike huldeblyk aan ’n groot Suid-Afrikaanse juris wat by sy heengaan verlede jaar nie die erkenning ontvang het wat hy so uitermate verdien het nie."

Regterlike aanstellings

Marinus Wiechers 2013-04-19 "Die aanbevelings van die Regterlike Dienskommissie vir die aanstelling van regters veroorsaak gedurig kwaai kopsere. Onlangs is gemoedere weer erg omgekrap deur hoofregter Mogoeng se stelling dat dit in die eerste plek nie oor meriete gaan nie, maar oor die transformasie van die regbank."

Die reg vs die gemeenskap waarin dit geld

Marinus Wiechers 2012-10-03 "Op die voorblad is ’n hoenderhen wat vraend ’n eier betrag. Dit sinspeel op die ou kopbreek-vraag van wat kom eerste, die hoender of die eier? Toegepas op die regte, kan gevra word wat kom eerste, die reg of die gemeenskap waarbinne die reg geld?"
Top