Jeanette de Klerk-Luttig

Jeanette de Klerk-Luttig is gefassineerd deur die eenvoud en die kompleksiteit van moraliteit en die vestiging van waardes in gesinne, skole, gemeenskappe en werksplekke. Haar navorsingsfokus van die afgelope 20 jaar is dan ook in die veld van moraliteit. Sy het vir 26 jaar onderwysstudente opgelei by die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch en is tans betrokke by Kantoor van Morele Leierskap by die daardie universiteit. Sy het in 2017 die boek Waardes is werkwoorde gepubliseer. Sy glo dat gehalte-onderwys aan alle leerders die sleutel is tot die oplossing van die knellende probleme waarmee Suid-Afrika vandag gekonfronteer word.

Die einde van ’n era: ’n huldeblyk aan Hennie Rossouw

Jeanette de Klerk-Luttig In memoriam 2022-02-01

"Hy het geglo dat universiteite plekke van uitnemendheid is en hy was vir ons die versinnebeelding daarvan: die vriendelike, nederige akademiese reus daar in sy kantoor onder die trap in die Ou Hoofgebou met boeke tot teen die dak."

COVID-19 en skole: Bly kalm en fokus op die beste belang van ons kinders

Jeanette de Klerk-Luttig SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-05-19

"Mens kan verstaan dat die baie onbeantwoorde vrae oor die pandemie besluitneming oor die onderwys hoogs kompleks maak. Maar dit is nie in die beste belang van leerders om skole eenvoudig gesluit te hou en die akademiese jaar af te skryf nie."

Legkaartbou en brei in die grendeltyd

Jeanette de Klerk-Luttig Menings 2020-05-07

"Daar is ooreenkomste tussen legkaartbou en brei, byvoorbeeld jy kan nie droogmaak en dink jy gaan daarmee wegkom nie."

Onderwys: die ANC-regering se grootste mislukking die afgelope 25 jaar

Jeanette de Klerk-Luttig SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-06-04

"Hoe is dit moontlik dat nieteenstaande die feit dat elke president sedert 1994 belowe het om onveilige skole uit te skakel, leerders nog steeds in puttoilette verdrink?"

Prisma of reënboog? Suid-Afrika deur ’n Graviaanse lens

Jeanette de Klerk-Luttig Menings 2018-01-03

"Zuma en Ramaphosa is heeltemal verskillend bedraad en die kontras tussen die twee is in werklikheid die kontras tussen die rooi en die groen waardememe. Ongelukkig is die konsekwensies wanneer die Grondwet geminag word (blou) nie duidelik uitgespel nie en vir die massa mense wat hoofsaaklik in pers en rooi funksioneer, is ons groen Grondwet te wollerig."

Karakteropvoeding in skole: komplekse noodsaaklikheid

Jeanette de Klerk-Luttig 2015-04-08 Dit is hartseer as mens by ’n skool instap waar respek as kernwaarde duidelik in die voorportaal pryk, maar in die gang af skree ’n onderwyser op leerders en pouses word leerders op groot skaal geboelie.
Top