Ihette Senekal

Ihette Senekal is ’n dosent in Afrikaanse letterkunde aan Unisa. Sy spesialiseer in Afrikaanse poësie en promoveer in 2018 met ’n proefskrif oor die outobiografiese poësie van Afrikaanse vrouedigters. Sy publiseer gereeld as literêre resensent en akademikus. Sy woon saam met haar man en dogtertjie in Pretoria. 

An exploration of relational autonomy with reference to the autobiographical poetry of Afrikaans female poets

Ihette Senekal Academic research 2020-09-17

"New paradigms of autonomy which include female protagonists are illustrated by illuminating the theoretical discussion of relational autonomy by means of autobiographical poems from the oeuvres of Elisabeth Eybers, Ingrid Jonker, Antjie Krog and Ronelda S. Kamfer."

’n Verkenning van relasionele outonomie aan die hand van die outobiografiese poësie van Afrikaanse vrouedigters

Ihette Senekal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-09-17

"Om nuwe paradigmas van outonomie wat vroulike protagoniste insluit te illustreer, is die teoretiese bespreking in hierdie artikel toegelig deur outobiografiese voorbeeldgedigte uit die oeuvres van vier vrouedigters, naamlik Elisabeth Eybers, Ingrid Jonker, Antjie Krog en Ronelda S. Kamfer."

Resensie: 'n Vuur gevang in glas

Ihette Senekal 2014-08-12 "Aucamp en Strydom het intiem saamgewerk met die samestelling van dié produksie se inhoud en nou, na Aucamp se dood in Maart 2014, het Strydom se eerbetoon ’n nuwe vlak van briljantheid bereik."

Biebouw-resensie: Gordel deur Adriaan Coetzee

Ihette Senekal 2014-08-05 Ihette Jacobs gee haar mening oor Adriaan Coetzee se debuutbundel.

Die narratief van verlies: Die Bloubaardnarratief as interteks in Die burg van hertog Bloubaard deur H.J. Pieterse

Ihette Senekal 2013-05-06 " Daar word aangevoer dat die verwerking van verlies ’n inkeer tot die innerlike inhou, en daarmee saam ’n poging tot die verwoording daarvan, tot die skep van ’n nuwe narratief in poëtiese vorm."

Joran Noordewind deur Lilli Thal: ’n vars en verbeeldingryke fantasievlug

Ihette Senekal 2012-12-12 "Die manier waarop daar in Joran Noordewind ’n hele nuwe insektewêreld tot in die fynste detail geskep word, herinner aan die towerwêreld van die Harry Potter-reeks."

Huldeblyk aan Anna Neethling-Pohl word staande toegejuig

Ihette Senekal 2012-10-19 "Inderdaad is dié produksie slegs ? blik op Anna Neethling-Pohl se lewe, verweef met die gepaardgaande veranderinge in die samelewing, politiek en toneelbedryf, maar dit is beslis ? blik om gesien te word."

Basson bied perspektiewe op die teaterbedryf van gister, vandag en môre

Ihette Senekal 2012-10-19 "Kind Hamlet is deels huldeblyk aan die veterane, ode aan en pleidooi vir die teater, onderhoud, repetisie, gesprek, kommentaar, mentorsessie en opvoering van gedeeltes uit Hamlet."

Op dees aarde: Basson bring hulde aan Reza de Wet met dié teaterjuweel

Ihette Senekal 2012-10-11 "Die produksie handhaaf ’n meesterlike balans tussen skynbaar ligte humor en onderliggende spanning."

"You can't go home again" – Mylne se Huis toe imponeer as satiriese kragtoer

Ihette Senekal 2012-10-11 Huis toe fokus op ’n wrede en psigologiese kompetisie tussen die karakters, deurweek met seksuele spanning, emosionele impotensie, Oedipus-begeertes, eensaamheid en isolasie, skyn en werklikheid ...
Top