Gunther Pakendorf

Geen inligting beskikbaar.
No information available.

openbare domein deur Daniel Hugo: ’n resensie

Gunther Pakendorf Resensies 2018-07-30

"Dié balans tussen oop en toe, binne en buite, wat die leser na ’n plattelandse werf uitnooi en haar terselfdertyd ’n warm ontvangs in ’n gemoedelike binnekamer (en ’n proesel poësie) belowe, gee ’n visuele dimensie aan die bundel se beweging tussen naby en ver, die natuur en die mens, landskap en kuns ..."

Nomme 20 Delphistraat deur Shirmoney Rhode: ’n resensie

Gunther Pakendorf Resensies 2017-03-28

"Hierdie beskeie bundel met sy 25-tal gedigte dra die goeie nuus van ’n nuwe stem uit die Kaapse Vlakte. Shirmoney Rhode behoort tot die sogenaamde millennariërgenerasie en haar gedigte praat ’n annerste soort taal."

Ons kom van vêr: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Gunther Pakendorf Resensies 2017-03-23

"Ons weet dat taal, enige lewende taal, aan ’n gedurige verandering onderworpe is; dat dit, om met Bakhtin te praat, in sy wese 'karnavalesk' is, bont en middelpuntvliedend aan die beweeg, sonder te veel bekommernis oor reëls en voorskrifte."

Die Herero-opstand 1904–1907 deur Gerhardus Pool, ’n resensie

Gunther Pakendorf Resensies 2017-03-10

"Dit was weliswaar ’n deeglike stuk navorsing wat nog tien jaar ná sy publikasie deur ’n Duitse studie oor dieselfde onderwerp vir sy bruikbaarheid as ’n onpartydige weergawe geloof is."

#SAS4_2015: 'n Nuwe Afrikaanse paradigma?

Gunther Pakendorf Seminare en essays 2015-10-08

"Interessant genoeg word Kaaps onmiskenbaar met die ras van sy sprekers geïdentifiseer, sonder dat daar erkenning gegee word aan die feit dat ‘n groot persentasie van bruin sprekers van Afrikaans nié Kaaps praat nie, en dat ras in die hele gebied van Worcester tot bo in die noorde juis nié ‘n onderskeidende faktor onder die sprekers van Afrikaans is nie: bruin en wit praat dieselfde variëteit."

LitNet Akademies-resensie-essay: Die Small weg – Gedagtes rondom Adam Small, Klawerjas

Gunther Pakendorf 2014-02-06 "Dit sou sekerlik te ver gaan om die geval van Adam Small en sy plek in die Afrikaanse letterkunde sonder voorbehoud met die geskiedenis van die resepsie van Heinrich Heine in Duitsland te vergelyk. Nietemin is daar raakpunte wat, soos ek glo, lig kan werp op hierdie tema."

LitNet Akademies-resensie-essay: Gunther Pakendorf lees Woordeloos tot verhaal. Trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans

Gunther Pakendorf 2013-04-25 "Ek kry die indruk uit die bundel as geheel dat die teoretiese besinnings die leser tot nadenke stem, terwyl die toepassing op literêre tekste nie altyd oortuigend is nie."

Kaaps in fokus! Verslag oor die simposium aan UWK, 19–20 Julie 2012

Gunther Pakendorf Academic research 2012-07-26

"Dit is gepas dat die tweedaagse simposium oor Kaapse Afrikaans, of Kaaps, soos dit vry algemeen bekend is, aan die Universiteit van Wes-Kaapland gehou is, in die hartjie van die woongebied van die meeste van hierdie taalvariëteit se sprekers."

Soom: Die grens tussen vryheid en voorskrif

Gunther Pakendorf 2012-07-13 Soom "dra swaar aan die verwagtings en ambisies van die digtende akademikus", sê Gunther Pakendorf.

LitNet Akademies-resensie-essay: Grond/Santekraam

Gunther Pakendorf 2011-11-10 Die beëindiging van apartheid en die omverwerping van die ancien régime in Suid-Afrika het oor die afgelope nagenoeg 20 jaar ’n skynbaar nimmereindigende vloed publikasies vanuit ’n verskeidenheid invalshoeke tot gevolg gehad.
Top