Temple Hauptfleisch

Temple Hauptfleisch is ’n sosiolinguis, teaternavorser en dramaturg en tans emeritus professor by die Universiteit Stellenbosch se Drama Departement. Die voormalige hoof van die  Sentrum vir Suid-Afrikaanse Teaternavorsing (SESAT 1979–1987) by die RGN; dosent in drama, en vir ’n wyle voorsitter van die US Drama Departement (1988–2010)  en stigter en direkteur van die Sentrum vir Teaternavorsing  by die US (1994–2009). Hy was ook mede-stigter en vir 27 jaar redakteur en uitgewer van die South African Theatre Journal (1987–2013) asook die stigter, hoofredakteur en projekleier van die  aanlyn Encylopaedia for South African Theatre, Film, Media and Performance (ESAT: 2011–).   Hy dien op die redaksionele panele van verskeie internasionale vaktydskrifte en publikasie-reekse,  en het meer as negentig vakwerke gepubliseer oor die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse teater, die metodologie van teaternavorsing en die sosiologie van teater, insluitend 11 bundels eenbedrywe vir jongmense. 

Resensie: A century of South African theatre deur Loren Kruger

Temple Hauptfleisch Resensies 2020-02-26

"Dit is ’n hoogs akademiese publikasie wat geskryf is om as ’n soort gesprek met eweknieë, ingewydes, nagraadse studente en kenners te dien."

Ja, dit maak sin om dramas te lees, maar …

Temple Hauptfleisch Leeskringkamer 2018-08-08

"’n Drama of verhoogteks ís moeilik om bloot te léés, soos ons gesien het – want dit vertel nie ’n storie of bespreek ’n saak in verstaanbare besonderhede soos ’n roman nie, of ontroer jou nie slegs deur die ritme en prag van die woorde (alleen) nie. Dit gee jou bloot ’n aantal rigtinggewende buitelyne daarvan, die geraamte van die storie."

In glas deur Nicola Hanekom: ’n resensie

Temple Hauptfleisch Resensies 2018-06-08

"In glas is daardie betreklik rare verskynsel, ’n aanbiedinggerigte en hoogs speelbare verhoogteks wat absoluut vrá om in opvoering beleef te word, maar een wat terselfdertyd ook ’n uitdagende, dog leesbare, drama is wat net so dringend vra om indringend ontleed en bespreek te word."

Herinneringe aan doktor PG

Temple Hauptfleisch In memoriam 2017-06-20

"En so begin vir my ’n genotvolle en langtermyn mentorsverhouding met een van die interessantste mense wat ek nog ooit mee te doen gehad het – ’n verhouding wat my lewe indringend sou verander en help rigting gee oor al die jare."

Onvergeetlik, of grensverskuiwend?

Temple Hauptfleisch Seminare en essays 2017-03-20

"Is ’n onvergeetlike teaterervaring altyd ’n genotvolle ervaring? Is ’n genotvolle teaterervaring altyd ’n onvergeetlike ervaring? Is ’n onvergeetlike teaterervaring altyd ’n grensverskuiwende ervaring? Is ’n grensverskuiwende teatergebeurtenis altyd ’n onvergeetlike ervaring?"

Post mortem deur Pieter Fourie: ’n resensie

Temple Hauptfleisch Resensies 2017-01-31

"Hy is ’n belangrike, invloedryke en kleurryke figuur wie se werke nie net opgevoer behoort te word nie, maar ook bestudeer moet word."

Boekresensie: Kristalvlakte deur Amy Jephta

Temple Hauptfleisch Resensies 2016-11-02

"Kristalvlakte is ‘n knap en opvoerbare verwerking van ‘n klassieke teks deur ‘n opwindende dramaturg, ‘n werk wat nie net ‘n komplekse plaaslike krisis belig nie, maar as teks en in hierdie vorm sy plek met gemak inneem in die kanon van Suid-Afrikaanse toneelwerke."

Die aanlyn-argivering van Suid-Afrikaanse teater

Temple Hauptfleisch, Naomi Meyer 2012-04-25 Temple Hauptfleisch praat oor sy baba wat sy klere te gou ontgroei – ’n omvangryke ensiklopedie oor Suid-Afrikaanse teater.

ESAT: an interactive resource for theatre and performance researchers

Temple Hauptfleisch 2012-04-25 The Encyclopaedia of South African Theatre and Performance (ESAT) is an open-access, internet-based interactive resource for theatre and performance researchers interested in the evolution, history and forms of drama, theatre and performance in South Africa.

Nora and the Afrikaners: Thoughts about the impact of the first professional production Henrik Ibsen's Et dukkehjem (A Doll’s House) in Afrikaans

Temple Hauptfleisch, Hilda van Lill 2009-05-13 The first locally initiated professional production of an Ibsen play in South Africa was an Afrikaans version of Et dukkehjem (A Doll’s House / ’n Pophuis, renamed Geleende Geld (Borrowed Money) by Paul De Groot as a sop to contemporary audiences in rural ...

LitNet-spens: ’n Loopsopie op die pad na Damaskus

Temple Hauptfleisch Drama 2009-04-01

’n Tweetalige bespiegeling oor taal en identiteit, gebaseer op ’n denkebeeldige (maar moontlike) ontmoeting tussen die bejaarde Samuel Clemens (Mark Twain) en die jong CJ Langehoven, tydens Clemens se besoek in Suid-Afrika in 1896 – en die gevolge daarvan.

Top