Marietjie Lambrechts

Marietjie Lambrechts is ’n navorsingsgenoot in die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat.

Na-skoolse kwalifikasies: B Iur LLB, MA (Taalstudie).

Leeskringe: uithangplekke of ’n amulet teen die vuur?

Marietjie Lambrechts Leeskringkamer 2018-07-04

"Baie redes word aangevoer om die bestaansreg van leeskringe te regverdig. Benewens die uitruil van idees, verbreding van kennis, nuwe vriende, omgee tussen lede en sosiale samesyn lê ’n liefde vir lees en boeke die naaste aan elke lid se hart."

Die dao van Daan van der Walt deur Lodewyk G du Plessis: ’n resensie

Marietjie Lambrechts Resensies 2018-06-13

"Die dao van Daan van der Walt voeg ’n ander dimensie by deurdat dit spesifiek fokus op ’n ouer Afrikaner-man vir wie dit as gevolg van institusionele handhawing van kollektiewe identiteit nooit voorheen nodig was om eie identiteit te bevraagteken nie. Die roman lewer op verskillende vlakke ’n bydrae tot die debat en verdien ’n plek op elke leser se boekrak."

Kunstenaar van die lem: Etienne van Heerden se Die wêreld van Charlie Oeng

Marietjie Lambrechts Boeke en skrywers 2017-07-31

"Al die versigtig gekose woorde, frases en sinne pas in mekaar soos in ’n legkaart wat onvoltooid sou wees as daar maar net een stukkie ontbreek, miskien onbenullig op sigself, maar onlosmaaklik deel van ’n groter, voltooide geheel."

Boekbespreking: My reis met Ingrid Winterbach en Vlakwater

Marietjie Lambrechts Seminare en essays 2016-05-30

"Winterbach neem jou as leser ... op reis deur tyd, ingrypende wêreldgebeure, religie, Westerse sowel as Oosterse filosofie, kunsbewegings, kunswerke, letterkunde, films en musiek na ongewone plekke en bestemmings."

Tirza: Die moderne mens se bestaanskrisis

Marietjie Lambrechts Boeke en skrywers 2015-06-26

"Saam met eksistensialisme ondersoek Grunberg ook die moderne humanistiese wêreldbeskouing en die uitwerking daarvan op ’n individu wat in ’n bestaanskrisis vasgevang is."

Wilma Stockenström: ’n Poëtiese lewe

Marietjie Lambrechts 2014-04-29 "Woorde is rampe, rampe, rampe!
Wys my ’n woord, ene, wat nie kul nie.
Noem my ’n woord wat ek nie onmiddellik kaatsend
sal nasê in die afstande tussen my en die ander,
bollend toegerank met die doringdraad van woorde.
In die begin was ontsnapping en bly dit steeds."

Wals met Matilda deur Dan Sleigh

Marietjie Lambrechts 2014-01-28 Wals met Matilda is alles wat ’n goeie literêre werk behoort te wees. En veel meer.”

LitNet Akademies-resensie-essay: Alfabet van die voëls – ’n Intertekstuele labirint

Marietjie Lambrechts 2013-08-01 Naudé keer na sestien jaar in die buiteland terug na Suid-Afrika. Alfabet van die voëls is deels die produk van ’n meestersgraadstudie in kreatiewe skryfkuns onder leiding van Marlene van Niekerk aan die Universiteit Stellenbosch.

Lesersindruk: Die Sneeuslaper

Marietjie Lambrechts 2013-04-10 "Intertekstuele bronne is in hierdie bundel van groot waarde; trouens, sonder deeglike ontginning daarvan sal die uiteindelike gevolgtrekking waartoe Van Niekerk kom, nie behoorlik gesnap word nie."
Top