Janien Linde

Janien Linde is vanaf 2015 werksaam in die Vakgroep Afrikaans en Nederlands, Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Sy was voorheen verbonde aan die Universiteit van Johannesburg se Departement Afrikaans. Sy het ’n MA-graad in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde waarin sy kognitiewe narratologie, vriendskap en eudaimonia in die Die sneeuslaper van Marlene van Niekerk ondersoek het. Haar PhD-proefskrif in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap wat in 2018 voltooi is, handel oor metamodernisme, performatisme en relasionaliteit in die oeuvre van Marlene van Niekerk. Haar navorsingsbelangstellings sluit in Afrikaanse en Nederlandse prosa en poësie, literatuurwetenskap, vergelykende literatuurstudie en postkritiese leesstrategieë.

“A pause between origin and destination”: Heterochronicity and minor transnationalism in Marlene van Niekerk’s volumes of poetry Gesant van die mispels and In die stille agterkamer

Janien Linde Academic research 2019-12-10

“She faithfully focuses on her trade with excellence and determination to create small but stirring poems that transcend temporal and spatial boundaries.”

“’n Pouse tussen oorsprong en bestemming”: Heterochronisiteit en laterale transnasionalisme in Marlene van Niekerk se Gesant van die mispels en In die stille agterkamer

Janien Linde LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-12-10

“Van Niekerk se tekste vernuwe telkens die verwagtinge van wat as goeie Afrikaanse letterkunde beskou word.”

’n Transnasionale poëtika in Afrikaans: ’n onderhoud met Louise Viljoen

Louise Viljoen, Janien Linde Onderhoude 2019-11-25

"Die Afrikaanse poësie is in die loop van sy ontwikkeling blootgestel aan ’n magdom invloede van oor die hele wêreld, met die gevolg dat dit al baie lank nie meer net gebaseer is op opvattings eie aan die spesifieke konteks waarin dit geskryf is nie." 

Boekresensie: Verlorenkop deur Celesté Fritze

Janien Linde Resensies 2016-08-19

"Verlorenkop is ʼn verdienstelike debuut wat ʼn verhaal vertel wat interesseer en gemaklik lees. Dit dra by tot die verruiming van die tradisie van die plaasnarratief in Afrikaans deur spesifiek die lesbiese perspektief daarop oortuigend weer te gee."

LitNet Akademies-leesgoed: Janien Linde

Janien Linde 2014-02-20  
Top