Gerhard van Huyssteen

Gerhard B van Huyssteen is professor in Afrikaanse taalkunde en rekenaarlinguistiek aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Hy dien ook as uitvoerende direkteur van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA). Hy spesialiseer in Afrikaanse morfologie, kognitiewe grammatika en die ontwikkeling van tekstegnologietoepassings en elektroniese hulpbronne vir Afrikaans. Hy dien sedert 2005 in die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en is sedert 2013 voorsitter van dié liggaam. Hy is ontvanger van die Akademie se Elisabeth Eybers-beurs, mede-ontvanger van die CL Engelbrecht-prys vir taalkundenavorsing vir sy aandeel aan die publikasie van die 10de uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (2009), en ontvanger van die Stalsprys vir interdissiplinêre navorsing.

Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum

Gerhard van Huyssteen Akademies en skole 2020-11-04

Gerhard van Huyssteen reageer op Michael le Cordeur: "Die punt in hierdie artikel is dus dat Le Cordeur se voorstel om Kaapse woorde te behou wat reeds in die AWS opgeneem is, dalk wel onder skoot kan kom. Dit sal gaaf wees as die sprekersgemeenskap hieroor eensgesindheid kon hê, want dan weet ’n mens om die pad vorentoe met of sonder hierdie woorde te loop."

The orthographic realisation of compounds with and derivations of multiword proper nouns

Gerhard van Huyssteen Academic research 2016-12-13

From the corpus study it appears as if the orthographic integrity of multiword proper nouns is mostly preserved in these kinds of morphological constructions.

Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename

Gerhard van Huyssteen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-12-13

"Uit die kleinskaalse korpusondersoek en meningspeiling wat geloods is, blyk dit dat die ortografiese integriteit van multiwoordeiename oorwegend behoue bly in komposita daarmee en gesuffigeerde afleidings daarvan."

Spelling is nie kinderspeletjies nie

Gerhard van Huyssteen, Naomi Meyer kykNET Portaal 2015-07-24

Skryf ek die woord los of vas? "Maklik! Skryf ʼn hutsteken (#) voor die woord en skryf dan alles vas! #maklikereël."

Onderhoud met Gerhard van Huyssteen – nuwe voorsitter van die Taalkommissie

Gerhard van Huyssteen, Naomi Meyer 2013-11-27 "Ek voel opgewonde ... Ek bedoel dit in sy oorspronklike betekenis: dit wat opgewen is. Dit voel of daar so baie is om te doen, so baie idees, so baie geleenthede. En al wat ek moet doen, is om daardie geleenthede te ontsluit ..."
Top