Gerda Odendaal

Gerda Odendaal behaal in 2012 ʼn doktorsgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch met ʼn proefskrif getiteld “Die herstandaardisering van Afrikaans: ʼn Praktiese benadering met die AWS as gevallestudie”. Vanaf 2013 doen sy as nadoktorale genoot navorsing oor die ontwikkeling van die leksikografie aan die US se Departement Afrikaans en Nederlands en sluit haar aan die begin van Julie 2016 as mederedakteur by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal aan.

 

 

Lesing: Die herstandaardisering van Afrikaans

Gerda Odendaal Akademies en skole 2023-03-15

Gerda Odendaal het die 22ste Jaarlikse Nasionale Kongres van die Professionele Vereniging vir Afrikaans-taalonderrig in Namibië (PVATN) geopen met ’n lesing getitel "Die herstandaardisering van Afrikaans". Luister die lesing hier.

Press release: An open letter to Pearson SA | Persverklaring: ’n Ope brief aan Pearson SA

Gerda Odendaal Seminare en essays 2021-09-21

"It is with grave concern that the Afrikaans National Language Body (ANLB) of the Pan South African Language Board took note of the announcement made by Pearson SA that the online version of the Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal ... will be retired." | "Die NTLA het, as bewaarders van die taalskat van die Afrikaanse gemeenskap ... ’n grondwetlike verantwoordelikheid om die voortgesette welsyn van en toegang tot die HAT te bewaar."

 

Video: "Die toekoms van Kaaps"-webinaar

LitNet, Conrad Steenkamp, Heindrich Wyngaard, Jeremy Vearey, Frank Hendricks, Charlyn Dyers, Gerda Odendaal, Monn-lee Geduld Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-06-23

"Die toekoms van Kaaps"-webinaar van die Afrikaanse Taalraad, aangebied in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en LitNet, het op Jeugdag, 16 Junie 2020, plaasgevind. Lees ook bydraes oor Kaaps deur die jare uit die LitNet-argief.

ATKV-taalerfenissimposium: Gerda Odendaal oor die herstandaardisering van Afrikaans

Gerda Odendaal Menings 2018-09-20

Vanjaar se ATKV-taalerfenissimposium met die tema “Djy makie reg'ie – hoe gemaak met standaardtaal?” was daarop gemik om die diversiteit van die Afrikaanse taal te demonstreer deur te kyk na standaardtaal en taalvariëteite. Kyk hier na Gerda Odendaal se toespraak oor die herstandaardisering van Afrikaans.

Die WAT dokumenteer Afrikaans in sy wydste omvang

Menán van Heerden, Gerda Odendaal Onderhoude 2017-06-22

"Oor die jare het die Buro van die WAT ook besondere moeite gedoen om soveel as moontlik voorbeelde van streektaal vir sy databasis te versamel ten einde ’n omvattender en meer verteenwoordigende dekking daaraan in die WAT te kan gee. Daar is onder andere kontak gemaak met verskillende gemeenskappe ten einde streektaal op te teken, en sedert die 1990’s word daar ook toenemend op die versameling van gesproke materiaal gefokus."

The role of Stellenbosch University’s Department of Afrikaans and Dutch in the development of Afrikaans lexicography through its involvement in the Woordeboek van die Afrikaanse Taal (Dictionary of the Afrikaans Language)

Gerda Odendaal Academic research 2017-05-30

"Lastly, but perhaps most importantly, is the WAT’s role in recording the Afrikaans lexicon in its widest sense. This includes lexical items from spoken as well as written Afrikaans, regionalism, idioms, as well as loan words from Khoi, Malay, Arabic and English."

Die rol van die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands in die ontwikkeling van die Afrikaanse leksikografie deur sy betrokkenheid by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal

Gerda Odendaal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-05-30

"Weens die WAT se noue verbintenis met die US is dit nie verbasend dat daar oor die jare ruim geput is uit die kennis van ’n hele aantal departemente en dosente verbonde aan die universiteit nie."

LitNet Akademies-resensie-essay: Kaaps in fokus

Gerda Odendaal Resensies 2017-03-01

"Kaaps in fokus gaan ten slotte oor mense, want '[d]ie soppangheid van Kaaps is in die laaste instansie nie net ’n linguistiese kwessie nie, maar wesenlik een van die waardigheid van alle sprekers van Afrikaans' (Willemse, 81). En dit is juis hierdie kenmerk van Kaaps in fokus wat dit so ’n tydige en relevante publikasie maak."

Afrikaans is 100 jaar lank ’n amptelike onderrigtaal

Eldridge Jason, Gerda Odendaal Seminare en essays 2014-06-04

Gerda Odendaal het by die US tydens die middaguur met Eldridge Jason oor die onderwerp gesels.

Top