Danie Kloppers

Danie (DF) Kloppers is ’n wiskunde-onderwyser by Koster Intermediêre Skool. Hy het sy BCom, LLB en LLM aan die Noordwes-Universiteit behaal, ’n Diploma in Menseregte aan die destydse RAU (nou UJ) en ’n Nagraadse Onderwyssertifikaat, Hons BEd en MEd aan Unisa. Hy is tans besig met navorsing oor die moontlike gebruik van ’n kombinasie van helende onderwys en Freire se benadering tot onderwys as teenvoeter vir skoolgeweld in Suid-Afrika.

Danie is betrokke by skoolredenaars- en debatskompetisies, beide as afrigter en as beoordelaar. Hy tree ook van tyd tot tyd op as bemiddelaar in onderwys- en dissiplinegerigte geskille. Hy doen (as die tyd dit toelaat) akademiese navorsing en het al artikels saam met sy broer Henk Kloppers en Geesje van den Berg in LitNet Akademies gepubliseer.

Hy en sy gade, Annette, ’n grondslagfase-onderwyseres, is die ouers van Adri-Ané en Danie Jr.

Tieners vol angs, al wedywer hulle vir sterretjies

Melt Myburgh, Danie Kloppers Onderhoude 2020-10-01

"Tieners sien alles deur ’n vergrootglas: verliefdheid is LIEFDE; een klein puisie is ’n RAMP; ’n dag sonder data is ’n LEEFTYD."

“We are not just stats and facts!” The voices of teenage girls during the lockdown

Danie Kloppers Academic research 2020-09-23

"Participants in the empirical study were mostly of the opinion that the lockdown had a negative effect on human rights. They referred to police brutality, corruption and the restrictions on funerals."

“We are not just stats and facts!” Tienerdogters se stemme tydens die grendelstaat

Danie Kloppers LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-09-23

"Dit is te wagte dat COVID-19 self een van die tienerdogters se vrese sal wees, veral vanweë die pandemiese aard daarvan. Trouens, die virus is, saam met skoolverwante vrese, deelnemers aan die empiriese navorsing se grootste vrees."

Tieners se stryd met die "nuwe normaal" in ’n grendelstaat

Estelle Kruger, Danie Kloppers, Bernie Plaatjies, Henry Fillies Onderhoude 2020-07-02

"Soms is die bloedjies so oulik jy kan hulle opvreet en soms so onmoontlik jy wens jy het hulle opgevreet."

"Eish – this lockdown!" Research about teenagers’ experiences during the lockdown 

Danie Kloppers Academic research 2020-06-25

"Some were of the opinion that relationships, especially with parents, improved. Others referred to the stress and depression caused by remoteness, and on the other hand, the frustration of being in one another’s presence all the time."

"Eish – this lockdown!" Navorsing oor tieners se belewenisse tydens die grendelstaat

Danie Kloppers LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-06-25

"Angs, spanning en depressie is algemene gevolge van ’n ramp, met navorsing wat aandui dat kinders meer as volwassenes daardeur geraak word."

Can a trust institute a defamation action? An exploratory investigation

Danie Kloppers, Henk Kloppers Academic research 2018-11-07

"The action for defamation can be extended to trusts in two ways: through statutory intervention or through judgments of the high courts. It is argued that the latter is preferable, because statutory changes take time and may result in some undesired effects."

Kan ’n trust ’n lastereis instel? ’n Verkennende ondersoek

Danie Kloppers, Henk Kloppers LitNet Akademies (Regte) 2018-11-07

"In die hedendaagse Suid-Afrikaanse reg is ’n lasteraksie beskikbaar vir sowel individue as regspersone wie se reputasie onregmatig geskaad is. Die vraag wat egter in hierdie artikel te berde kom, is of ’n lasteraksie ook vir ’n trust beskikbaar behoort te wees indien die trust se goeie naam of reputasie benadeel is."

Voorbeeld van ’n Teengeweld-onderwys-lesplan vir Basiese Onderwys vir Volwassenes: vlak 1- en 2-leerders

Danie Kloppers, Geesje van den Berg Akademies en skole 2018-03-19

In ’n onlangse artikel in LitNet Akademies (Opvoedkunde) verskyn navorsing om volwassenes in die klaskamer teen geweld toe te rus. Kyk hier na ’n praktiese lesplan wat uit die gesprek voortvloei.

Kennis is mag! Basiese onderwys vir volwassenes as teenvoeter vir geweld teen vroue en kinders

Estelle Kruger, Danie Kloppers, Geesje van den Berg Onderhoude 2018-03-19

"Die hele samelewing, en nie net vrouens nie, is aandadig aan gewelddadigheid, omdat ons nie genoeg oor die onderwerp, en die oorsake en gevolge daarvan, praat nie. Dit vra dus vir die aanspreek (en veroordeling) van geweld in opvoeding en onderrrig op alle moontlike vlakke."

Adult basic education as an antidote for violence against women and children

Danie Kloppers, Geesje van den Berg Academic research 2018-03-01

"Turning to possible solutions to this epidemic of violence, the participants agreed that education is an important vehicle, although some also referred to more severe punishment and a change in the social culture."

Basiese onderwys vir volwassenes as teenvoeter vir geweld teen vroue en kinders

Danie Kloppers, Geesje van den Berg LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-03-01

"Aan die een kant is dit ’n hoogs beskaafde en intelligente samelewing, gekenmerk deur volgehoue wetenskaplike ontdekkings en ontwikkelings wat reise na Mars as ’n werklikheid stel. Aan die ander kant is daar klaarblyklik geen einde in sig vir maatskaplike ongeregtigheid en die kanker van onbeskaafde geweld teen vroue en kinders nie."

Caveat magister! The expulsion of boarders from public school hostels due to non-payment of hostel fees

Danie Kloppers, Henk Kloppers Academic research 2017-06-20

"A number of public schools in South Africa indicate on their websites, on application forms and in letters to parents that a learner will be expelled from the school’s hostel if the hostel fees are not paid. In this article the legality of such expulsion is considered."

Caveat magister! Die uitsetting van kosgangers uit koshuise van openbare skole weens onbetaalde koshuisgeld

Danie Kloppers, Henk Kloppers LitNet Akademies (Regte) 2017-06-20

"Verskeie openbare skole dui in briewe, op webtuistes en in aansoekvorms aan dat ’n kosganger uit die skool se koshuis gesit kan word indien koshuisgelde nie betaal word nie. In hierdie artikel word besin oor die regsgeldigheid van uitsetting in die lig van nasionale en provinsiale wetgewing en hofuitsprake."

Restorative justice in cases of sexual offences and the judgments of the Supreme Court of Appeal in DPP v Thabethe and Seedat v S

Danie Kloppers, Henk Kloppers Academic research 2017-02-17

"[R]estorative justice processes should be used, albeit with the necessary caution in cases of sexual offences, conceding that training and a change of perspective are still necessary."

Top