CM

Gebore 7 Junie 1933. Studeer Helpmekaar Seunskool Johannesburg en Universiteit van Suid-Afrika

Lacuna

CM SêNet-briewe 2017-07-10

"Die meeste mense leer nooit  ..."

Selfbeduiweling

CM SêNet-briewe 2017-07-07

"Die dinge wat 'n mens glo ..."

Hokke van die verstand

CM SêNet-briewe 2017-07-03

"Daar kan uitgeklim word uit die geskrifte van die verlede ..."

Nog altyd lewe

CM SêNet-briewe 2017-07-03

"Ons onontwikkelde voorgangers het die mensdom verstandelik in 'n gat van sonde gevestig ..."

Klug

CM SêNet-briewe 2017-06-26

"Die ophef wat van woorde en lees gemaak word, is eintlik maar 'n liegstorie ..."

Goeie versies

CM SêNet-briewe 2017-06-26

"Dit verg jare se studie  ..."

Eggo van ego

CM SêNet-briewe 2017-06-22

"The Scientific Revolution has not been a revolution of knowledge ..."

Teleurstellende menswees

CM SêNet-briewe 2017-06-19

"Die probleem met kennis is die ontdekking  ..."

Verkeerde erfenis

CM SêNet-briewe 2017-06-19

"Almal wat nie onbevange die wondere van die werklikheid kan beleef nie ..."

Kruip gerus uit

CM SêNet-briewe 2017-06-15

"Die voorsate van sogenaamde verstandige mense het dit bedink dat hulle sondige wesens is ..."

Klinkklaar voldonge

CM SêNet-briewe 2017-06-12

"Na baie eeue is dit nou bekend ..."

Redelose minderwaardigheid

CM SêNet-briewe 2017-06-07

"In navolging van die leringe van onkundige voorsate ..."

Woordhel

CM SêNet-briewe 2017-06-05

"In miljoene jare is daar nog nooit 'n hel ontdek nie ..."

Skyn bedrieg

CM SêNet-briewe 2017-06-02

"As die werklikheid net so verskriklik soos fiksie verheerlik word ..."

Vingers in die lug: Ego en onkunde

CM SêNet-briewe 2017-05-29

"Wie ook al oortuig is dat die waarheid hom vry maak ..."

Top