Chris Jones

Chris Jones lei die Eenheid vir Morele Leierskap aan die US se Fakulteit Teologie.

Die stad sonder ’n kerk

Chris Jones Menings 2020-06-09

"Terwyl ons indraai by die garage besef Howie hy moet sy punt nou vinnig en duidelik stel. 'Verstaan jy die boodskap, Meneer? Ons moet ook ’n visie van die stad hê – en dit dan waar gaan maak. Nóú, in hierdie lewe!'"

NG-leiers skuld gays ’n verskoning

Chris Jones Menings 2019-03-26

"As die kerkleierskap maar net weet wat die waarde van ʼn verskoning in hierdie opsig sou wees. Die erkenning dat hulle wat die hantering van hierdie spesifieke saak betref, ʼn fout gemaak het en daarom vir kerklidmate en gay persone onvoorwaardelik jammer sê?" 

Kerk benodig ’n paradigmaskuif oor gays

Chris Jones Geestelik 2016-11-03

"Die buitengewone Algemene Sinode-sitting van die NG Kerk vind volgende week (7–10 November) plaas. Een van die belangrike sake wat bespreek gaan word, handel oor selfdegeslagverhoudings."

’n Teologie van insluiting sê onvoorwaardelik “ja!” vir gays

Chris Jones Geestelik 2015-08-18

"Heteroseksisme is presies soos seksisme en rassisme. Dit bevoorreg 'n bepaalde sosiale groep en diskrimineer teen die groep wat hulle 'die ander' noem."

Die reg op ’n waardige selfdood

Chris Jones Seminare en essays 2015-05-07

"’n Mens moet dus vra: Kan geloofsbesware teen geassisteerde dood normgewend wees in ’n sekulêre samelewing? Behoort die individu nie die vryheid van keuse gegun te word nie?"

Top