Cas Vos

Cas Vos is op 15 Mei in Rustenburg gebore. Hy was tot die einde van Junie 2010 dekaan van die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria. In 1999 ontvang hy die Andrew Murray-prys vir Die volheid daarvan I en II en in 2001 word die Pieter van Drimmelen–medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan hom toegeken. Hy het ook ’n aantal liedtekste vir die Liedboek van die Kerk geskep. Van 2004 tot 2006 was hy die president van die internasionale vakvereniging Societas Homiletica. Hy het talle artikels en internasionale boeke geskryf. In 1999 debuteer hy met Vuurtong. Gode van papier verskyn in 2001 en in 2003 maak Enkeldiep sy opwagting. Die afdruk van ons hande verskyn in 2007 en Intieme afwesige in 2009 by Protea Boekhuis. In 2010 sien Intimately absent, vertaal deur Leon de Kock, die lig. Duskant die donker met die Engelse vertaling, Before it darkens, deur Leon de Kock, verskyn in 2011 by Protea Boekhuis.

Salutatio Terrae VII – ’n mening

Cas Vos Lesersindrukke 2018-10-24

"My mening oor Salutatio Terrae VII is dat dit ’n manjifieke werk is. Dit lei tot diep en vernuwende nadenke oor filosofie, godsdiens en wetenskap. En oor menswees in ’n tyd soos hierdie."

Il Paradiso, canto XXXIII ’n meesterstuk

Cas Vos Seminare en essays 2018-09-13

Dante se sterfdag was op 13 September 1321. Hier skryf Cas Vos: "Nêrens in Dante se poësie tref ons iets so manjifiek aan as in die laaste kanto nie. Her besef die leser wat hy met kanto (gesang) bedoel."

Vuurvas deur Carel Anthonissen: ’n resensie

Cas Vos Resensies 2018-04-04

"In Vuurvas kom talle ervarings en gewaarwordings van menswees ter sprake. Dit strek van die onskuldige aankoms tot die sterwensuitvaart. Alles gebeur in gedigte wat deur ’n gevoelige en taalvaardige hand gemaak is."

Uit die Beek deur Barend Vos: ’n resensie

Cas Vos Resensies 2017-10-27

"Soms is die son skroeiend, die wind nukkerig, die maan ’n flou skynsel. Elke dag het genoeg van sy kwaad en goed. Juis daarom bied Uit die Beek drinkplek vir elke dag. Dit is ook vir alle dae se stemminge bedoel."

Die goddelike komedie. Liefde laat die son en sterre sing deur Cas Vos

Cas Vos Seminare en essays 2017-09-20

"Juis op grond van die metaforiese verbintenis tussen Florence en Aleppo het Dante se La Divina Commedia ’n boeiende relevansie vir die tyd waarin ons leef." 

Op die spoor van Vincent van Gogh se verlore oor, 23 Desember 1888

Cas Vos Seminare en essays 2017-07-06

"Van Gogh se geestestoestand het sy lewe lank soos ’n donker wolk oor hom gehang. Die antwoord lê dalk op ’n verrassend ander vlak. Murphy kom tot die slotsom dat Van Gogh sy oor doelbewus en bewustelik afgesny het." 

SA op die praatbank: Godsdiens op die rusbank

Cas Vos Argief 2015-10-20

"Watter rol behoort godsdienste in hierdie land te speel, al verskil hulle in leer van mekaar?"

Betlehem én Beaufort-Wes is beautiful: Die ontwikkeling van ’n intertekstueel-inkulturerende homiletiese praxis-model

Cas Wepener, Cas Vos 2013-05-15 "Die oogmerk van hierdie bydrae is om, met verwysing na die twee dorpe Beaufort-Wes en Betlehem en die wyses waarop hierdie dorpe en soortgelyke ruimtes in verskillende kunsvorme tot uitdrukking gekom het, aan te toon watter moontlikhede die kunste vir die homiletiese proses bied."

Oestyd-skryfuitdaging: "Oestyd sonder ’n wingerdlied" deur Cas Vos

Cas Vos 2012-12-05 Die werkers gaan ’n goeie bonus kry. Sonder hulle hande en harte kan hy nie wyn maak nie.

Il Gigante

Leon de Kock, Cas Vos 2011-11-24

Il Gigante

Cas Vos 2011-11-24

LitNet Akademies: Cas Vos gesels oor godsdienstige verwysings in koerantberigte oor misdaad en ongelukke

Cas Vos, Cas Vos 2011-05-09 Cas Vos reageer op die artikel “’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Christo Lombaard en ...
Top