Aslam Fataar

Aslam Fataar is Uitgelese Professor in Sosiologie van die Opvoedkunde verbonde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy beklee tans ’n navorsingstoel verbonde aan die universiteit se transformasiekantoor. Hy is ’n voormalige Adjunk-Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde by die Universiteit van Wes-Kaapland, waar hy sy akademiese loopbaan in 1994 begin het. Hy het in Julie 2009 na die Universiteit Stellenbosch geskuif, waar hy vir vier jaar departementshoof van die Departement Opvoedingsbeleidstudie was. Hy is ook ’n voormalige Vise-Dekaan: Navorsing van die US se Fakulteit Opvoedkunde.

Aslam het drie boeke, een boek as medeskrywer, ses geredigeerde boeke en meer as 100 artikels gepubliseer. Hy is ’n NRF-gegradeerde navorser, die voormalige president van die Suid-Afrikaanse Opvoedkunde-navorsingsvereniging en die voormalige redakteur van die geakkrediteerde tydskrif, Southern African Review in Education (2009−16). Aslam dien in ’n verskeidenheid plaaslike, nasionale en internasionale opvoedkundige liggame, sowel as die Raad van die Universiteit Stellenbosch. Hy het ook in die rade van UWK en UK gedien. Hy is die wenner van drie pryse vir sy artikels: die Pringle-prys vir beste artikel oor die onderwys in Suid-Afrika (2011), die Joyce Caine-prys (2008) wat deur die New York-gebaseerde Comparative and International Education Society aan hom toegeken is vir ’n artikel gegrond op sy werk in ʼn Kaapstadse township, en die ATKV-prys vir ’n artikel wat hy met sy student Dr Henry Fillies geskryf het. Laasgenoemde artikel oor die leerpraktyke van jong mense in gemeenskapskonteks het in 2015 in Litnet Akademies (12/3) verskyn.

Foto: Naomi Bruwer

Russel Botman’s ethical legacy calls forth a time yet to come

Aslam Fataar Opinion 2023-11-20

"Russel asked how we might create an embracing, inclusive time horizon, irrespective of personal consequences, out of which we could serve humanity. Russel gifted us a type of human enfolding, based on recognition, intimacy and conviviality, a legacy for human and planetary co-existence."

Race and Transformation in Higher Education Conference raises crucial themes in pursuit of Stellenbosch University’s transformation journey

Aslam Fataar, Nico Koopman, Leslie van Rooi, Therese Fish, Zethu Mkhize Universiteitseminaar | University Seminar 2022-11-25

"Attended by 150 persons from various regional and international universities, as well as participants from civil society, the conference occurred in the wake of the release of the Khampepe Report, which highlights, among other things, the lived experiences particularly of students and staff of colour at SU."

A comment on Peter Kallaway’s book titled The changing face of colonial education in Africa

Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2021-11-11

"This book allows one to understand how the arbitrary discourses of colonial subjugation and racial repression changed and took on new grammars of human degradation and regression."

Wat behoort die benadering teenoor godsdiens in skole te wees?

Aslam Fataar SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2021-10-01

"Skoolhoofde, skoolbeheerliggame en onderwysers word dus uitgedaag om ’n ruim en inklusiewe godsdienstige benadering te implementeer. Tog is dit presies waar skole sukkel."

The role of linguistic capital in the educational processes of rural high school learners

Emma Groenewald, Aslam Fataar Academic research 2021-02-16

"How do learners use their linguistic capital to navigate their educational processes at a school in the Northern Cape? Data were gathered through in-depth semi-structured interviews held with two learners from Namibia, an Ovambo-speaking male learner and a Damara-Nama-speaking female learner."

Die rol van linguistiese kapitaal in plattelandse hoërskoolleerders se opvoedkundige prosesse

Emma Groenewald, Aslam Fataar LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-02-16

"In hierdie artikel fokus ons op twee leerders se vermoë om hul linguistiese kapitaal in die konteks van hul opvoeding so aan te wend dat dit ’n bydrae tot hul opvoedkundige prosesse kan lewer."

Review:  Decolonising schools in South Africa: The impossible dream? by Pam Christie

Aslam Fataar SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-29

"Pam Christie’s entire career’s work shines a bright light on our educational fault lines, and now, with this book, she invites us into the decolonial space, which is an impossible space to embrace – maddeningly impossible – yet one which must be occupied and rendered pedagogical."

“In the belly of the beast”: South Africa’s education discourses associated with the fourth industrial revolution (4IR)

Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-06

"An emphasis on the transfer of generic skills is rapidly becoming a core foundation of education policy, curriculum and pedagogy. The emerging 4IR knower is touted as a future-proof knower."

(How) can decoloniality inform "educational (curriculum) knowledge" selection?

Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2018-11-01

"The call for decolonising education is thus nothing less than the full incorporation of all of humanity’s knowledge systems, past and present, and in anticipation of future knowledge constellations, into the knowledge selection systems of universities."

Omskep ’n skool in ’n ware lugkasteel – en kweek verbeeldingryke leerders: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Johann Burger, Aslam Fataar Onderhoude 2018-06-13

"Dit is ons doel om deur middel van ons artikel ruimte as ’n kragtige stuk gereedskap aan ons lesers bekend te stel en deur middel van die omskepping van dooie fisiese ruimtes in uitnodigende, inspirerende en kreatiewe leeromgewings ons land se leerderprestasie te help verbeter."

The leadership practices of school principals in respect of creating “physical spaces” to establish healthy learning environments in their schools

Johann Burger, Aslam Fataar Academic research 2018-05-29

"They possess an extraordinary ability to visualise and articulate the emergence of inspirational and creative learning spaces and, with the support of others, turn their schools into accomplished learning environments."

Skoolhoofde se leierskapspraktyke wat betrekking het op die skep van “fisiese ruimtes” om gesonde leeromgewings by hul skole te vestig

Johann Burger, Aslam Fataar LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-05-29

"Leeromgewings speel ’n belangrike rol in leerderprestasies, en skoolhoofde wat oor transformerende leierskapseienskappe besit, is in ’n gunstiger posisie as ander skoolhoofde om deur middel van hul eiesoortige leierskaps- en ruimtelike praktyke produktiewe fisiese leerruimtes of leeromgewings te skep om hul opvoeders en leerders se gemoed en gedrag positief te beïnvloed."

’n Onderhoud met bekroonde navorsers Aslam Fataar en Henry Fillies

Menán van Heerden, Aslam Fataar, Henry Fillies Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-04

"Hierdie prys is ’n erkenning van die behoefte aan navorsingsbenaderings tot die verstaan van onderwys wat fokus op die multidimensionaliteit en kompleksiteit wat nou studente se opvoedkundige weë en praktyke vorm."

Decolonising education in South Africa: An interview with Aslam Fataar

Estelle Kruger, Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-23

"Intercultural education promotes a type of epistemic openness to the knowledges of all human beings."

The learning practice formation of rural working class learners based on their funds of knowledge

Henry Fillies, Aslam Fataar Academic research 2017-01-10

"Based on the research for this article we suggest that young people from impoverished backgrounds are productive and creative learners who deploy a range of social and knowledge-informed strategies to establish viable learning paths."

Top